Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Kenia


 

Kenia

Nederland

Populatie

47,6 miljoen

16,9 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 63
Vrouwen: 66

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

38,3 / 1.000

3,7 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

1.600.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

63,2%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

30,1%

100%

Analfabetisme

Mannen: 18,9% 
Vrouwen: 25,1%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

43.4%

 -

Kenia ligt op de evenaar aan de oostkust van Afrika. Het land is onder toeristen vooral bekend vanwege de prachtige safariparken. Maar voor veel Kenianen is het leven zwaar. Hoewel de hoofdstad Nairobi een welvarende elite kent, leven veel Kenianen in armoede.

Bevolking
In Kenia wonen ruim 45 miljoen mensen. De bevolking is gemêleerd. De grootste etnische groepen zijn de Kikuyu, Luhya en Luo. Daarnaast kent het land nog 38 kleinere Afrikaanse stammen en een minderheid van Arabieren, Europeanen en Aziaten. De leefomstandigheden lopen sterk uiteen. In de grote steden is men gewend aan telefoons, auto’s en computers. Maar het overgrote gedeelte van de bevolking leeft buiten de steden en is zeer arm.

Geschiedenis
De moderne geschiedenis van dit gebied begint in de achtste eeuw als Arabische handelaren zich aan de oostkust vestigen. In 1497 beginnen ook Portugese handelaren hun heil te zoeken in Kenia. Deze werden echter weer verdreven door de Arabieren, die op hun beurt weer opgevolgd werden door de Duitsers. In de 19de eeuw onderging Kenia ingrijpende veranderingen als gevolg van de kolonisatie door Groot-Brittannië. Omdat Kenia één van de weinig kolonies was die veel Britse immigranten aantrok, groeide er al snel een forse Britse gemeenschap. Deze bleef een stempel op het land drukken totdat Kenia in 1964 onafhankelijk werd. Kenyatta werd president en hij domineerde het politieke spectrum tot 1978. Hij voerde een sociaal beleid en geloofde in een verenigd Kenia. Hierdoor mochten de blanke boeren hun werk blijven uitvoeren. Daarna kwam er een tijd van corruptie en éénpartijpolitiek. In de jaren negentig kwam hier een einde aan. Toch waren er af en toe relletjes met een grote uitbarsting in 2010. Zeker 1500 mensen stierven tijdens rellen in Nairobi over de verkiezingsuitslag. En zeker 600.000 mensen raakten ontheemd. Tegenwoordig is de zoon van de eerste president, Kenyatta, aan de macht. En door hem lijkt de rust teruggekeerd. 

Armoede
Achter de prachtige toeristenindustrie schuilt grote armoede. In 2000 leefde de helft van de bevolking nog onder de armoedegrens. De moeilijke economische omstandigheden van de laatste jaren hebben geleid tot een toename van het aantal straatkinderen die drugs gebruiken en in de kinderprostitutie terechtkomen. Zo’n tachtig procent van de Keniaanse prostituees is seropositief. Omdat er bovendien een hoge mate is van vrij seksueel verkeer, heeft aids vrij spel. Volgens sommige waarnemers vormt aids een zeer ernstige bedreiging voor de jongste generatie van Kenia.

Kinderen
Kenia heeft een enorm hoge bevolkingsgroei en de helft van de bevolking is jonger dan vijftien jaar. Kinderen worden in Kenia beschouwd als een oudedagsvoorziening. Ouders willen veel kinderen, want de kans dat ze allemaal goed werk zullen vinden is erg klein. Het aantal kinderen dat op straat komt te staan en daardoor verzeild raakt in de drugs en prostitutiewereld stijgen met de dag. Ook aids is een grote bedreiging voor het gezinsleven.

Religie
Ongeveer 45 procent van de bevolking is protestant. 33 procent is rooms-katholiek. Ongeveer tien procent is moslim. Zij wonen voornamelijk in het kustgebied en zijn vaak afstammelingen van de Arabische handelaren. Nog ongeveer tien procent van de bevolking houdt zich bezig met het animisme.
 
Compassion in Kenia
Sinds 1980 werkt Compassion in Kenia. Momenteel nemen er 113.698 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 403 projecten. In 2004 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.

In Kenia is het onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen. 

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

8 uur op zaterdag, tijdens schoolvakanties 8 uur per dag op maandag t/m zaterdag

6-8 jaar

8 uur op zaterdag, tijdens schoolvakanties 8 uur per dag op 6 zaterdagen

9-11 jaar

6 uur op zaterdag, tijdens schoolvakanties 8 uur per dag op 6 zaterdagen

12-14 jaar

4 uur op zaterdag, tijdens schoolvakanties 8 uur per dag op 6 zaterdagen

15-18 jaar

8 uur op zaterdag, tijdens schoolvakanties 8 uur per dag op 6 zaterdagen


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd, zoals: Ugali (Keniaans maïsbrood), stoofpot, bonen en groente. Daarnaast krijgen ze een snack, zoals een kom pap, kop thee, boterham, fruit en een ei.

Ouders die analfabeet zijn, kunnen wekelijks lessen volgen om te leren lezen. Daarnaast kunnen ze regelmatig deelnemen aan workshops in gezondheidstraining, geestelijke vorming, landbouw en veeteelt, misbruikpreventie en inkomensgenerende activiteiten.

Kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten zoals: een jaarlijkse voetbalwedstrijd, timmerworkshops, muziekles, tienerkamp, helpen van zieken en ouders in de gemeenschap, computertraining. Voor tieners zijn er speciale lessen in autoreparatie, naaien, koken, kappersschool en tuinieren.

Sponsor een kind in Kenia