De ambitie van Segers was en is ‘een samenleving waarin recht geldt.’ Daar zette hij zich de afgelopen jaren voor in tijdens zijn politieke carrière bij de ChristenUnie, en daar gaat hij nu mee verder door zich toe te wijden aan diverse goede doelen en bedrijven te adviseren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Segers: “Ik blijf me graag inzetten voor een samenleving waarin verhoudingen rechtvaardig zijn, waarin we oog hebben voor elkaar en naar elkaar omzien en waarin mensen door het recht worden beschermd.”

Oog in oog met Jezus wordt alles anders
Speciaal voor Compassion schreef Gert-Jan Segers een Bijbelleesplan. Je kunt dit leesplan hier gratis aanvragen.

Scheve verhoudingen

Recht en gerechtigheid zijn belangrijke thema’s voor Segers. “Het zijn behoorlijk abstracte termen. Je kunt ze niet echt beetpakken. Maar je kunt ze wel in de ogen kijken. We zitten nu op een spoor waarin ons gedrag leidt tot hele scheve verhoudingen en uitputting van de aarde. We raken vervreemd van onze naaste en op afstand van de schepping. God zelf nodigt ons uit om het goede leven te leven: met Hem en in vrede met elkaar. Recht doen betekent voor mij dat we de handen en voeten van Jezus zijn in deze wereld, dat we niet wegkijken van het onrecht dat we voor een heel groot deel zelf teweegbrengen.”

God zelf leeft, Zijn kerk is altijd ergens in de buurt.

Waar is God?

Tijdens één van zijn reizen die Segers in de afgelopen jaren maakte, bezocht hij de sloppenwijken van Nairobi, Kenia. “Daar, in Mathare, zag ik mensen die in armoede leven, meisjes die niet weten of ze veilig zijn als ze gaan slapen. Deze mensen zijn beroofd van hun waardigheid, want dat is wat armoede met je doet. Dat raakt me.” Armoede, uitputting van de aarde, al het onrecht is groot genoeg om je de moed in de schoenen te laten zinken. Toch lukt het Segers om dat niet te laten gebeuren. “Te midden van het onrecht kun je je afvragen: Waar is God? Zelfs middenin de wanhoop en het onrecht geloof ik dat God erbij is. Hij is Emanuel, God met ons. En omdat Hij erbij is, hoeft iets niet te blijven zoals het is. Hij stelt óns juist de vraag: Waar ben jij? Ik kan me laten overweldigen door alles wat ik om me heen zie, maar ik probeer het altijd klein te maken. Het jongetje over wie je leest in Johannes 6, die met vijf broden en twee vissen bij Jezus kwam om duizenden mensen te voeden, keek niet naar wat er nodig was. Hij keek naar wat hij had. En dat was genoeg. Ik kan nooit de hele wereld redden. Maar ik kan wel kijken naar wat ik met wie kan delen. Voor wie ik de handen en voeten van Jezus kan zijn. En vaak werkt dat als een olievlek. Die wordt altijd groter dan je had gedacht.”

Een kind uit Kenia loopt door de sloppenwijk.
– Foto: Norbert Owuor

In de buurt van Jezus

Hoe doe je dat? De immense nood in de wereld klein maken? “Het is mijn missie om altijd heel dicht in de buurt van Jezus te blijven. Zijn aanwezigheid is de sleutel om niet wanhopig te raken of onverschillig te worden. Als je in de buurt van Jezus blijft, ben je getuige van wonderen en bevrijding, van hoop. God Zelf leeft. Zijn lichaam is overal. Zijn kerk is altijd ergens in de buurt. We kunnen altijd hoop brengen, bemoedigen, helpen. Overal kun je zijn handen en voeten zijn. In die sloppenwijk in Nairobi staat een kerk waar mensen zich inzetten om hoop te verspreiden, om veiligheid te bieden. Een van hen is Francis, een man die een diepe indruk op me maakte. Hij groeide zelf op in armoede, maar hij kwam eruit. En nu zet hij zich in voor de nieuwe generatie. Naast de wanhoop is er op dit soort plekken ook hoop te vinden, en dáár wil ik in meebewegen. Dat jongetje met dat brood en die vissen was zelf ook getuige van wat er gebeurde. Hij stond erbij en hij keek ernaar. Hij zag wat de impact was van het kleine beetje dat hij deelde. Het ging voorbij aan elke voorstelling die hij zich ervan had kunnen maken.”

Omdat God erbij is, hoeft iets niet te blijven zoals het is.

Herstel in waardigheid

Segers is lid van de Raad van Toezicht van Compassion, een organisatie die zich inzet voor kinderen die opgroeien in extreme armoede. “Ik vind het belangrijk om me in te zetten voor de kinderen. Zij hebben een toekomst voor zich, zij zijn degenen die hoop horen te hebben. Als de leugen in hun leven regeert, de leugen die zegt dat ze niets waard zijn, dat ze er niet toe doen, dan knakt die hoop. Als ik in de ogen kijk van iemand die geknakt en gebroken is, dan kan me dat intens verdrietig maken. Tegelijk maakt het me strijdbaar. Als je juist bij een kind een verschil kan maken, dan kan dat uitgroeien tot een vol en vruchtbaar leven. Jezus zette ook de kinderen in het midden. Terwijl anderen hen op afstand probeerden te houden, zegende Hij hen juist. Een kind dat leert rechtop te staan is onderdeel van een gezin, van een buurt, van een gemeenschap. Een kind kan zijn omgeving meenemen. Als er herstel plaatsvindt in het leven van één kind, ontvangt de omgeving ook herstel in waardigheid.”

Gratis Bijbelleesplan

Speciaal voor Compassion schreef Gert-Jan Segers het 5-daagse Bijbelleesplan Oog in oog met Jezus wordt alles anders. Vraag dit leesplan hieronder aan.