Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Tanzania


 

Tanzania

Nederland

Populatie

53,9 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 61
Vrouwen: 64

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

41,2 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

1.400.000

23.100

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

55,6%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

15,6%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 26,8%
Vrouwen: 26,9%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

22,8%

-

Tanzania is onder andere bekend vanwege de hoogste berg van Afrika, de Kilimanjaro. Daarnaast is het land bij de toeristen vooral bekend vanwege de vele safariparken. Toch behoort het land tot de top tien van armste landen ter wereld. 

Bevolking
In Tanzania wonen ruim 49 miljoen mensen. De bevolking van Tanzania is verdeeld in ongeveer 120 stammen. De grootste stam is die van de Sukuma (13%). Samen met Nyamwezi, luguru, Makonde, Ha, Gogo, Jaya en Chagga vormen zij het merendeel van de bevolking. De officiële taal is het Kiswahili, maar ook Engels wordt veel gebruikt. Voor de meeste Tanzanianen is hun eerste taal echter de taal van de stam waartoe zij behoren.

Geschiedenis
De oudst bekende contacten met de buitenwereld dateren uit de oudheid. Rond 400 v Chr. kwamen de Arabieren en Perzen handel drijven. Vervolgens overheersten de Portugezen de handel tussen 1498 en 1828 totdat zij werden verslagen door de Arabieren. In de Eerste Wereldoorlog werd het gebied door Britse en Zuid-Afrikaanse troepen aangevallen en in 1919 uitgeroepen tot Brits mandaatgebied. Het land kreeg in mei 1961 volledig zelfbestuur en werd daarmee onafhankelijk van Groot-Brittannië. Sinds de onafhankelijkheid is er niet veel onrust geweest in het land. Het ging in de jaren tachtig zelfs erg goed en Tanzania werd op dat moment gezien als model-ontwikkelingsland. Maar met prijsdaling op de wereldmarkt van koffie en katoen, ging ook de economie snel ten onder.

Armoede
Tanzania behoort tot de top tien van armste landen ter wereld. Ongeveer twintig procent van de bevolking moet zien rond te komen van minder dan één euro per dag. Daarnaast heeft het land veel te kampen met extreme droogte en hevige overstromingen. Hierdoor gaan oogsten vaak verloren en heeft dit een voedseltekort tot gevolg. Ook hiv/aids speelt een rol in de armoede. Bijna negen procent van de bevolking is geïnfecteerd met het dodelijke virus.

Kinderen
Tanzania heeft één van de hoogste sterftecijfers onder jonge kinderen. Malaria is daar de voornaamste reden van, maar het aidsvirus eist eveneens een hoge tol. En als een kind niet sterft aan het virus dan gebeurt dat vaak met één van de ouders. Bijna een miljoen kinderen zijn al wees geworden en zien zich gedwongen om voor het huishouden en zieke familieleden te zorgen. Het zijn verschrikkelijke verhalen van kinderen die zorgen voor zieke aidspatiënten en waar al het geld wordt opgeslokt voor de verzorging van deze mensen. De kinderen komen dan ook niet meer aan school toe.

 

 

Religie
Ongeveer dertig procent van de bevolking is christelijk. Ongeveer 35 procent is moslim. En de laatste ruim dertig procent is aanhanger van inheemse religies. Op het eiland Zanzibar is 99 procent moslim.

Compassion in Tanzania
Sinds 1999 werkt Compassion in Tanzania. Momenteel nemen er 84.685 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 387 projecten.

In Tanzania is het onderwijs gedeeltelijk gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.  

 

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

6 uur op zaterdag

6-8 jaar

6 uur op zaterdag

9-11 jaar

6 uur op zaterdag

12-14 jaar

8 uur op zaterdag

15-18 jaar

8 uur op zaterdag

19+

4 uur per week


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd, zoals: thee met melk, eieren, brood, rijst, bonen, vlees en fruit. Ondervoede kinderen krijgen aanvullend voedsel.
Ouders kunnen deelnemen aan diverse trainingen over gezondheid, hulp bij het starten van een eigen onderneming en twee keer per jaar een hiv/aids-training.
Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten zoals: muziek, sport, kunst, naailes, kampen en het helpen van zieken en ouderen in de gemeenschap

Sponsor een kind in Tanzania