Door jouw sponsorbijdrage ontvangt jouw sponsorkind en het gezin hulp tijdens deze pandemie. Het Compassion-project is gesloten, maar de projectmedewerkers zitten niet stil. Deze vrijwilligers, gemeenteleden van onze lokale partnerkerken, zoeken steeds naar nieuwe manieren om alle sponsorkinderen te helpen.

1. Hoe houden jullie contact met mijn sponsorkind?

Als het even kan, bezoekt een projectmedewerker jouw sponsorkind thuis. Als dat niet mag vanwege corona-maatregelen dan wordt je sponsorkind gebeld of ontvangt het WhatsApp berichten. Ouders hebben soms een telefoon en anders wordt er gebeld via de mobiel van een familielid of een buurvrouw. Bij een bezoek ontvangt het gezin extra voedsel, water, een hygiënekit en andere eerste levensbehoeften.

Fetira (Ethiopië): “Een keer per week belt een projectmedewerker. De eerste keer was ik zo ontzettend blij. Ik dacht: Ooit komt er een einde aan deze lockdown. Toen ik vertelde dat ik somber was en niet wist wat ik elke dag moest doen, hebben we samen gebeden. En zoals altijd luchtte dat zo op.”

2. Wat leert mijn sponsorkind over de preventie van COVID-19?

Ziektepreventie en les in hygiëne zijn standaard onderdelen van het Compassion-programma. Op zijn of haar eigen niveau ontving je sponsorkind hierover les op het project. De landen waar wij werken, hebben regelmatig te maken met epidemieën en natuurrampen. Kinderen leren in de projecten hoe zij kunnen overleven onder deze extreme omstandigheden. De basis is dus gelegd. Tijdens een huisbezoek geven onze projectmedewerkers aanvullend les over de preventie van COVID-19.

Maria, projectmedewerker (Colombia): “Voor de lockdown leerden we de kinderen op het project spelenderwijs hoe je kunt voorkomen dat je besmet wordt met COVID-19. De lessen verzorgen we nu aan huis voor het hele gezin en natuurlijk doen de buren dan gewoon mee.”

3. Ik hoor op het nieuws dat de pandemie een verhoogd risico oplevert wat betreft huiselijk geweld en seksueel misbruik. Hoe zit dat?

Ouders in extreme armoede staan continu onder druk en dan is een klap snel gegeven. Ook is er veel seksueel misbruik: thuis, op straat of online. Compassion wil kinderen beschermen. Op het project krijgt je sponsorkind op zijn of haar eigen niveau les over huiselijk geweld en seksueel misbruik. Waar mag een volwassene jou aanraken? Wat zijn de gevaren van internet? Nu de projecten gesloten zijn, praten de projectmedewerkers tijdens het huisbezoek over deze vragen. Dit bezoek is dus ook een soort veiligheidscheck. Onder normale omstandigheden helpt jouw sponsorbijdrage om net iets meer financiële stabiliteit te creëren. Hierdoor is er minder stress en minder risico op misbruik en geweld. In deze pandemie draagt jouw sponsorgeld zeker bij aan een fijner thuis.
 
Claudia Menacho, projectdirecteur (Bolivia): “Als kind werd ik fysiek mishandeld, daarom wil ik me nu inzetten voor kinderen die ook op die manier lijden. Ook nu de projecten dicht zijn, gaat ons werk door. Ik bezoek alle kinderen, kijk of ze veilig zijn en praat met ouders. We helpen hen met hun eerste levensbehoeften, zodat ze minder stress hebben en de sfeer in huis verbetert.”

4. Ontvangt mijn sponsorkind nog thuisonderwijs?

In de landen waar wij werken zijn niet alleen de Compassion-projecten dicht maar ook de scholen. Voor zover wij weten ontvangen kinderen vrijwel tot geen online onderwijs vanuit hun school. Onze projectmedewerkers zorgen in eerste instantie voor primaire levensbehoeften en zien toe op de veiligheid en welzijn van je sponsorkind. Als het even kan, brengen zij ook lesmateriaal of knutselmateriaal. Een belangrijk onderdeel hierin is het bijbelonderwijs. Ook dit wordt op maat aangeboden aan je sponsorkind: een kleurplaat voor de kleuters en een moeilijk knutselwerkje voor de oudere kinderen.

Pastor Alexander (Ecuador): “Ik maak korte filmpjes die de kinderen online kunnen kijken. Vaak meerdere kinderen uit de wijk op een telefoon. Ik merk dat kinderen bang zijn en zich alleen voelen. Juist nu moeten ze een bekend gezicht zien. Iemand die veilig voor hen is. Zo leren ze dat God hen ook niet alleen laat en er voor hen zal zijn. Ook in deze crisis.”

Wil je meer doen voor je sponsorkind geef dan een extra kindgift. Wil je ook andere Compassion-kinderen helpen, geef dan aan het COVID-19 hulpfonds.