Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Burkina Faso


 

Burkina Faso

Nederland

Populatie

20,1 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 53
Vrouwen: 57

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

73,8 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

95.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

82,3%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

19,7%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 57%
Vrouwen: 70,7%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

40,1%

-

De naam Burkina Faso betekent: het land van de oprechte mensen. Het is een tamelijk rustig land in de Sahel. De droge grond zorgt ervoor dat het één van de armste en minst ontwikkelde landen is van Afrika. Bijna de helft van de bevolking moet zien te overleven van minder dan één euro per dag.    

Bevolking  
De inheemse bevolking omvat ongeveer 160 etnische groepen. De grootste bevolkingsgroep (circa 40%) zijn de Mossi. Zij wonen in het centrale deel van het land en hebben een rijke geschiedenis van uitgestrekte koninkrijken. Daarna volgen de langs de noordelijke grens wonende Fulani (10%). Andere grote bevolkingsgroepen zijn de Lobi, de Mandé, de Bobo en de Goruma. Meer dan de helft van de bevolking is gevestigd in het centrale deel van het land. Vooral het oosten van het land is dunbevolkt. Meer dan de helft van de bevolking is onder de achttien jaar. 

Geschiedenis 
De geschiedenis van het land valt samen met die van het voornaamste volk in het gebied, de Mossi. Zij hadden vanaf de 14e eeuw in de savannen van West-Afrika koninkrijken gesticht die weerstand boden aan de zuidwaartse expansie van de islam. Frankrijk drong het gebied binnen aan het eind van de 19e eeuw toen de twee belangrijkste rijken op het punt stonden te verbrokkelen. Na een tijd van kolonisatie werd Burkina Faso, dat toen de naam Opper Volta droeg, onafhankelijk van Frankrijk. In de daarop volgende jaren vond er een aantal malen een staatgreep plaats. De toenmalig president Thomas Sankara werd op 15 oktober 1987 afgezet en vermoord door zijn adviseur Blaise Compaoré die zichzelf tot president uitriep. In 1991 werd er gestemd voor een meerpartijenstelsel, waarmee een einde kwam aan dertien jaar militair bewind. Toch is democratie in Burkina Faso iets anders dan wat wij in Nederland kennen. Het verdwijnen van politici in het recente verleden, de moord op journalist Norbert Zongo door het leger en de weinig democratische voorbereidingen van de verkiezingen hadden een toenemende instabiliteit tot gevolg. 

Armoede
Burkina Faso behoort met een jaarlijks inkomen van slechts driehonderd euro per hoofd van de bevolking tot de armste landen ter wereld. Iets minder dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De bodem omvat geen natuurlijke rijkdommen, grenst nergens aan zee en de kortste afstand tot zee bedraagt circa achthonderd kilometer. Deze factoren spelen een grote rol in de onderontwikkeling van de economie.
  
Kinderen  
Veel Burkinabé kinderen moeten werken om in leven te blijven. Kinderen uit plattelandsgebieden werken vaak als hulp in de huishouding in steden of dorpen. Ze werken veelal dagen van twaalf uur en de kans is groot dat zij mentaal, fysiek en seksueel misbruikt worden. Daarnaast zijn er veel kinderen die vanwege armoede moeten werken in naburige laden en daar worden uitgebuit. Duizenden kinderen verrichten slavenarbeid in onder andere de bananenplantages van buurland Ivoorkust. Burkina Faso floreert internationaal in de handel van kinderen. Het land telt zo'n 690.000 wezen, waarvan 100.000 aidswezen. Dat betekent dat bijna twaalf procent van de kinderen wees is. Kinderen in Burkina Faso hebben niet tot nauwelijks toegang tot basisgezondheidszorg en scholing.    

Religie  
Concrete cijfers over de religieuze kaart van Burkina Faso zijn er niet. Een bekend gezegde in Burkina Faso is: Vijftig procent is moslim, vijftig procent is christen en honderd procent is animistisch. Dit zegt genoeg over de normalisering van het combineren van een geloofsovertuiging met animisme. Cijfers van de regering geven een schatting van de religieuze kaart. Zij schatten dat zo'n zestig procent moslim is en zo'n vijfentwintig procent christelijk (rooms-katholiek en protestant). De overige mensen hangen inheemse religies aan. 

Compassion in Burkina Faso 
Sinds 2004 werkt Compassion in Burkina Faso. Momenteel nemen er 79.094 kinderen die deel aan projecten. In totaal heeft Compassion er 269 projecten.  

In Burkina Faso is onderwijs grotendeels gratis. Compassion zorgt ervoor dat alle sponsorkinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van een schooluniform, boeken, transport en overige schoolspullen. Daarnaast komen de kinderen naar het Compassion-project voor aanvullende lessen en hulp.  

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

8 uur op donderdag

6-8 jaar

8 uur op donderdag

9-11 jaar

8 uur op donderdag

12-14 jaar

4 uur op zaterdag

15-18 jaar

Er zijn nog geen kinderen in deze leeftijdsgroep

 

Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze voedzame maaltijden. In de ochtend krijgen zij melk, brood en pap. Voor de lunch krijgen zij rijst, bonen, sagabo (lokaal gerecht van maïsmeel) en spaghetti.  
Compassion organiseert ook activiteiten zoals kamp en uitjes. Daarnaast leren ze het land te verbouwen en helpen ze zieken en ouderen in hun gemeenschap.

Ouders kunnen regelmatig deelnemen aan lessen over hygiëne, malariapreventie, gezondheid en voeding. Daarnaast kunnen ze trainingen volgen over inkomstengenererende activiteiten en zijn er gratis hiv-testen.

Sponsor een kind in Burkina Faso