In Jezus' naam


Column door Tiemen Westerduin

Twaalf mannen verspieden veertig dagen lang een onbekend land. Wat ze zien roep verlangen op: hier wil ik leven. Tegelijkertijd is er angst. Hoe kunnen we dit land ooit innemen? Verward keren de mannen terug naar Mozes, hun leider. “Dit land is niet in te nemen!” roepen de mannen. Alleen Hosea heeft hoop: “Het land is prachtig! Wees niet bang voor zijn inwoners. God vecht voor ons.”

Ken je de afloop van dit verhaal? De hele gebeurtenis is te vinden in Numeri 13 en 14. Tien verspieders sterven, het volk moet nog veertig jaar in de woestijn leven en Hosea – beter bekend als Jozua – ontpopt zich tot de nieuwe leider. Hosea werd geboren in Egypte, in slavernij. Zijn ouders verlangden naar vrijheid. Daarom noemden ze hun zoon waarschijnlijk ‘Red’ of ‘Redding’. Hoewel Hosea moedig was, was één ding voor hem duidelijk: hij was niet in staat om zelf redding te bieden. Hosea geloofde in een God die redding bracht. Mozes gaf hem de naam Jozua: ‘God redt’. Alsof Mozes tegen hem wilde zeggen: “God gaat jou gebruiken, maar hij is degene die de overwinning geeft.”

Niet uit eigen kracht
Jozua is een prachtig beeld van die andere ‘Yoshua’, de Heer Jezus; redder van de wereld. Jezus was een heel gewone naam in die tijd, een naam als Gerrit, Marijke of Johan. God kiest ervoor om de wereld te redden door middel van een ogenschijnlijk gewone man – van hem verwacht je niets opvallends. Dan komt het wonder: het gewone draagt het ongewone met zich mee. In deze mens woont God zelf. Hij reageert op onze schreeuw: ‘Red! Geef redding!’ Hij leert Hosea dat redding niet in hemzelf zit, maar alleen van God komt en daarom ontvangt Hosea de naam Jozua. Aan iedere Hosea, aan jou en mij, wordt Yoshua toegevoegd. Ook wij dragen het ongewone met ons mee. Daarmee gaat het leven pas echt beginnen en valt er land in te nemen. Niet uit eigen kracht, maar in Jezus’ naam.

Doe maar gewoon
Een kind bevrijden van extreme armoede; het klinkt zo simpel, maar dat is het niet. Onze kerkpartners in de veldlanden hebben dagelijks te maken met ingewikkelde armoedeproblematiek: ingesleten gedachtepatronen, diepgewortelde gebruiken, ontregeld leiderschap en mondiale belangen. Nog groter: een geestelijke wereld waarin gevochten wordt om ieder mens. We beseffen dat we ons werk alleen kunnen doen in Gods kracht. Wij willen het goede doen, omdat Hij het goede wil doen. We willen onszelf maximaal geven. De ogenschijnlijk gewone hulp bieden, omdat we weten dat God juist daarin het ongewone doet. We bieden kinderen dus onderwijs, en terwijl een kind in de schoolbanken zit, kan het ‘zomaar’ tot geloof komen. Kinderen krijgen hoop, waardigheid en leren God kennen. Het gebeurt in gewone dingen.

God voegt toe
Wie zegt te leven en te werken vanuit de naam van Jezus, moet dat ook doen op een manier die hem waardig is. Compassion wil met haar sponsorkinderen, kerkpartners, sponsors en donateurs omgaan zoals Jezus dat zou doen. Als organisatie willen we niet nemen van de ander, maar geven; met de ander optrekken, de ander tot zegen zijn en samen met Jezus de ander tot zijn recht laten komen. Jezus wil niet alleen in extreme armoede zijn werk doen, maar ook hier. Wij geloven dat, als wij ons gewone werk in Nederland doen, God het ongewone, koninklijke doet. 

Zomaar iets goddelijks
Nu jij, beste Gerrit, mooie Marijke en goede Johan! Jij, gewoon mens met een ongewone God in jou. Jij, die leeft in de naam van Jezus, zijn koninkrijk waardig. Jij bent bedoeld om een ongewone God door jou heen te laten werken. Terwijl jij je leven leeft, bouwt hij zijn koninkrijk; thuis, op je werk, in je buurt, maar ook in je relatie met je sponsorkind. Jouw brief, waarin je zoekt naar woorden en je opnieuw afvraagt: “Wat moet ik nu toch weer over mezelf vertellen of aan mijn sponsorkind vragen?” God kan er zomaar iets goddelijks doorheen gooien. Jij bent gemaakt om hoop en waardigheid te brengen. Jij bent gemaakt om mensen bij Jezus te brengen. Jij bent gemaakt om kinderen van extreme armoede te bevrijden. Het klinkt zo groot, maar het is helemaal hoe God het bedoeld heeft.

De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding …
Jesaja 61:1

Samen, de kerk
Het is zo mooi om als sponsors, donateurs en kerken samen op te trekken. Samen willen wij doen wat God wil doen. Samen willen wij hoop en waardigheid teruggeven aan kinderen en hun gezinnen. Met elkaar geven wij Jezus handen en voeten. Dat is superkrachtig: de kerk van Jezus midden in een wereld in nood. Gewone mensen en hun ongewone God; samen in Jezus’ naam.