Vacature lid Raad van Toezicht


Heb jij hart voor het werk van Compassion en ben je bereid om jouw expertise, strategisch denkvermogen en passie in te zetten?

Nieuw talent Raad van Toezicht

Voor de Raad van Toezicht (RvT) zijn wij op zoek naar een nieuw lid dat zich samen met de andere leden wil inzetten om Compassion verder te ontwikkelen. Bij Compassion Nederland zijn 60 (47 fte) medewerkers in dienst en werken meer dan 1.000 actieve ambassadeurs mee aan de wereldwijde missie.

Aandachtsgebieden
Als lid van de Raad van Toezicht ben je samen met de andere leden toezichthouder, adviseur en werkgever van de directie. Je houdt mede toezicht op de volgende vijf aandachtsgebieden:

  • het realiseren van de organisatiedoelstellingen;
  • het efficiënt en effectief besteden van de middelen;
  • het op de juiste manier inzetten van fondsenwerving;
  • het zorgvuldig omgaan met vrijwilligers;
  • het professioneel en adequaat functioneren van de organisatie.

Nieuwsgierig geworden en meer weten?


 

Stuur je motivatie en cv voor donderdag 9 mei 2019 naar vacatures@compassion.nl.

 

 

Do you have a heart for the work of Compassion and are you willing to offer your expertise, strategic thinking ability and passion for the benefit of our organisation?

New talent for Compassion The Netherlands Supervisory Board

We are looking for a new member for the Supervisory Board, someone who would like to work with our other members to develop Compassion further. There are 60 (47 FTE) staff members and more than 1000 active ambassadors working with Compassion The Netherlands (CNL) to carry out our global mission.

Focus areas
As a member of the Supervisory Board, you are, alongside the other members, supervisor of, advisor to and employer of the board of directors. You will be expected to, amongst other aspects, supervise the following five focus areas:

  • realisation of organisational goals;
  • effective and efficient utilisation of resources;
  • correct use of fundraising;
  • respectful and attentive engagement with volunteers;
  • professional and proper functioning of the organisation.

Curious and know more?


 

Send your application letter and your CV before Thursday, 9 May 2019 addressed to vacatures@compassion.nl.