Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Uganda


 

Uganda

Nederland

Populatie

39,5 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 54
Vrouwen: 57

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

57,6 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

1.400.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

79%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

19,1%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 14,7%
Vrouwen: 28,5%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

19,7%

 -


Uganda ligt in het hart van Afrika en heeft een prachtige natuur. Tot op de dag van vandaag heerst er een constante politieke onzekerheid. Naast de militaire terreur van onder andere het Verzetsleger van de Heer en een torenhoge buitenlandse schuld, hebben veel Ugandezen te kampen met de aidsproblematiek.

Bevolking
In Uganda wonen bijna 36 miljoen mensen, waarvan ongeveer negentig procent op het platteland. De bevolking bestaat voornamelijk uit negroïde groepen, zoals de Bantoe in het zuiden en de Niloten in het noorden en oosten van het land. Door de vermenging van deze twee groepen ontstonden diverse koninkrijken. Maar men moet niet vergeten dat deze twee groepen weer onder te verdelen zijn in verschillende stammen. Juist deze diversiteit aan etniciteit maakt dat Uganda zo'n roerige geschiedenis heeft. De officiële taal in Uganda is Engels. Maar ook Kiswahili, wat in een groot deel van Oost-Afrika wordt gesproken, en Luganda worden veel gesproken.  De gemiddelde levensverwachting voor mannen is 51 jaar en voor vrouwen 53 jaar.

Geschiedenis
De eerste bewoners van Uganda waren de jagers-verzamelaars. Rond 1800 kwamen verschillende Bantoe-volken uit het noorden naar Uganda toe. In 1862 arriveerden de eerste Europeanen en zendelingen in Uganda. Groot-Brittannië voegden de verschillende koninkrijken samen die waren gevestigd in Uganda en koloniseerde het land. In 1962 werd de onafhankelijkheid uitgeroepen. Maar omdat Uganda voor de kolonisatie bestond uit verschillende stammenrijken, kwam deze strijd weer naar boven. Na een periode van corrupte besturing greep het leger, onder leiding van Idi Amin Dada, de macht. Hij staat ook wel bekend als de 'Last King of Scotland' en verklaarde zichzelf tot president voor het leven. In acht jaar tijd zijn zeker dertigduizend mensen om het leven gekomen. Vooral de minderheidsgroep Acholi hadden het zwaar te verduren. In deze tijd is dan ook de basis gelegd voor het verzet binnen de Acholi, waar Joseph Kony, de leider van het Leger van de Heer, ook zijn vorming vandaan haalde. Idi Amin werd opgevolgd door de volgende dictator en pas in 2006 werden er voor het eerst in 25 jaar meer-partijenverkiezingen gehouden.

Armoede
De economie van Uganda raakte volledig in het slop tijdens het regime van Amin en de daaropvolgende burgeroorlog. De droogte die volgende, maakte het nog lastiger voor de Ugandezen. Meer dan tachtig procent van de bevolking is werkzaam in de landbouw, met koffie als voornaamste exportproduct. Zeker een kwart van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 

Kinderen
Het nog altijd voortdurende conflict tussen de regeringslegers en het Leger van de Heer in het noorden van Uganda zorgt voor enorm veel leed. Vanaf 1986 zijn er naar schatting twintigduizend kinderen, meestal vanaf zes jaar, ontvoerd en geïndoctrineerd door het Leger van de Heer. Zij werden gebruikt als dwangarbeider, soldaten en seksslaven. Uit angst voor ontvoeringen vluchtten iedere avond zo'n dertigduizend kinderen uit hun huizen om bescherming te vinden op straat en in openbare gebouwen in stedelijke gebieden. Kijkend naar de gezondheidszorg ziet men dat de meeste kinderen onder de vijf jaar sterven door ziektes als malaria, infecties aan de luchtwegen en diarree.

Ondanks de succesvolle overheidscampagnes op het gebied van hiv/aids raken er nog jaarlijks zo'n twintigduizend baby's tijdens de zwangerschap geïnfecteerd met het hiv-virus. Kinderen die wees worden doordat hun ouders aan aids stierven, wacht vaak een pijnlijk lot. Zij worden gemeden uit angst en soms leggen familieleden zelfs beslag op hun schamele bezittingen waardoor veel van de kinderen hun school moeten verlaten om te gaan zwerven. Deze kinderen komen vaak terecht in de slavenarbeid, gedwongen prostitutie of leiden een zwervend bestaan.  

Religie

Zeker 85 procent van de Ugandezen noemt zichzelf christen, ofwel rooms-katholiek of protestants. Ongeveer twaalf procent is moslim en drie procent van de bevolking hangt een inheemse religie aan. Het percentage evangelische- en pinkstergemeenten zijn erg actief in Uganda. In Europa vind je een groot aantal Ugandese zendelingen terug, die in Europa het evangelie verkondingen.

Compassion in Uganda
Sinds 1980 werkt Compassion in Uganda. Momenteel nemen er 98.626 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 359 projecten. In 2006 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen overleven.
 
In Uganda is onderwijs niet voor iedereen gratis. Vier kinderen uit één gezin kunnen gratis naar school, voor de overige kinderen moet betaald worden. Compassion zorgt ervoor dat alle sponsorkinderen naar school kunnen. Daarom zorgen we voor schoolgeld, een schooluniform, boeken, transport en overige schoolspullen. Soms is de lokale school in het Compassion-project, soms gaan de kinderen naar een lokale school en krijgen ze op het Compassion-project aanvullende lessen en hulp.   
 
Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

8 uur op zaterdag

6-8 jaar

8 uur op zaterdag

9-11 jaar

8 uur op zaterdag

12-14 jaar

8 uur op zaterdag

15-18 jaar

8 uur op zaterdag


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame lunch zoals maïs, rijst, matooke (gestoomde groene banaan) met bonen of rundvlees. Daarnaast krijgen de kinderen een snack (thee, pap en een broodje). Ondervoede kinderen krijgen zes maanden lang extra voeding. 
 
Compassion organiseert voor ouders workshops in worship, hygiënetraining, ouderschapstraining en training over inkomensgenerende activiteiten.

Sponsor een kind in Uganda