Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Rwanda


 

Rwanda

Nederland

Populatie

11,9 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 59
Vrouwen: 62

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

56,8 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

220.000

22.100

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

76,1%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

61,6%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 26,8%
Vrouwen: 32%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

39,1%

 


Rwanda ligt in het hart van Afrika en is het dichtstbevolkte land van het continent. Maar Rwanda staat vooral bekend om haar bloedige geschiedenis. Meer dan 800.000 mensen stierven tijdens de oorlog tussen de Hutu's en de Tutsi's. Vandaag de dag zijn de wonden nog lang niet geheeld en hebben veel Rwandezen nog trauma's, zoekend naar gerechtigheid en een manier om elkaar weer te leren vertrouwen.  

Bevolking 
In Rwanda wonen ruim 12 miljoen mensen. De meeste mensen wonen in familienederzettingen op het platteland. Slechts tien procent van de bevolking woont in de stad. Er zijn drie etnische groepen te onderscheiden: de Hutu's (84%), de Tutsi's (15%) en de oudste bewoners, de Twa-pygmeeën (1%). De Tutsi's vormden tot 1960 de grootste bevolkingsgroep. Na de burgeroorlog, waar veel Tutsi's zijn uitgemoord en velen naar het buitenland vluchtten, zijn nu de Hutu's in de meerderheid. In Rwanda zijn KinyaRwanda, Frans en Engels de officiële talen van het land. Daarnaast wordt er Kiswahili gesproken. De gemiddelde levensverwachting is 49 jaar voor mannen en 52 jaar voor vrouwen.

Geschiedenis 
In de koloniale tijd maakte Rwanda deel uit van het Duitse rijk. Na de Eerste Wereldoorlog werd Rwanda veroverd door de Belgen uit Belgisch-Congo. Rwanda bestond uit een Tutsi-koninkrijk. De Tutsi's waren, over het algemeen, de grootgrondbezitters en de Hutu's en de Twa waren hun minderen. Het kolonialisme liet dit systeem in stand en stimuleerde het zelfs door Tutsi's te behandelen als een hogere klasse.

Toen het land in 1962 onafhankelijk werd, kwamen deze gevoelens van ongelijkheid weer boven. Dit had een periode van aanhoudend geweld tussen de twee bevolkingsgroepen tot gevolg. Vele Tutsi's vluchten naar buurlanden. Na twintig jaar, zonder toekomst op terugkeer, verenigden de gevluchte Tutsi's zich en vielen Rwanda binnen. Deze aanval werd afgeketst, maar een paar jaar later werd er een aanslag gepleegd waarbij de president van Rwanda om het leven kwam.

Dit leidde direct tot wraakacties van de kant van de Hutu's. Binnen 24 uur begonnen zij met het uitmoorden van Tutsi's en gematigde Hutu's. Deze genocide heeft aan meer dan 800.000 mensen het leven gekost, en bijna twee miljoen mensen sloegen op de vlucht. Hoewel de situatie nu enigszins stabiel is, is men nog constant op de hoede voor het opnieuw oplaaien van etnisch geweld. In 2003 werd generaal Paul Kagame (Tutsi) tot president gekozen. Tot op de dag van vandaag is hij de machthebber van het land.

Armoede
Een kleine vijftig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens.  De landbouwproductie kan de bevolkingsgroei niet bijbenen, waardoor Rwanda regelmatig afhankelijk is van het importeren van voedsel voor de bevolking. Daarnaast heeft de burgeroorlog zijn sporen nagelaten en is iedereen behoorlijk verarmd door het langdurige geweld.  

Kinderen 
Meer dan de helft van de Rwandese bevolking bestaat uit kinderen. Tijdens de volkerenmoord van 1994 verloren duizenden kinderen hun ouders. Velen hebben met eigen ogen gezien hoe hun vader en moeder vermoord werden. Kinderen van nog geen veertien jaar werden plotseling het hoofd van de familie. Ruim 810.000 kinderen zijn in Rwanda wees geworden, veelal als gevolg van de genocide. Het aidsvirus eist ook een meedogenloze tol onder de kinderen. De hieruit voortvloeiende tragediën zijn enorm. In arme gezinnen is er vaak geen geld meer om de kinderen naar school te laten gaan. Aan de andere kant worden kinderen van school gehaald om te werken op het land ter vervanging van een zieke of stervende volwassene. Rwanda telt meer dan 100.000 kindhuishoudens. Bovendien lijdt bijna 25% van alle kinderen aan ondervoeding.  

Religie 
Zeker 56% van de Rwandezen is rooms-katholiek. Ongeveer twaalf % is protestants. 9 % is moslim en een kwart van de bevolking hangt het animisme aan.

Compassion in Rwanda
Sinds 1980 werkt Compassion in Rwanda. Momenteel nemen er 84.816 kinderen deel aan projecten.  Compassion heeft er 345 projecten. In 2010 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.
 
In Rwanda is het onderwijs niet gratis. Compassion zorgt ervoor dat alle sponsorkinderen naar school kunnen. Daarom zorgen we naast het schoolgeld ook voor een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen. Soms is de lokale school in het Compassion-project, soms gaan de kinderen naar een lokale school en krijgen ze in het project extra lessen en hulp. Omdat in Rwanda kinderen van maandag tot en met vrijdag op school zijn, gaan zij op zaterdag naar het project.    
 
Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

8 uur op zaterdag, tijdens vakantie 3 extra dagen

6-8 jaar

8 uur op zaterdag, tijdens vakantie 3 extra dagen

9-11 jaar

8 uur op zaterdag, tijdens vakantie 3 extra dagen

12-14 jaar

8 uur op zaterdag, tijdens vakantie 3 extra dagen

15-18 jaar

8 uur op zaterdag, tijdens vakantie 3 extra dagen

19+

8 uur op zaterdag, tijdens vakantie 3 extra dagen


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze voedzame maaltijden: pap aan het begin van de dag en een uitgebreide lunch van rijst posho (Afrikaans gerecht van maïsmeel), aardappelen, bonen en groente. Ouders nemen wekelijks deel aan een gebedsbijeenkomst en maandelijks werken zij samen aan gemeenschapsprojecten zoals huizen bouwen, schoonmaken van het projectgebouw en groenten verbouwen bij het project.

Sponsor een kind in Rwanda