Veel mensen in armoede, werken geregeld als dagloner: ze hebben baantjes voor een dag. Als gevolg van de lockdown, is er vaak geen werk meer voor deze dagloners. Geen werk betekent ook geen inkomen. En dus niet genoeg geld voor eten, verzorgingsproducten, medische behandelingen of andere belangrijke uitgaven zoals de huur. Compassion biedt directe hulp. Dankzij de sponsors hebben onze lokale medewerkers sinds het begin van de pandemie het volgende kunnen uitdelen aan gezinnen:

Infographic met aantal hulpmiddelen dat is uitgedeeld door Compassion op het gebied van voedsel, hygiëne en medische en financiële ondersteuning.

April 2020 t/m maart 2022

Voedselpakketten

Het uitdelen van voedselpakketten geeft enige verlichting omdat er even geen zorg meer is over of er überhaupt eten is voor de komende dagen. Daarnaast kan het geld dát er is, gebruikt worden voor andere noodzakelijke uitgaven zoals bijvoorbeeld de huur.

Hygiëne Kits

Ook worden er hygiëne kits uitgedeeld. In deze pakketten zitten verzorgingsproducten als zeep, desinfecterende handgel, shampoo en washandjes. Dit zijn zeker geen luxeproducten, maar net als voedsel een basisbehoefte. Goede hygiëne vermindert ziektes en bevordert gezonde levens. Gezinnen krijgen hier ook voorlichting over.

Medische zorg

Op de projecten krijgen kinderen regelmatig een medische check-up en de nodige medische zorg. Door de lockdowns kan dit nu niet. Doordat onze lokale medewerkers thuis komen, kunnen ze toch inschatten hoe het met de kinderen gaat. Als er zorg nodig is, wordt dat geregeld en indien nodig ook vergoed door Compassion.

Uitgekeerde geldbedragen

In 254.888 gevallen is er voor gekozen om contant geld uit te keren aan gezinnen. Zij kunnen dit besteden aan waar dit het hardst nodig is: zoals aan huur, voedsel, medicijnen of schoon drinkwater. Zo kan er snel in directe nood worden voorzien.

Niet naar school

Een lockdown betekent ook: niet naar school. En dat terwijl onderwijs superbelangrijk is om aan armoede te kunnen ontkomen. Daarom voorziet Compassion in lesmaterialen en krijgen kinderen huiswerkbegeleiding om zo goed mogelijk bij te blijven met hun schoolwerk (daarover lees je hier meer).

Vinger aan de pols

Ontzettend veel arme gezinnen zijn als gevolg van de crisis in nog grotere problemen terecht gekomen. Daardoor neemt de stress in huis toe, ouders hebben een korter lontje. Er is meer geweld en kinderen zijn kwetsbaar voor misbruik. Zowel thuis als op straat. Dankzij huisbezoeken kunnen medewerkers een vinger aan de pols houden. Ze maken geweld bespreekbaar. Wanneer er sprake is van misbruik, worden er juridische stappen gezet.

Dankzij de hulp van sponsors en de inzet van de lokale kerken en hun medewerkers gebeurt er veel om gezinnen die in extreme armoede leven te ondersteunen. De gevolgen van de pandemie zullen nog lange tijd merkbaar zijn bij gezinnen in extreme armoede.