1. Kwetsbare gezondheid

Een kind is voor, tijdens en na de geboorte uitermate kwetsbaar. Elke dag overlijden er duizenden kinderen onder de 5 jaar, waarvan de meesten aan ziekten die gemakkelijk te voorkomen zijn. Denk aan problemen tijdens de bevalling, diarree, longontsteking of malaria. Een kleuter die opgroeit tot een tiener blijft kwetsbaar. Een beperkt gevarieerd dieet, vrijwel geen toegang tot een vaccinatieprogramma of medische zorg en vervuild drinkwater zijn allemaal oorzaken waardoor een kind snel ziek wordt. De ‘basisgezondheid’ van een kind in extreme armoede is vaak minimaal. Bij een operatie, een chronische ziekte of een ongeval zijn de gevolgen niet te overzien.

Door jouw steun krijgt je sponsorkind vaccinaties, extra voeding, medische zorg en tandheelkundige hulp.

2. Beperkte veiligheid

Een kind in extreme armoede is erg kwetsbaar voor uitbuiting, geweld en misbruik. Soms moet een kind aan het werk om bij te dragen aan het familie-inkomen. Het gebeurt nog regelmatig dat meisjes jong worden uitgehuwelijkt, omdat dit geld oplevert en er een mond minder is om te voeden. Ouders willen wel het beste voor hun kinderen, maar de omstandigheden dwingen hen tot bepaalde keuzes. Stress maakt dat ouders sneller geïrriteerd zijn en een klap is dan snel gegeven. Er is fysiek en verbaal geweld, maar ook misbruik op seksueel vlak. Seksualiteit is in veel culturen een onbesproken onderwerp. Kinderen weten vaak niet wat ‘normale’ omgangsvormen zijn. Ook de leefomstandigheden werken niet mee: een gezin slaapt meestal in één ruimte en kinderen zien en horen hoe hun ouders met elkaar omgaan, ook seksueel.

Door jouw steun ontneem je ouders een stuk bezorgdheid in hun financiële situatie en krijgt een kind belangrijk onderwijs over gezonde omgangsvormen.

3. Onvoldoende onderwijs

Een zwangere vrouw in extreme armoede draagt vaak een ondervoed kindje. Deze ondervoeding heeft levenslang impact op het leervermogen van het kind. Het komt regelmatig voor dat ouders schoolgeld (tijdelijk) niet kunnen betalen. Als je niet veel verdient, moet je kiezen: geef ik mijn geld uit aan eten, huur, medische kosten of schoolgeld? Kinderen zijn gedurende hun schoolcarrière dus regelmatig een periode thuis of moeten soms langere tijd werken om geld te verdienen. De leeromstandigheden zijn meestal ook niet optimaal: de eenkamerwoning is klein, er is veel lawaai in de sloppenwijk, leermiddelen zijn minimaal aanwezig en ouders kunnen niet helpen omdat zij de lesstof niet beheersen.

Door jouw steun hoeft een kind niet te werken en kan het naar school. Op het project krijgt je sponsorkind extra onderwijsondersteuning.

Ieder kind telt

Door maatregelen met betrekking tot COVID-19 zitten de meeste kinderen nog steeds thuis omdat ze niet naar school en het project kunnen. Onze projectmedewerkers brengen voedsel en onderwijspakketten thuis. Ze zien toe op de gezondheid van de kinderen en proberen leerachterstanden te beperken. Tijdens het bezoek wordt gelet op het welzijn van de kinderen. In het geval van misbruik of geweld worden er direct juridische stappen gezet.