De armoede doorbreken

Sponsorkinderen die deelnemen aan een Compassion-project en hun ouders krijgen onderwijs over ‘weerbare’ landbouw, zodat er ook tijdens droogte meer kans is op een goede oogst. Ze krijgen zaden en materialen om mee te werken. Bij een acute ramp in een gebied waar Compassion-projecten zijn, wordt directe noodhulp geboden. Alle voorzieningen zijn namelijk al aanwezig. Er worden voedsel- en hygiënepakketten uitgedeeld en er wordt zo snel mogelijk gestart met de wederopbouw en met het aanbieden van activiteiten die inkomsten genereren. In 2017 hebben Compassion-projecten 97 keer noodhulp geboden.

Hulp tijdens een ramp

Compassion maakt geen deel uit van het Christelijk Noodhulpcluster of Giro 555. Wij richten ons in eerste instantie op de ontwikkeling van kinderen en niet op noodhulp. Toch zijn we nauw betrokken bij sponsorkinderen en hun families in een rampgebied, want zo’n ramp heeft natuurlijk wel impact op de ontwikkeling van getroffen kinderen. Die hulp bieden we direct of via een partnerorganisatie die lokaal humanitaire hulp biedt. Daarnaast helpen we de lokale kerk en de families van sponsorkinderen om beter voorbereid te zijn op een ramp. Met als doel: als een ramp zich voordoet, kunnen zij zich staande houden zonder hulp van buitenaf.

In actie komen

Sponsors van kinderen die getroffen worden door een ramp krijgen dit zo snel mogelijk persoonlijk van Compassion te horen. Zijn hebben de mogelijkheid om heel gericht te helpen met gebed en eventueel een extra familiegift. Ook iedereen die geen sponsor is kan via Compassion doneren bij een ramp. Onze Fondsen zetten we ook in op plekken waar een ramp zich voordoet.