Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Honduras


 

Honduras

Nederland

Populatie

9 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 70
Vrouwen: 73

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

17,7 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

20.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

91,2%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

82,6%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 11% 
Vrouwen: 11,1%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

29,6%

-


Honduras is een tropisch land in Midden-Amerika. Het landschap varieert van tropische stranden aan de Grote Oceaan tot hooggebergte in het binnenland. De bijnaam van Honduras is bananenrepubliek, vanwege de enorme invloed die bananenbedrijven hebben in dit land. Honduras is één van armste landen van Latijns-Amerika. Meer dan vijftig procent leeft onder de armoedegrens. Daarnaast kampt Honduras met een groot hiv/aidsprobleem. Militaire dictaturen, grootschalige corruptie, geweld en natuurrampen hebben er allemaal aan bijgedragen dat Honduras één van de minst ontwikkelde en minst veilige landen is van Midden-Amerika.

Bevolking
In Honduras wonen 8,6 miljoen mensen. Zij leven voornamelijk in het noordwesten en het zuidelijke kustgebied. Negentig procent van de bevolking bestaat uit ladino's: afstammelingen van de Spanjaarden en indianen. Zij spreken Spaans. Daarnaast leeft er nog een aantal indianenvolken en de Garifuna. De Garifuna is ontstaan uit Afrikaanse slaven die werden verscheept naar Amerika, maar na een schipbreuk voor de kust van Honduras terechtkwamen. Zij spreken een mix van Spaans, Engels en Afrikaanse talen. De jaarlijkse bevolkingsgroei is hoog. De bevolking bestaat voor 45% uit jongeren onder de vijftien jaar.

Geschiedenis
Honduras werd voor de Spaanse overheersing door Pipilvolken en Maya-indianen bewoond. In 1502 ontdekte Christophorus Columbus het land. In 1525 werd het bij Mexico ingelijfd. Met de andere landen van Centraal-Amerika verjoeg het de Spanjaarden. Bij het uiteenvallen van de Centraal-Amerikaanse Unie (1839) werd Honduras zelfstandig. In 1965 werd de constitutionele regering hersteld met president López Arellano. De onevenwichtige economische politiek leidde tot spanningen die in 1969 ontlaadden in de 'voetbaloorlog' tussen Honduras en El Salvador. De oorzaak van deze oorlog was de massale illegale immigratie van inwoners uit het overbevolkte El Salvador. Er kwamen ruim 20.000 mensen om het leven. In 1998 werd het land getroffen door orkaan Mitch die een spoor van verwoesting achterliet.

Armoede
Voor de meeste Hondurezen is het dagelijks leven een overlevingsgevecht. Ongeveer zestig procent van de mensen met hiv/aids in Midden-Amerika leeft in Honduras. Vooral de Garifuna hebben te maken met deze verwoestende ziekte. Daarnaast is de gezondheidszorg alleen toegankelijk voor mensen met hogere inkomens. Het verschil tussen arm en rijk is groot en er heerst een hoge werkloosheid. Op zich heeft Honduras een bloeiende export in koffie en bananen, maar veel van deze bedrijven zijn in buitenlandse handen. Hierdoor is de groei van de economie afhankelijk van de economie van, voornamelijk, de Verenigde Staten. 

Kinderen
Door de grootschalige armoede in het land worden veel kinderen al op jonge leeftijd gedwongen om te gaan werken. Meisjes worden vaak thuis gehouden om te zorgen voor broertjes en zusjes. Als de kinderen wel naar school willen/mogen, leidt dit vaak tot het volgende probleem van een tekort aan scholen en leraren. Maar sommige kinderen zijn zelfs te zwak om naar school te gaan. Door ondervoeding heeft 39 procent van de kinderen onder de vijf jaar ondergewicht. Tuberculose, infectie- en parasitaire ziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaken.

Religie
In Honduras is de rooms-katholieke kerk het grootst. Veel mensen blijven nog wel trouw lid van de rooms-katholieke kerk, 93 procent, maar een derde van dit aantal gaat naar de protestants-evangelische kerken. Daardoor lijkt Honduras in de statistieken een katholiek land, maar geeft het dagelijks leven een andere werkelijkheid.  Daarentegen zijn de scholen, ziekenhuizen en veel seminarie allemaal katholiek.

Compassion in Honduras
Sinds 1974 werkt Compassion in Honduras. Momenteel nemen er 54.413 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 193 projecten.

In Honduras is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

8-15 uur per week, verdeeld over 2-3 dagen

6-8 jaar

6 uur per week, verdeeld over 2-3 dagen

9-11 jaar

6 uur per week, verdeeld over 2-3 dagen

12-14 jaar

6 uur per week, verdeeld over 2-3 dagen

15-18 jaar

4 uur per week, verdeeld over 2 dagen


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd bestaande uit vlees, groente, fruit, granen en fruitsap. Daarnaast krijgen de kinderen een snack: fruit, melk, cornflakes.

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten zoals kamp en sportwedstrijden. En de kinderen kunnen terecht voor aanvullende lessen en hulp bij het schoolwerk.
Voor de ouders organiseert Compassion bijeenkomsten waar gesproken wordt over huiselijk geweld, kindermisbruik, alcoholisme en discipline.

Sponsor een kind in Honduras