Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Ecuador


 

Ecuador

Nederland

Populatie

16,2 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 74
Vrouwen: 80

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

16,9 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

33.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

86,9%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

84,7%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 4,6%
Vrouwen: 6,7%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

25,6%

-


Ecuador betekent in het Spaans: evenaar. En dat is precies waar het land ligt. Ecuador is een prachtig land van besneeuwde bergen en ondoordringbare jungles. Het is rijk aan olie en bekend vanwege de export van bananen, garnalen en in, mindere mate, koffie, tabak en cacao. Toch gaat het in economisch opzicht niet goed met Ecuador. Eigenlijk is het land de schuldencrisis van 1982, toen ontwikkelingslanden boven hun vermogen geld leenden, nooit te boven gekomen. Bijna geen enkel andere Latijns-Amerikaans land zit zo diep in de schulden als Ecuador.

Bevolking
Ecuador telt 14,5 miljoen mensen. Het land is zeer divers aan etniciteit. Ruim 65 procent van de bevolking is 'mestizo', oftewel van gemengde indiaans-Spaanse afkomst. De omvang van de indianenbevolking wordt hevig betwist. De regering komt met statistieken dat het gaat om zeven procent van de bevolking, maar belangenorganisaties gaan ervan uit dat nog zeker 25 procent van de bevolking bestaat uit indianen. Zij leven voornamelijk in de amazonebekken die grotendeels nog onontdekt zijn. De rest van bevolking bestaat uit zeven procent Spaans (voorouders) en de rest is van Afrikaanse, Europese of Aziatische afkomst. Ongeveer de helft van de Ecuadoranen woont in de steden langs de westkust en in het centrale bergland. In de oostelijke oerwouden wonen slechts enkele indianengemeenschappen.

Geschiedenis
De oorspronkelijke bewoners van het huidige Ecuador waren indianen. In de 15de en de 16de eeuw onderwierpen de Inca-indianen hun buurvolken om een uitgestrekt koninkrijk te vestigen langs de westkust van het continent. De Inca-beschaving werd in de 16de eeuw door de Spanjaarden verwoest. De Spaanse overheersing duurde tot 1822. In de 19de eeuw kende Ecuador diverse dictaturen. De regeringen van de 20ste eeuw waren wisselend, maar sinds 1979 is er sprake van een democratie. Economisch gezien is Ecuador erg zwak. Ecuador zit nog steeds in de schulden. In de jaren negentig ging het iets beter door de hoge olieprijzen, maar corruptie zorgde ervoor dat dit geld niet werd geïnvesteerd in het land. Het zakken van de prijzen van de bananen en de overstromingen door El Niño, deden het land ook geen goed. 

Armoede
Ecuador kent wel al een tijd rust en vrede, maar het land lijkt maar niet uit de schulden te komen. Uit cijfers van de Verenigde Naties blijkt dat zeker 45 procent van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Het verschil tussen arm en rijk is erg groot. De blanken hebben nog steeds de topposities, terwijl de indianen als tweederangs burgers worden gezien. In het gevecht om een plekje op de economische ladder staan kansarme kinderen altijd onderaan.

Kinderen
Bijna zeventig procent van de kinderen in Ecuador leeft in armoede. En ongeveer 43.000 kinderen tussen de vijf en zeventien jaar werkt al, met alle risico's van dien: fysieke en mentale onderontwikkeling, uitbuiting en mishandeling. In de grote steden, zoals de hoofdstad Quito, leven duizenden kinderen op straat. Een leven van stress, angst en agressie, met chronisch gebrek aan liefde en bescherming.   

Religie
In Ecuador is de rooms-katholieke kerk het grootst. Zo'n 95 procent van de bevolking noemt zichzelf christelijk. Hiervan is tachtig procent katholiek en ruim tien procent protestants. In Ecuador is ook een kleine joodse gemeenschap doordat een groep joden tijdens de Tweede Wereldoorlog hun toevlucht zochten in Zuid-Amerika. Andere Zuid-Amerikaanse landen wilden hen niet hebben, maar Ecuador gaf hen toestemming om zich daar te vestigen.  

Compassion in Ecuador
Sinds 1974 werkt Compassion in Ecuador. Momenteel nemen er 96.996 kinderen deel aan projecten. In totaal heeft Compassion er 264 projecten. In 2006 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.

In Ecuador is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

4 uur per dag, 3 dagen in de week

6-8 jaar

4 uur per dag, 3 dagen in de week

9-11 jaar

4 uur per dag, 3 dagen in de week

12-14 jaar

4 uur per dag, 3 dagen in de week

15-18 jaar

4 uur per dag, 3 dagen in de week


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd met voldoende koolhydraten, groenten en vitamines. Daarnaast krijgen ze een gezonde snack en kinderen onder de vijf jaar krijgen standaard extra eten mee naar huis om ondervoeding te voorkomen.

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten zoals voetbal, kunstlessen, muziek en dans en worship. Ouders kunnen tweemaandelijks deelnemen aan workshops over ouderschap en religie.

Sponsor een kind in Ecuador