Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Mexico


 

Mexico

Nederland

Populatie

124,5 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 73 
Vrouwen: 79

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

11,9 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

220.000

22.100

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

96,1%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

85,2%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 4,5% 
Vrouwen: 6,5%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

46,2%

 -

Mexico is qua landschap een heel divers land. Van tropisch regenwoud tot woestijngebied. Ook qua veiligheid zijn het noorden en het zuiden van Mexico enorm verschillend. Mexico is de laatste jaren voornamelijk in het nieuws vanwege de harde strijd tegen de drugskartels. Doordat de regering sinds 2006 de oorlog heeft verklaard tegen deze vorm van criminaliteit, is vooral het noorden van het land één van de gevaarlijkste gebieden in de wereld geworden. Een van de noordelijke steden heeft zelfs de twijfelachtige eer van moorddadigste stad ter wereld. Toch is daar in Mexico City niet veel van te merken. De gemiddelde Mexicaan heeft vooral te maken met de enorme kloof tussen arm en rijk.

Bevolking
In Mexico wonen ruim 120 miljoen mensen. Zestig procent van de Mexicanen is van gemengde (mestiso) indiaanse-Spaanse afkomst. Ongeveer dertig procent wordt gevormd door mensen uit verschillende indianenstammen. De rest van de bevolking is overwegend van Europese afkomst. Ruim 97 procent van de bevolking verstaat en spreekt Spaans, waardoor Mexico het land is met de meest Spaanstalige inwoners.  Maar soms is de taal ook het enige wat de Mexicanen met elkaar verbindt. Het verschil tussen arm en rijk is enorm en de kloof lijkt bijna niet te overbruggen.

Geschiedenis
De bekendste beschavingen in Mexico zijn die van de Maya’s en de Azteken. De Azteken vormden de laatste grote indiaanse beschaving. Hun einde kwam in 1521 toen Spanje het huidige Mexico koloniseerde. De Spanjaarden introduceerden op brute wijze hun christendom, onder meer door de tempel van de Azteken te verwoesten en met kerken te vervangen. In 1821 werd Mexico na een strijd van elf jaar onafhankelijk van Spanje. Ook het huidige Texas hoorde tot 1836 bij Mexico. Sinds 1930 heeft Mexico geen oorlogen meer gekend, maar de corruptie, drugkartels en migrantenprobleem geven nog veel zorgen bij de Mexicaanse regering.

Armoede
De welvaart is erg ongelijk verdeeld. Twintig procent van de bevolking verdient vijftig procent van het BNP. Daarnaast zien de Mexicanen de welvaart van buurman Amerika aan hun eigen neus voorbij gaan, meestal doordat zij zelf werken voor te lage lonen. Ook al heeft Mexico het als ontwikkelingsland bovengemiddeld goed, nog steeds leeft veertig procent van de bevolking onder de armoedegrens.  En dit zorgt voor veel illegale immigratie naar Amerika.

 

 

Kinderen
Buitenlandse bedrijven zijn in Mexico op jacht naar goedkope arbeidskrachten. Dit resulteert in veel kinderarbeid voor heel weinig geld. Veel arme Mexicaanse gezinnen zijn afhankelijk van in het buitenland werkende familieleden. Buitenlandse arbeid is de derde grootste inkomstenbron van Mexico. Door de armoede zien veel gezinnen zich genoodzaakt om te migreren naar stedelijke gebieden, soms met en soms zonder kinderen, waardoor instabiele gezinssituaties ontstaan. 

Religie
Het door de Spanjaarden geïntroduceerde rooms-katholicisme speelt de hoofdrol, aangevuld door (en vaak vermengd met) traditionele indiaanse godsdiensten. Ongeveer zes procent van de bevolking is protestants.

Compassion in Mexico
Sinds 1980 werkt Compassion in Mexico. Momenteel nemen er 49.954 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 209 projecten. In Mexico is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

8 uur per week, verspreid over 3 dagen

6-8 jaar

6 uur per week, verspreid over 3 dagen

9-11 jaar

6 uur per week, verspreid over 3 dagen

12-14 jaar

6 uur in de week (incl. extra activiteiten)

15-18 jaar

6 uur in de week (incl. extra activiteiten


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals vlees, kip, groente en fruit. Daarnaast krijgen de kinderen een snack.

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten zoals kamp, uitjes, en sportwedstrijden. Daarnaast helpen de kinderen bij projecten voor zieken en ouderen in hun gemeenschap. En krijgen zij lessen over landbouw. Voor de ouders organiseert Compassion speciale programma’s met onder andere ouderlessen, inkomensgenererende activiteiten, gezondheidslessen en ouder-kind oefeningen.

Sponsor een kind in Mexico