Extreme armoede maakt kinderen kwetsbaar.
Misbruik, uitbuiting, honger, ziekte en gebrek aan onderwijs zijn niet ongewoon. Dit is in strijd met de rechten van ieder kind. Want ieder kind heeft recht op een goede start.

Er staat een kerstkaart klaar voor je sponsorkind

Verstuur nu  


Een wereld zonder kinderen in armoede

Kinderen zijn de onzichtbare slachtoffers van COVID-19. Onderwijs, gezondheidszorg, goede voeding en een veilig thuis: het was al niet vanzelfsprekend en nu helemaal niet meer. Bij Compassion dromen we van een wereld
waarin kinderen niet meer in armoede leven. Samen met ouders, lokale kerken, medewerkers en giftgevers helpen we wereldwijd 2,2 miljoen kinderen.

Goede scholing is belangrijk

Gebrek aan onderwijs heeft een negatief effect op het verdienvermogen in de toekomst. Zonder goede scholing wordt het erg moeilijk om aan extreme armoede te ontkomen.

Lees meer

Geef een gift

Aanvullende fondsen zijn nodig
om kinderen te helpen.

Fondsen bekijken

Hulp voor kinderen én hun omgeving

Vanuit het sponsorprogramma ontvangt ieder kind zorg.
Is er specifieke hulp nodig dan wordt dit betaald vanuit
onze aanvullende fondsen.
Denk bijvoorbeeld aan: medische zorg, noodhulp en hulp bij misbruik.
We investeren ook in de gemeenschap door te faciliteren
in schoon drinkwater,
het starten van nieuwe kerken
en het bouwen van nieuwe Compassion-projecten.

Meld je aan voor onze maandelijkse sponsormail:

Compassion Nederland is door de fiscus aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling (goed doel).
Bekijk onze ANBI-gegevens.