Armoedegrens

Je bent extreem arm als je elke dag van minder dan 1,60 euro moet rondkomen. Voor dat bedrag koop je dus niet alleen je eten, maar betaal je ook je huur, kleding en andere spullen die je nodig hebt om überhaupt te kunnen leven.

Goed nieuws

In 27 jaar ontsnapten 1,2 miljard mensen aan extreme armoede. Economische groei, het einde van de Koude Oorlog, maar vooral de inzet op het gebied van ontwikkelingssamenwerking spelen een belangrijke rol in het terugdringen van extreme armoede. Dat is goed nieuws! Toch is er ook reden tot zorg. Op dit moment leeft nog 10 procent van de wereldbevolking van minder dan 1,60 euro per dag. Investeren in landbouw, gezondheidszorg, onderwijs en sociale voorzieningen blijft dus heel belangrijk!

Modaal is bijzonder

Wanneer je als alleenstaande Nederlander 50.000 euro netto verdient, hoor je bij de rijkste 1 procent van de wereld. Een alleenstaande eenverdiener met een modaal inkomen (23.340 euro netto) hoort bij de meest welgestelde 5,3 procent van de wereld.

Armoede is…

Armoede is honger en gebrek aan onderdak.
Armoede is ziek zijn en niet naar een dokter kunnen.
Armoede is niet naar school kunnen en niet kunnen lezen.
Armoede is geen baan hebben, vrezen voor de toekomst en leven van dag tot dag.
Armoede is een kind verliezen aan een ziekte die veroorzaakt is door vuil water.