Klagen is ook aanbidding

Wanneer je in God gelooft, hoor je bij Zijn Koninkrijk. Dat betekent, dat je mag leven als iemand, die de medemens wil zien. Dan gaat het om eerlijkheid en vriendelijkheid, om respect naar de ander en meeleven. En ja, dan mag je ook in alle oprechtheid je pijn en moeite bij God brengen en onder ogen zien. Maar juist door doelbewust te leven, mag je de balans tussen klagen en danken vinden.

Wie zegent, deelt hoop

Vanuit klagen kan hoop ontstaan. Wanneer je deze hoop hebt ontvangen, kun je hem op jouw beurt weer doorgeven aan de mensen om je heen. Het Koninkrijk van God is radicaal anders dan elk aards koninkrijk. Het gaat hierin om je naaste lief te hebben en hen te zegenen. Het gebed neemt hier een grote plaats in. Een prachtige manier van bidden is aan de hand van de Zaligsprekingen, het Onze Vader en psalm 23. Het doorbidden van deze woorden kan je leiden in dankzegging en aanbidding. Ze erkennen de pijn van het lijden, maar benoemen ook de goedheid van God en de hoop op de eeuwigheid.

Geef je over aan een gevende God

Je mag de gebrokenheid van jezelf en de wereld bij God brengen. Van Hem is het Koninkrijk en Hij schakelt jou in in dat Koninkrijk. Je mag een onderdeel worden van Zijn herstelplan met de wereld door dat wat je hebt aan God te geven, zodat Hij het kan delen en vermenigvuldigen, zoals bij het wonder van de vijf broden en twee vissen.

Laat jezelf breken in Zijn handen, zodat je een onderdeel wordt van Zijn overvloed en een licht kan zijn in deze wereld.

Drie leesplannen over hoop

Meer lezen hoe je dit concreet vorm kunt geven, lees één van deze leesplannen.

Leesplan door Laura Phillips over gerechtigheid.
Leesplan door Alyssa Esparaz over gebed.
Leesplan door Tiemen Westerduin over uitdelen.