De landen waar wij werken zijn nog in lockdown. Je sponsorkind kan niet naar school en ook niet naar het Compassion-project. Wat merkt hij of zij verder van de pandemie? Dat zal verschillen per kind. Wat weten we over de landen waar wij werken? COVID-19 vraagt slachtoffers: mensen worden ziek en overlijden aan de gevolgen van het virus. Daarnaast zijn de economische gevolgen enorm. Vooral voor veel ouders van sponsorkinderen. Zij zijn vaak dagloners. Zij hebben geen werk en dus geen geld om van te leven. Je sponsorkind ervaart waarschijnlijk meer schaarste, vooral als het om eten en andere primaire levensbehoeften gaat.

Kwetsbaar voor uitbuiting

Je sponsorkind is mogelijk ook meer kwetsbaar als het gaat om uitbuiting. In Azië bijvoorbeeld hebben mensen in sloppenwijken redelijk goed toegang tot internet. Kinderen zijn thuis en zijn vaker online te vinden. In Nederland kopte het nieuws dat pornosites soms wel 50% meer bezocht worden, omdat de verveling toeslaat als je thuiszit. Ook de vraag naar kinderporno is wereldwijd alarmerend verhoogd. Unicef rapporteert in 2017: Op bijvoorbeeld de Filipijnen loopt 80% van de kinderen het risico betrokken te raken in cyberseks. Door de huidige pandemie verwacht de organisatie nog veel meer slachtoffers wereldwijd. Het is simpelweg een kwestie van vraag en aanbod.

Meer geweld

Door de lockdown is de druk op de politie hoger, het leger is in veel landen ingezet, de sfeer is gespannen en er is meer geweld op straat. In Zuid Amerika profiteren veel bendes hiervan. Er is minder toezicht op hun activiteiten en bendes krijgen meer grip op wijken. Stress heeft vaak ook effect op de thuissituatie van een kind: er is meer ruzie, ouders zijn eerder geïrriteerd en een klap is snel gegeven. Misschien ervaart je sponsorkind dit soort onrust thuis of op straat.

Je sponsorkind in beeld

Wat horen wij vooral veel terug van onze lokale collega’s? Er is voornamelijk een tekort aan voedsel. De voedselprijzen zijn vrijwel overal verhoogd. Onze lokale projectmedewerkers proberen zo goed mogelijk contact te houden met je sponsorkind en het gezin. Ze doen huisbezoeken en als het kan bellen ze of maken ze gebruik van sociale media. Dit is natuurlijk in heel veel situaties niet mogelijk!

Houden jullie mij op de hoogte?

Weet Compassion Nederland precies hoe de situatie van ieder kind is? Nee, dat weten wij niet. Als we dat willen weten, dan moeten wij specifiek navraag doen bij het project van je sponsorkind. Een update geven, vraagt extra tijd van onze lokale medewerkers. Natuurlijk doen zij dat met liefde, maar wij willen onze collega’s zoveel mogelijk vrijspelen om het meest noodzakelijke te kunnen doen in deze crisis. Je kunt ervan uitgaan dat geen bericht, goed bericht is!

Blijven bidden en schrijven

Op dit moment kun je natuurlijk voor je sponsorkind bidden. Dat lijkt misschien een open deur. Wij geloven dat gebed wonderen kan verrichten, omdat je gebed gericht is aan onze almachtige God en liefdevolle Vader. Daarnaast nodigen we je uit om te schrijven. De briefwisseling verloopt trager dan normaal, maar we proberen je brief zo snel mogelijk bij je sponsorkind te bezorgen.

Jouw donatie is belangrijk

Onze projecten zijn dicht. We doen een heleboel dingen niet meer, maar we doen ook veel dingen die we onder normale omstandigheden niet deden! Hiervoor is veel extra geld nodig. Je kunt op meerdere manieren geven. Door te geven aan het noodhulpfonds COVID-19 bied je ons de mogelijkheid om alle sponsorkinderen te helpen. Natuurlijk gaat het geld eerst naar de kinderen die het zwaarst getroffen worden.
Een kind- of familiegift is specifiek voor jouw sponsorkind en zijn of haar gezin. Zo lang de pandemie er is, wordt deze gift zoveel mogelijk contant uitbetaald aan het gezin. De familie zal je gift gebruiken om te voorzien in hun eerste levensonderhoud.