COVID-19 in onze veldlanden


Situatie in de veldlanden

 Hieronder vind je informatie over de situatie in de landen van de sponsorkinderen voor zover we tot dit moment weten.
Laatste update: 17 juli
 2020

Bangladesh

In Bangladesh worden er langzaam plannen gemaakt om alle maatregelen in het land te versoepelen. Fabrieken en andere bedrijven mogen langzaam hun deuren weer openen, om de economie te stimuleren. De hoofdstad Dhaka is nog steeds in lockdown vanwege de vele besmettingen. Alle scholen en universiteiten zijn in ieder geval tot september gesloten. Buitenshuis is het verplicht om een masker te dragen en er is een avondklok tussen 22.00 uur in de avond tot 05.00 uur de volgende ochtend.

De groepsactiviteiten op de Compassion-projecten gaan niet door. Medewerkers en partnerkerken houden zoveel mogelijk telefonisch contact met de kinderen en hebben hygiënekits kunnen sturen naar gezinnen. Projectmedewerkers geven aan dat veel gezinnen door de crisis hun inkomstenbron zijn verloren. Er zijn meer dan 40.000 voedselpakketten uitgedeeld en meer dan 42.000 hygiënekits verstrekt. De projecten voorzien de gezinnen van cash giften, zodat ze in hun primaire levensbehoeften kunnen voorzien. Projectmedewerkers houden via de telefoon contact met de sponsorkinderen. 

Bolivia

In Bolivia nemen de gevallen met COVID-19 snel toe, zeker nu verschillende maatregelen zijn versoepeld om de economie te stimuleren. De piek met het aantal besmettingen wordt verwacht tussen augustus en september. De overheid geeft aan dat de 'dynamische quarantaine' wordt voortgezet en dat buitenshuis een mondkapje dragen verplicht is. 

Alle Compassionprojecten zijn gesloten voor groepsactiviteiten. De overheid heeft toestemming gegeven om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te helpen. Hierdoor hebben een aantal partnerkerken voedselpakketten en hygiënekits kunnen verstrekken aan kinderen en hun families. Medewerkers van de partnerkerk nemen telefonisch contact op met gezinnen en geven instructies over hygiëne en ziektepreventie. Daarnaast bieden ze geestelijke en emotionele ondersteuning, door middel van de aangenomen psychologen in het team. Kwetsbare gezinnen konden worden voorzien van beschermingsmiddelen. Sinds de start van de crisis zijn er rond de 166.000 voedselpakketten en ruim 52.000 hygiënekits uitgedeeld aan kwetsbare kinderen en hun gezinnen. 

Brazilië

Op dit moment is Brazilië het nieuwe epicentrum van de COVID-19 pandemie en het aantal gevallen blijft toenemen. Met name in het noorden van het land gaat de verspreiding snel en de medische voorzieningen in dat deel van het land zijn beperkt. In Brazilië neemt het aantal werklozen toe, doordat gezinnen hun bron van inkomsten zijn verloren. Alle gebieden waar Compassion werkt in het land zijn voorlopig in isolatie. Alle openbare evenementen zijn verboden en alle openbare locaties, zoals winkelcentra en restaurants, zijn gesloten.

Ook de Compassion-projecten zijn voorlopig gesloten en de medewerkers doen er alles aan om in de basisbehoeften van kinderen te voorzien. Via partnerkerken zijn er meer dan 97.000 voedselpakketten verstrekt en rond de 76.000 hygiënekits verspreid. Door middel van de telefoon wordt contact onderhouden met de sponsorkinderen en hun families, worden Bijbelverhalen gedeeld en met elkaar gebeden. Daarnaast is er een child protection campagne op social media gestart en worden er online diensten gehouden voor jongeren. 

Burkina Faso

In Burkina Faso heeft de regering burgers instructies gegeven om maatregelen op te volgen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zo moet iedereen maskers dragen als ze zich in het openbaar begeven. Scholen en universiteiten blijven gesloten, maar de overheid neemt langzaam stappen om bepaalde examens door te laten gaan. Ook worden kerken en markten gefaseerd geopend. 

Alle partnerkerken hebben de groepsactiviteiten opgeschort, maar blijven focussen op de bescherming van kwetsbare kinderen en hun gezondheid. Projectmedewerkers hebben ruim 192.000 voedselpakketten en meer dan 130.000 hygiënekits uitgedeeld aan gezinnen en op verschillende locaties handenwasgelegenheden opgezet. 

Colombia

In Colombia blijft het aantal gevallen met COVID-19 toenemen, maar de regering is toch van plan om het land in juni langzaam weer te openen en bedrijven op te starten. Medische experts verwachten dat de piek van het aantal besmettingen in de zomer zal komen te liggen. Veel ziekenhuizen werken onder hoge druk en er is een tekort aan materiaal. De grenzen blijven voorlopig gesloten voor niet-staatsburgers en alle onderwijsinstellingen zijn gesloten.

Alle activiteiten in de Compassion-projecten zijn stopgezet. In de afgelopen maanden hebben partnerkerken ruim 141.000 voedselpakketten en 105.000 hygiënekits uitgedeeld aan gezinnen. In gebieden waar projectmedewerkers geen voedselpakketten uit konden delen, zijn vouchers voor lokale markten uitgedeeld. Projectmedewerkers hebben materiaal voor activiteiten in huis ontwikkeld, om de kinderen thuis verder te laten leren.

Dominicaanse Republiek

In de Dominicaanse Republiek is de noodsituatie opgeheven, ondanks dat er nieuwe besmettingen bij komen. Bedrijven mogen ook weer open, maar met een beperkt aantal medewerkers. In het openbaar is het dragen van een masker verplicht. 

De Compassion-projecten blijven voorlopig gesloten. De gezondheidsspecialisten van Compassion zorgen voor begeleiding van partnerkerken en geven hen voorlichtingsmateriaal. Partnerkerken hebben inmiddels ruim 54.000 voedselpakketten en 7.000 hygiënekits kunnen verspreiden aan kwetsbare kinderen en hun families. In de Dominicaanse Republiek wordt samengewerkt met lokale artsen om door middel van telefonische consults diagnoses te kunnen stellen voor hen die ziek zijn. Projecten geven online lessen en er worden online diensten voor jongeren en hun gezinnen gehouden.  

Ecuador

In Ecuador worden vanaf 12 mei een aantal maatregelen versoepeld, ondanks dat het aantal gevallen in het land hoger ligt dan dat in eerste instantie werd aangegeven. Zo mag een deel van de mensen weer langzaam aan het werk en hoeft niet iedereen meer thuis te blijven. De avondklok blijft nog wel steeds van kracht en iedereen moet in het openbaar maskers dragen en afstand houden. Testen blijft lastig vanwege de beperkte materialen die beschikbaar zijn. 

Alle Compassionprojecten blijven voorlopig gesloten. Projectmedewerkers hebben ruim 109.000 voedselpakketten en 10.000 hygiënekits verspreid onder gezinnen. Sommige partnerkerken hebben online erediensten en gebedsbijeenkomsten kunnen houden.

El Salvador

In El Salvador heeft de regering besloten om de geplande gefaseerde opening van het land op te schuiven naar een later moment, omdat het aantal gevallen met COVID-19 blijft toenemen. Alle scholen zijn gesloten. Door de tropische storm Amanda zijn er veel huizen beschadigd en zijn de inwoners van El Salvador extra kwetsbaar voor het virus. 

Alle Compassionprojecten zijn gesloten. Partnerkerken ontwikkelen online lesmateriaal, zodat kinderen vanuit huis kunnen blijven leren. Tot op heden hebben partnerkerken in El Salvador ruim 91.000 voedselverpakkingen en 50.000 hygiënekits kunnen uitdelen aan kwetsbare gezinnen. Ook worden ouders/verzorgers getraind om thuis een moestuin aan te leggen. Het kantoor van Compassion in El Salvador heeft bemoedigende woorden en tips rondom hygiëne gedeeld via de radio, zodat de hele gemeenschap hier profijt van heeft. 

Ethiopië

Ethiopië heeft snel kunnen reageren gedurende de COVID-19 pandemie en hierdoor is het aantal mensen dat is overleden aan COVID-19 relatief laag. Het aantal besmettingen blijft echter wel toenemen. Het land blijft tot augustus in lockdown. De scholen zijn gesloten en grote bijeenkomsten zijn verboden. Religieuze bijeenkomsten zijn beperkt en er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen in het openbaar vervoer.

Alle Compassion-projecten zijn gestopt met groepsactiviteiten, bijeenkomsten en trainingen. Er zijn bij 526 projecten wasfaciliteiten geïnstalleerd, waar naast de gezinnen ook de mensen uit de gemeenschap hun handen kunnen wassen. Medewerkers van partnerkerken in Ethiopië hebben ruim 165.000 voedselpakketten en 167.000 hygiënekits uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen. Daarnaast blijven projectmedewerkers sponsorkinderen en hun gezinnen onderwijzen over het voorkomen van besmettingen. 

Filippijnen

De Filipijnen hebben nu een gecontroleerde lockdown, wat inhoudt dat bepaalde bedrijven weer hun deuren mogen openen. De grote steden zoals Manilla, Laguna en Cebu hebben te maken met een strenger beleid. Nu het regenseizoen begint staan veel lokale overheden voor grote uitdagingen, zoals het evacueren van inwoners met inachtneming van alle maatregelen. Daarnaast hebben veel inwoners hun baan verloren, omdat ze als dagloners geen werk konden vinden tijdens de lockdown. 

Compassionprojecten zijn gesloten voor groepsactiviteiten, maar aan de andere kant worden er ook plannen gemaakt om in kleinere setting elkaar te ontmoeten. Er zijn in de Filipijnen inmiddels ruim 314.000 voedselpakketten en meer dan 131.000 hygiënekits verspreid aan kwetsbare gezinnen. Een aantal projecten hebben alternatieve methoden voor lesgeven onder de gezinnen verspreid, zoals kleurboeken en leerboeken, zodat de kinderen thuis verder kunnen leren. 

Ghana

De regering in Ghana is stappen aan het zetten om de lockdown in de grotere steden langzaam op te heffen. Daarnaast worden scholen geopend voor eindexamenklassen, zodat ze hun examens kunnen afleggen. Het wordt de inwoners op het hart gedrukt om afstand te houden, omdat het aantal besmettingen blijft toenemen. Sinds juni mogen er weer religieuze activiteiten plaatsvinden, met maximaal 100 personen in een ruimte. 

Alle kerkpartners zijn gesloten en daarom staan ​​alle activiteiten van Compassionprojecten stil. De projecten zorgen waar nodig voor noodhulp, spoedeisende gezondheidszorg en extra bescherming van de kinderen. Tot op heden hebben partnerkerken rond de 15.000 voedselpakketten en ruim 5.000 hygiënekits rondgebracht. Een aantal projecten hebben innovatieve manieren bedacht om toch lessen te kunnen blijven geven via video of telefoon, met name gericht op de tieners en jong volwassenen. 

Guatemala

Guatemala blijft voorlopig in lockdown, omdat het aantal besmettingen blijft toenemen. Ook blijft de avondklok van kracht. Velen hebben hun baan verloren en de ondervoeding neemt toe door voedseltekorten en gestegen voedselprijzen. Openbare evenementen en bijeenkomsten zijn verboden. Scholen, kerken, sportfaciliteiten, winkelcentra en restaurants zijn gesloten. De apotheken en ziekenhuizen zijn wel toegankelijk. In het openbaar moet iedereen verplicht een mondkapje dragen.

Als gevolg van deze maatregelen zijn ook alle Compassion-projecten gesloten. Kerkpartners monitoren de gezondheid en het welzijn van de kinderen via telefoontjes naar de gezinnen. De medewerkers werken binnen de richtlijnen om voedselpakketten uit te kunnen delen daar waar dat het meest nodig is. Er zijn tot op heden ruim 139.000 voedselpakketten en meer dan 41.000 hygiënekits uitgedeeld aan kwetsbare gezinnen. Door middel van de telefoon wordt contact gehouden met de sponsorkinderen en hun gezinnen. Ook wordt er met hen gebeden en is er lesmateriaal voor de sponsorkinderen verspreid. 

Haïti

Terwijl het aantal gevallen van COVID-19 blijft stijgen in Haïti, is het land tot nu toe een grote uitbraak bespaard gebleven. Scholen, universiteiten en industrieterreinen blijven gesloten tot nader order. De grenzen en luchthavens zijn gesloten voor reizigers, maar staan ​​open voor goederenvervoer. Door de extreme armoede in dit land is het voor de gezinnen vaak moeilijk om zich te houden aan de lockdown maatregelen. Ze moeten naar drukbezochte markten in de open lucht voor voedsel. Het virus verspreid zich snel in dichtbevolkte wijken waar slecht toegang is tot stromend water.

Alle groepsactiviteiten in de Compassion-projecten zijn voorlopig opgeschort. De medewerkers van de partnerkerken houden contact met de sponsorkinderen en hun gezinnen via telefoon en brengen daar waar mogelijk voedselpakketten naar de meest kwetsbare gezinnen. Inmiddels zijn er meer dan 87.000 voedselpakketten en rond de 70.000 hygiënekits rondgebracht. Daarnaast worden er Bijbelstudies en andere lessen gegeven via de telefoon. 

Honduras

In Honduras is het vanwege het tekort aan materiaal erg moeilijk om goed te kunnen testen. De medische zorg heeft een beperkte capaciteit om alle gevallen met COVID-19 goed te kunnen opvangen. Voorlopig blijven alle grenzen gesloten en blijft de nationale lockdown van kracht. Openbare bijeenkomsten en openbaar vervoer zijn opgeschort en de meeste bedrijven zijn gesloten. Alleen supermarkten, banken en ziekenhuizen zijn open.

Als gevolg hiervan zijn alle Compassion-projecten gesloten. Partnerkerken hebben ruim 46.000 voedselpakketten en rond de 20.000 hygiënekits verspreid. Alle medewerkers hebben een training van de lokale overheid gevolgd over de veiligheidsmaatregelen. Projectmedewerkers blijven met kinderen en hun gezinnen in contact via de telefoon en er worden via videoverbindingen lessen gegeven. 

Indonesië

Indonesië heeft het hoogste aantal besmettingen met COVID-19 in zuid-oost Azië. Ondanks dat het aantal besmettingen blijft toenemen worden in de grotere steden bedrijven geopend om de economie te stimuleren. Daarnaast worden op scholen een beperkt aantal leerlingen toegelaten om hen onderwijs te kunnen geven. 

De Compassion-projecten blijven voorlopig gesloten. Medewerkers houden online en via de telefoon contact met de sponsorkinderen en hun gezinnen. Sinds het begin van de pandemie zijn er ruim 285.000 voedselpakketten en meer dan 260.000 hygiënekits uitgedeeld. Gezondheidsspecialisten van Compassion bieden video's en flyers aan over ziektepreventie en hygiëne.

Kenia

In Kenia blijft het aantal besmettingen toenemen en legt een grote druk op het zorgsysteem in het land. Toch voert het land langzaam verschillende versoepelingen door, zoals het vliegverkeer. Daarnaast mogen religieuze bijeenkomsten met een beperkt aantal mensen ook weer worden opgestart. Mensen moeten afstand blijven houden en scholen blijven gesloten. Ook blijft de avondklok tussen 21.00 uur in de avond tot 04.00 uur de volgende ochtend van kracht. 

Alle groepsactiviteiten in de Compassionprojecten, zoals het kindontwikkelprogramma, ouderbijeenkomsten en groepstrainingen zijn opgeschort. Compassion Kenia geeft de projecten informatie over de preventie tegen het virus en hoe medewerkers moeten handelen als kinderen of iemand in hun omgeving besmet zou raken. Kerkpartners blijven zich focussen op de bescherming van de kinderen en bieden gezondheidszorg waar nodig. Tot op heden zijn er meer dan 11.000 voedselpakketten uitgedeeld aan kwetsbare sponsorkinderen en hun gezinnen.

Wij kunnen gezinnen in Kenia tijdelijk alleen helpen door de sponsorbijdrage indien mogelijk contant uit te keren. Zij zullen zelf het geld besteden aan: extra voeding, schoon water, medicatie, hygiënekits of het betalen van de huur. Zo wil de overheid rellen voorkomen bij het uitdelen van voedsel.

Mexico

Mexico is bezig om stap voor stap verschillende regio's weer te openen na een lange lockdown. Zo worden er langzaam weer toeristen toegelaten in het land. Toch blijft het aantal besmettingen toenemen en raken ziekenhuizen vol. Medische experts vragen mensen thuis te blijven om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Sommige regio's hebben extra maatregelen genomen bovenop de landelijk maatregelen, om besmetting te voorkomen. 

Alle Compassionprojecten hebben de groepsactiviteiten zoals lessen opgeschort. Partnerkerken hebben tot nu toe ruim 82.000 voedselpakketten en meer dan 59.000 hygiënekits uitgedeeld aan kwetsbare sponsorkinderen en hun gezinnen. Een aantal leraren hebben lessen opgenomen en deze worden onder de kinderen verspreid, zodat ze thuis verder kunnen leren. 

Nicaragua

Nicaragua ondervindt problemen met het testen, vanwege de beperkte capaciteit. Hierdoor blijven cijfers achter en geven medische experts aan dat het aantal besmettingen en overledenen waarschijnlijk hoger ligt dan dat de cijfers aangeven. De regering van Nicaragua heeft weinig maatregelen genomen en legt inwoners geen reisverbod op om besmettingen te beperken. 

Aan het begin van de pandemie hebben medewerkers van Compassion Nicaragua deelgenomen aan een spoedcursus van de Wereldgezondheidsorganisatie over het voorkomen van de verspreiding van het virus. De Compassion-projecten geven geen lessen en de groepsactiviteiten zijn opgeschort. Sinds de start van de pandemie hebben partnerkerken ruim 55.000 voedselpakketten en ruim 32.000 hygiënekits verspreid onder sponsorkinderen en hun gezinnen. Een aantal partnerkerken hebben online diensten verzorgd en projectmedewerkers hebben via de telefoon contact met de sponsorkinderen.

Peru

In Peru blijft het aantal besmettingen toenemen en raken ziekenhuizen langzaam vol met COVID-19 gevallen. Het land blijft voorlopig in lockdown en aan inwoners wordt gevraagd thuis in zelfisolatie te blijven. De grenzen blijven ook gesloten, maar de avondklok is inmiddels niet meer van kracht. Grote bijeenkomsten zijn nog steeds verboden. Inmiddels mogen bedrijven met een beperkt aantal werknemers weer open, om de economie te ondersteunen.

Alle kerkpartners van Compassion hebben de groepsactiviteiten voor kinderen en jeugd stilgelegd. De medewerkers en kerkpartners volgen de kinderen en gezinnen die het meest kwetsbaar zijn door extreme armoede, mogelijk misbruik of gezondheidscomplicaties op de voet. Medewerkers van de projecten werken nauw samen met lokale autoriteiten om voedselpakketten aan gezinnen uit te delen. Tevens wordt via social media en online communicatie mentale steun aan de gezinnen verleend. Inmiddels zijn er ruim 161.000 voedselpakketten en meer dan 49.000 hygiënekits uitgedeeld aan kwetsbare sponsorkinderen en hun gezinnen. 

Rwanda

In Rwanda is een grote golf met nieuwe besmettingen geweest. De grenzen blijven gesloten, net als scholen en kerken. Er is een avondklok van kracht tussen 21.00 uur in de avond tot 05.00 uur de volgende ochtend. Daarnaast moet iedereen in het openbaar een mondkapje dragen. Bedrijven mogen met een beperkt aantal medewerkers geopend blijven, om de economie te stimuleren. 

Alle Compassion-projecten hebben de groepsactiviteiten en bijeenkomsten opgeschort. Medewerkers communiceren waar mogelijk telefonisch met de kinderen en hun ouders/verzorgers. Er is zorg en hulp mogelijk voor de meest kwetsbare kinderen en gezinnen als het gaat om ondervoeding en ziekte. Samen met de lokale overheid delen Compassion-medewerkers voedsel uit en samen met het nationale kantoor Compassion Rwanda wordt mentale ondersteuning gegeven in deze moeilijke tijd. Inmiddels zijn er rond de 73.000 voedselpakketten uitgedeeld en zijn er meer dan 100.000 hygiënekits verstrekt. 

Sri Lanka

In Sri Lanka is het aantal besmettingen afgenomen, vanwege de effectieve maatregelen die het land heeft genomen aan het begin van de pandemie. De avondklok is inmiddels opgeheven en scholen mogen vanaf 6 juli weer lesgeven. Daarnaast is het land bezig om langzaam verschillende bedrijven op te starten, om de economie een impuls te geven. Naast de pandemie hebben boeren in het noorden van het land te maken met een grote sprinkhanenplaag, welke de oogsten volledig opeten. 

Compassion-projecten blijven voorlopig gesloten, maar er worden plannen gemaakt om de projecten in het land op te knappen voor als de kinderen straks terug komen. Medewerkers nemen één keer per week telefonisch contact op met de gezinnen en distribueren, binnen de mogelijkheden van de overheidsmaatregelen, voedselpakketten onder de gezinnen die het meest kwetsbaar zijn. Inmiddels zijn er meer dan 52.000 voedselpakketten en rond de 30.000 hygiënekits aan gezinnen verspreid. Een partnerkerk werkt samen met de lokale overheid om mondmaskers te maken. Ook is er een tekenwedstrijd georganiseerd onder de sponsorkinderen en worden veel lessen online gegeven.

Tanzania

De regering in Tanzania heeft vanaf 29 april geen gegevens over de verspreiding van COVID-19 meer bekend gemaakt. Daarnaast verloopt het testen van het virus erg moeizaam en lijkt het aantal besmettingen in het land toe te nemen. Inmiddels zijn de scholen weer open, na 3 maanden gesloten te zijn geweest. Dit maakt Tanzania het eerste land in oost Afrika dat zijn leerlingen weer naar school laat gaan. Medische zorginstellingen raken overspoeld met gevallen en gezien de beperkte capaciteit is het een grote uitdaging om iedereen van de juiste zorg te voorzien.

Voorlopig zijn alle groepsactiviteiten en bijeenkomsten op de Compassion-projecten afgelast. Medewerkers van Compassion Tanzania en kerkpartners hebben richtlijnen ontvangen over preventiemaatregelen. Partnerkerken hebben sinds de start van de pandemie rond de 35.000 voedselpakketten verstrekt en ruim 73.000 hygiënekits aan gezinnen uitgedeeld. 

Thailand

Het aantal gerapporteerde gevallen met COVID-19 in het land lijkt langzaam af te nemen en de overheid is bezig om bepaalde maatregelen te versoepelen en sommige bedrijven weer te openen. Scholen, restaurants en winkels (behalve apotheken, supermarkten en banken) blijven vooralsnog gesloten. De economische gevolgen van de pandemie raakt juist de armen in het land extra hard. Het aantal mensen dat van minder dan 5 dollar per dag moet rondkomen, is meer dan verdubbeld de afgelopen maanden.

De Compassion-projecten hebben hun groepsactiviteiten opgeschort en enkele projecten hebben kleine bijeenkomsten (onder 10 personen) gehouden. Medewerkers van partnerkerken hebben sinds de start van de pandemie ruim 75.000 voedselpakketten en meer dan 47.000 hygiënekits uitgedeeld. Waar mogelijk houden medewerkers telefonisch contact met kinderen en hun families. Ook zijn er online kerkdiensten ontwikkeld voor sponsorkinderen en hun families. 

Togo

Hoewel het aantal besmettingen in Togo relatief laag ligt, blijft het aantal toenemen en zijn er in het hele land gevallen gemeld. De grenzen blijven gesloten en bijeenkomsten van meer dan 15 mensen zijn verboden. In het openbaar moeten mensen mondkapjes dragen. 

Compassion-projecten zijn gesloten. Medewerkers van partnerkerken brengen voedselpakketten naar de meest kwetsbare kinderen, controleren de gezondheid van kinderen en gezinnen en verstrekken medische middelen in geval van ziekte. Er is continu aandacht voor gebed en de medewerkers communiceren met de gezinnen via telefoon en videogesprekken. Een aantal kerken heeft wasfaciliteiten aangelegd, waar de hele gemeenschap de handen kan wassen. Inmiddels zijn er meer dan 105.000 voedselpakketten en rond de 120.000 hygiënekits verspreid onder kwetsbare sponsorkinderen en hun gezinnen. 

Uganda

Ondanks dat het aantal besmettingen in Uganda blijft toenemen, gaat de verspreiding langzaam en is de medische sector in staat om de zieken te behandelen. Het openbaar vervoer werkt op halve capaciteit en grote bijeenkomsten blijven verboden. Kerken, scholen en niet-vitale bedrijven blijven gesloten. Er is een avondklok vanaf 19.00 uur tot 6 uur de volgende ochtend. Boeren in Uganda zijn hard getroffen en de voedselprijzen zijn gestegen. Onlangs heeft de regering van Uganda de grenzen geopend voor duizenden vluchtelingen uit Congo. Zij moeten twee weken in quarantaine blijven en worden getest op COVID-19. 

Compassionprojecten zijn gesloten. De projecten zijn ​​alleen open voor 1-op-1 interactie in geval van acute nood bij sponsorkinderen en hun ouders/verzorgers. Medewerkers van de partnerkerk bezoeken de kinderen thuis alleen wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor de gezondheid en veiligheid van de kinderen. Daarnaast wordt er financiële hulp verleend aan gezinnen die op dit moment erg kwetsbaar zijn. Tot op heden zijn er ruim 37.000 voedselpakketten en rond de 9.000 hygiënekits uitgedeeld. 

Help mee

Voor gezinnen in extreme armoede hebben het coronavirus en de lockdown grote gevolgen. Compassion helpt door in samenwerking met de lokale kerk gezinnen te voorzien van voedsel, schoon water, medicatie en andere dagelijkse benodigdheden. Draag ook bij aan noodhulp en doneer.

Voor informatie over je sponsorkind en de situatie in de veldlanden kun je terecht op onze pagina met veelgestelde vragen.