Armoede is: niet weten of je kind het overleeft


Een baby die in extreme armoede wordt geboren, heeft een heel ander begin van het leven dan een kind dat in Nederland ter wereld komt. Een goede start is niet vanzelfsprekend als je in een sloppenwijk wordt geboren.


Ziekte en ondervoeding
Jaarlijks sterven 5,6 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar: 15.000 kinderen per dag. Belangrijke oorzaken zijn: longontsteking, diarree en malaria. Zeker 156 miljoen kinderen zijn chronisch ondervoed en blijven achter in hun ontwikkeling. Die achterstand is niet meer in te halen; die heeft impact op de rest van hun leven. Ondervoeding doodt 3 miljoen kinderen per jaar. Maar liefst 29 procent van de kindersterfte (1,5 miljoen kinderen) kan worden voorkomen door vaccinaties.

Cijfers moeder- en babysterfte


De armoede doorbreken

In het Moeder- en babyprogramma van Compassion krijgen moeders medische zorg tijdens de zwangerschap, gedurende de bevalling en indien nodig daarna. Ze leren hoe zij voor hun baby moeten zorgen en krijgen hier de juiste middelen voor. Bovendien leren ze een vak om inkomsten te genereren. Na een jaar wordt een kind opgenomen in het sponsorprogramma.