Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Ghana


 

Ghana

Nederland

Populatie

27,5 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 64
Vrouwen: 69

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

36,3 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

290.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

88,7%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

14,9%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 18% 
Vrouwen 28,6%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

24,2%

-


De voormalige Britse kolonie Ghana, destijds de Goudkust genoemd, ligt in West-Afrika. Ghana is een respectievelijk stabiel land, maar buurlanden als Sierra Lione, Ivoorkust en Liberia geven veel onrust in de regio. Hierdoor blijven veel buitenlandse investeerders weg en leeft nog steeds dertig procent van de bevolking onder de armoedegrens.

Bevolking
De gastvrije bewoners van Ghana zijn afkomstig uit veel verschillende etnische groepen. Bijna de helft van de bevolking behoort tot de Akan-stam. Andere belangrijke stammen zijn de Moshi-Dagomba, de Ga en de Ewe. De officiële taal van het land is Engels, maar inheemse talen worden volop gesproken. De gemiddelde levensverwachting ligt op zestig jaar. Slechts vier procent van de bevolking is ouder dan 65 jaar.

Geschiedenis
Voor de komst van de Europeanen bestond Ghana uit verschillende koninkrijken, waaronder het Ghana-koninkrijk. Eerst de Portugezen, daarna de Hollanders en vervolgens de Britten hebben het land gevormd in hun koloniale verleden. Het land kreeg de naam Goudkust, vanwege de hoeveelheid goud dat er te vinden was. Na hevige gevechten slaagden de Britten er ook in de controle over het Ashanti-koninkrijk in het binnenland te krijgen. Daarnaast namen ze het naburige Togoland in beslag, een voormalige Duitse kolonie.

In 1956 besloten de Verenigde Naties dat deze gebieden tot het onafhankelijke Ghana zouden gaan behoren. Na het uitroepen van de republiek Ghana volgde een periode van instabiliteit, waarin de ene staatsgreep na de ander plaatsvond. Dat resulteerde in een totaal verbod op politieke partijen in 1981. Een nieuwe grondwet, aangenomen in 1992, zorgde voor herstel van het systeem van meerdere partijen. En sinds die tijd kent Ghana een democratisch gekozen president. Deze heeft, net als in de Verenigde Staten, maximaal twee termijnen van vier jaar om het land te regeren.

Armoede
Ghana is rijk aan grondstoffen en natuurlijke bronnen. Maar nog steeds leeft dertig procent van de bevolking onder de armoedegrens. Bovendien heeft de houtkap ontbossing en woestijnvorming veroorzaakt. Ook het delven van goud legt een zware druk op het milieu. Het grondwater raakt vervuild en vruchtbaar akkerland moet wijken voor het graven van goudmijnen. De kleine boeren zijn hier de dupe van.

Kinderen
In Ghana kennen weinig kinderen een zorgeloze jeugd. Meer dan de helft van de Ghanese kinderen doet kinderarbeid. Dat kan bestaan uit een aanzienlijk aantal uur werk in de huishouding of ‘economisch werk’ zoals op het land, in de steengroeven of in de fabrieken. Veel jonge meisjes, vooral in het landelijke noorden, zijn slachtoffer van schadelijke traditionele rituelen zoals besnijdenis en uithuwelijking. Tegelijkertijd bezoekt momenteel meer dan de helft van de jonge kinderen de basisschool. Het analfabetisme is dan ook behoorlijk teruggelopen. Maar het blijkt dat bijzonder weinig kinderen doorleren na de basisschool. Slechts zes procent van alle schoolgaande leerlingen zit in één van de laatste jaren van de middelbare school. Daarnaast is aids ook in Ghana een groot probleem. Er wordt vermoed dat zo’n 350.000 mensen het hiv-virus dragen. Minstens 170.000 kinderen hebben één van beide ouders verloren aan aids en 24.000 kinderen zijn zelf besmet.

Religie
Iets meer dan de helft van de Ghanese bevolking is christelijk. Ofwel methodist of katholiek. Ruim dertig procent is moslim, zij wonen voornamelijk in het noorden van het land. Vergeleken met buurlanden zijn er maar weinig mensen die het animisme aanhangen. In Ghana wordt dit aantal geschat op vijf procent van de bevolking.

Compassion in Ghana
Sinds 2005 werkt Compassion in Ghana. Momenteel nemen er 74.866 kinderen deel aan projecten. Compassion heeft er 290 projecten.
In Ghana is het onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen. 

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

8 uur op zaterdag

6-8 jaar

8 uur op zaterdag

9-11 jaar

8 uur op zaterdag

12-14 jaar

8 uur op zaterdag

15-18 jaar

Er zijn nog geen kinderen in deze leeftijdsgroep

 

Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzaam ontbijt en lunch. Ontbijt bestaat uit maïspap, melk, suiker en brood met pasta. Tijdens de lunch eten ze rijst met saus, kip, vis of vlees. Daarnaast krijgen ze als dessert sinaasappel, banaan of ananas.

Compassion organiseert voor ouders lessen in betrokken ouderschap, gezondheid, voeding en beroepstraining. En de kinderen kunnen terecht voor aanvullende lessen en hulp bij het schoolwerk. 

Sponsor een kind in Ghana