Ziekte en ondervoeding

Jaarlijks sterven 5,6 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar: 15.000 kinderen per dag. Belangrijke oorzaken zijn: longontsteking, diarree en malaria. Zeker 156 miljoen kinderen zijn chronisch ondervoed en blijven achter in hun ontwikkeling. Die achterstand is niet meer in te halen; die heeft impact op de rest van hun leven. Ondervoeding doodt 3 miljoen kinderen per jaar. Maar liefst 29 procent van de kindersterfte (1,5 miljoen kinderen) kan worden voorkomen door vaccinaties.

Cijfers moeder- en babysterfte

De armoede doorbreken

In het Moeder- en babyprogramma van Compassion krijgen moeders medische zorg tijdens de zwangerschap, gedurende de bevalling en indien nodig daarna. Ze leren hoe zij voor hun baby moeten zorgen en krijgen hier de juiste middelen voor. Bovendien leren ze een vak om inkomsten te genereren. Na een jaar wordt een kind opgenomen in het sponsorprogramma.

De strijd van een tienermoeder

Cindy wordt op 14-jarige leeftijd uit huis gezet omdat ze ervoor kiest om geen abortus te plegen. Bekijk hoe het Moeder- en babyprogramma haar en het leven van haar dochter een nieuwe toekomst biedt.

De hulp aan (zwangere) moeders en baby’s wordt betaald uit het fonds Moeders & Baby’s.