1. Kwetsbare gezondheid

Een kind is voor, tijdens en na de geboorte uitermate kwetsbaar. Elke dag overlijden er duizenden kinderen onder de 5 jaar, waarvan de meesten aan ziekten die gemakkelijk te voorkomen zijn. Denk aan problemen tijdens de bevalling, diarree, longontsteking of malaria. Een kleuter die opgroeit tot een tiener blijft kwetsbaar. Een beperkt gevarieerd dieet, vrijwel geen toegang tot een vaccinatieprogramma of medische zorg en vervuild drinkwater zijn allemaal oorzaken waardoor een kind snel ziek wordt. De ‘basisgezondheid’ van een kind in extreme armoede is vaak minimaal. Bij een operatie, een chronische ziekte of een ongeval zijn de gevolgen niet te overzien.

Door jouw steun krijgt een kind vaccinaties, extra voeding, medische zorg en tandheelkundige hulp.

Joel uit El Salvador krijgt een medische check op het Compassion-project.

Op het Compassion-project krijgt ieder kind jaarlijks een medische controle. Zo ook Joel (9) uit El Salvador.
– Fotojournalist Alejandra Zuniga uit El Salvador.

2. Beperkte veiligheid

Een kind in extreme armoede is erg kwetsbaar voor uitbuiting, geweld en misbruik. Soms moet een kind aan het werk om bij te dragen aan het familie-inkomen. Het gebeurt nog regelmatig dat meisjes jong worden uitgehuwelijkt, omdat dit geld oplevert en er een mond minder is om te voeden. Ouders willen wel het beste voor hun kinderen, maar de omstandigheden dwingen hen tot bepaalde keuzes. Stress maakt dat ouders sneller geïrriteerd zijn en een klap is dan snel gegeven. Er is fysiek en verbaal geweld, maar ook misbruik op seksueel vlak. Seksualiteit is in veel culturen een onbesproken onderwerp. Kinderen weten vaak niet wat ‘normale’ omgangsvormen zijn. Ook de leefomstandigheden werken niet mee: een gezin slaapt meestal in één ruimte en kinderen zien en horen hoe hun ouders met elkaar omgaan, ook seksueel.

Door jouw steun ontneem je ouders een stuk bezorgdheid in hun financiële situatie en krijgt een kind belangrijk onderwijs over gezonde omgangsvormen.

3. Onvoldoende onderwijs

Een zwangere vrouw in extreme armoede draagt vaak een ondervoed kind. Deze ondervoeding heeft levenslang impact op het leervermogen van het kind. Het komt regelmatig voor dat ouders schoolgeld (tijdelijk) niet kunnen betalen. Als je niet veel verdient, moet je kiezen: geef ik mijn geld uit aan eten, huur, medische kosten of schoolgeld? Kinderen zijn gedurende hun schoolcarrière dus regelmatig een periode thuis of moeten soms langere tijd werken om geld te verdienen. De leeromstandigheden zijn meestal ook niet optimaal: de eenkamerwoning is klein, er is veel lawaai in de sloppenwijk, leermiddelen zijn minimaal aanwezig en ouders kunnen niet helpen omdat zij de lesstof niet beheersen.

Door jouw steun hoeft een kind niet te werken en kan het naar school. Op het project krijgen de kinderen extra onderwijsondersteuning.

Joel uit El Salvador krijgt een medische check op het Compassion-project.

Bernadette (9) uit Togo (links) werd van school gestuurd, omdat haar ouders het schoolgeld niet konden betalen. Ze werd opgenomen in een Compassion-project en het gezin kreeg via de lokale kerk ondersteuning bij het betalen van schoolgeld en de aanschaf van schoolspullen.
– Fotojournalist Gabriella Samaty uit Togo.

Basiszorg voor ieder kind

De lokale kerken waarmee Compassion samenwerkt, helpen kinderen die opgroeien in extreme armoede om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Deze hulp speelt zo veel mogelijk in op de specifieke behoeften van het kind en zijn omgeving, aangepast aan de lokale cultuur. Naast deze specifieke hulp krijgen alle kinderen die deelnemen aan een Compassion-project dezelfde basiszorg.