Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Bolivia


 

Bolivia

Nederland

Populatie

11,1 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 66
Vrouwen: 72

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

36,4 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

19.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

90%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

50,3%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 3,5%
Vrouwen: 11,4%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

38,6%

-

Bolivia behoort tot de armste en minst ontwikkelde landen van Zuid-Amerika. Toch kent Bolivia veel verschillende economische activiteiten zoals landbouw, bosbouw, visserij, mijnbouw en de productie van textiel, verfijnde metalen en geraffineerde aardolieproducten. Bolivia is ook zeer rijk aan mineralen, in het bijzonder tin. 

Bevolking

In tegenstelling tot andere Zuid-Amerikaanse landen is in Bolivia 65% afstammeling van de oorspronkelijke indiaanse bewoners. De meeste mensen wonen op de hoogvlakten en in de oostelijke Andesdalen. Bolivia heeft vier officiële talen: Spaans, Aymara, Guarany en Quechua. De Boliviaanse bevolking wordt geschat op tien miljoen mensen. Het is een multi-etnische samenleving hoofdzakelijk ontstaan door indianen, mestiezen (vermenging van Spaans en Indiaans), Europeanen en Afrikanen. Het grote aantal verschillende culturen in Bolivia heeft bijgedragen aan een grote diversiteit in de kunst, gastronomie, literatuur en muziek. 

Geschiedenis
Bolivia stamt af van de Inca-beschaving en kwam in 1535 onder Spaans bestuur. De nomadische indianen in het laagland ten oosten van het Andes-gebergte werden echter nooit helemaal gekoloniseerd door de Spanjaarden. Na een zestien jaar durende onafhankelijkheidsoorlog stond Bolivia in 1825 eindelijk op eigen benen. Het land is sinds de onafhankelijkheid van de ene oorlog in de andere staatsgreep terechtgekomen. Een schetsend voorbeeld hiervan is de oorlog tegen Chili in 1884. Bolivia verliest op dat moment de kustprovincie Litoral en wordt daardoor afgesneden van de Stille Oceaan. In de 20e eeuw is het nog steeds onrustig. Midden jaren tachtig, na een zestien jaar durende militaire staatsgreep, wordt het land weer democratisch bestuurd. Hierdoor werd de weg ingeslagen naar meer privatisering. Dit leidde tot enorme stijgingen in  prijzen voor de bevolking. Dit is de voornaamste reden dat het land een socialistische koers is ingeslagen.

Armoede
Officieel is slecht 7,5 procent van de beroepsbevolking in stedelijke gebieden werkloos. Maar daartegenover staat een enorm gebrek aan werk, wat tot gevolg heeft dat de meesten wel iets verdienen, maar niet genoeg om een gezin te onderhouden.  Van de totale bevolking leeft 65 procent in armoede of zelfs extreme armoede. Op het platteland is er veel meer armoede dan in de steden. De boeren op het platteland Bolivia kampen met een extra probleem. Bolivia is namelijk één van de grootste producenten ter wereld van coca-bladeren. Coca-blad, voor veel boeren de enige bron van inkomsten, heeft traditionele toepassingen, maar is ook de grondstof voor cocaïne. Dit is dan ook een belangrijk exportproduct met alle misdaad en corruptie van dien. De grootste gelddonor, de Verenigde Staten, voert regelmatig oogstvernietigingsprogramma’s uit en dreigt haar steun te staken als de teelt van coca-bladeren niet wordt ingedamd.

Kinderen
Veel kinderen zijn ondervoed en lijden aan bloedarmoede. Vanwege de lage temperatuur in de hoge gebieden wassen de kinderen zich daar minder vaak, met allerlei huisziekten tot gevolg. Slechts de helft van de kinderen met longontsteking of diarree ontvangt passende medische zorg. Dat is ernstig omdat deze ziekten voor negentig procent van de kindersterfte zorgt in arme landen. Van de kinderen verricht ruim twintig procent kinderarbeid in de mijnen, suikerproductie en de seksindustrie. De kans die kinderen in Bolivia hebben om heelhuids en met een goede portie hoop en levensvreugde volwassen te worden, is niet groot. 

Religie
In Bolivia is de rooms-katholieke kerk het grootst. Een kleine tachtig procent van de bevolking noemt zichzelf katholiek. Dit aantal slinkt snel, omdat veel mensen overgaan op het protestantisme. Toch is de beleving niet hetzelfde als in Nederland. Vooral in het binnenland wordt het protestantisme vermengt met oude indiaanse rituelen en gebruiken. 

Compassion in Bolivia
Sinds 1975 werkt Compassion in Bolivia. Momenteel nemen er 87.422 kinderen deel aan projecten. In totaal heeft Compassion er 235 projecten. In 2008 is het Child Survival Program gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen overleven.

In Bolivia is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Gemiddeld aantal uur dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

4 uur per dag, 3 dagen in de week

6-8 jaar

4 uur per dag, 3 dagen in de week

9-11 jaar

4 uur per dag, 3 dagen in de week

12-14 jaar

4 uur per dag, 3 dagen in de week

15-18 jaar

3 uur per dag, 2 dagen in de week

19+

3 uur per dag,  2 dagen in de week


Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals groentesoep, bonenburger, salade, rijst, appelsap en een dessert. Daarnaast krijgen ze een snack: boterham met thee, fruitshake met crackers, fruitsalade, havermout of brood.

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan activiteiten zoals kamp en sportwedstrijden. En de kinderen kunnen terecht voor aanvullende lessen en hulp bij het schoolwerk.

 

 

Sponsor een kind in Bolivia