Compassion bevrijdt kinderen van armoede in Bangladesh


 

Bangladesh

Nederland

Populatie

157,8 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 71
Vrouwen: 75

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

32,9 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

12.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

86,9%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

60%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 34,4%
Vrouwen: 30,1%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

31.5%

-


 

Bangladesh behoort tot de armste landen van de wereld. Bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Bangladesh heeft wel een heel bijzonder landschap, waar rivieren het beeld bepalen. Het nadeel van deze natuurpracht is dat elk jaar een derde van het land overstroomt door de moesson. Dit heeft vele duizenden daklozen tot gevolg.

Bevolking
Bangladesh is het dichtstbevolkte land ter wereld. De bevolking groeit snel. Zestig procent van de mensen is jonger dan 25 jaar. Zo’n 98 procent van de bevolking zijn Bengali. Daarnaast zijn de Bihari de belangrijkste minderheidsgroep. In het heuvelgebied van Chittagong woont nog een aantal volken.

Geschiedenis
Bangladesh kent een roerige geschiedenis. Het land werd om de haverklap opnieuw verdeeld door de Britse koloniale machthebbers. In 1947 werd Bengalen verdeeld tussen twee nieuw ontstane staten. Het hindoeïstische India en het islamitische Pakistan. Oost-Bengalen, het huidige Bangladesh, werd vanwege de overheersende positie van de islam aan Pakistan toegewezen. Er werd alleen totaal geen aandacht besteed aan het ‘gekregen’ stuk land. Dit leidde tot een opstand van de Bengali, die uitmondde in een gruwelijke slachting onder de bevolking door de Pakistanen. Het aantal slachtoffers wordt geschat tussen enkele honderdduizenden en drie miljoen mensen. Mede onder druk van India gaven de Pakistaanse strijdkrachten zich op 16 december 1971 over en de volgende dag werd Bangladesh gesticht. Sindsdien is het een parlementaire democratie. 

Armoede
De veelvuldige overstromingen van de verschillende rivieren brengt veel moeilijkheden met zich mee. Soms worden hele nederzettingen weggevaagd. Ook het onderhouden van een goede verbinding met grote delen van het land is hierdoor een uitdaging. Daarnaast kent het land orkanen met windsnelheden van 150 km per uur. Door dit natuurgeweld worden elk jaar duizenden mensen dakloos. Omdat het land dichtbevolkt is, geeft dit problemen voor hygiëne en schoon drinkwater. Veel mensen overlijden dan ook aan ziekten die eenvoudig te voorkomen zijn.

Kinderen
Ongeveer één op de dertien kinderen sterft voor het vijfde levensjaar aan ziekten die gemakkelijk te voorkomen zijn. De helft van de kinderen onder de vijf jaar is ondervoed en heeft een groeiachterstand. Kinderen die in de sloppenwijken van de grote steden zoals Dhaka wonen, leven in extreme armoede. Zij hebben nauwelijks toegang tot schoon drinkwater, medische hulp, sanitair, elektriciteit en onderwijs. Veel kinderen in Bangladesh moeten werken om in leven te blijven. Met lange dagen op straat, in fabrieken, werkplaatsen, in de huishouding of in winkels, vullen ze het gezinsinkomen aan. Alhoewel veel jonge kinderen wel naar een basisschool gaan, bezoekt maar één op de drie kinderen een middelbare school. Daarom is het haast onmogelijk om de verlammende armoedespiraal te doorbreken. Vooral meisjes worden vaak van school gehaald om zorg te dragen voor de huishouding.

Religie
De belangrijkste religie van Bangladesh is de islam. Zeker 83 procent noemt zichzelf moslim. Daarna is het hindoeïsme de grote godsdienst met zestien procent. Ook zijn er kleine groepen boeddhisten, christenen en animisten.

Compassion in Bangladesh
Sinds 2004 werkt Compassion in Bangladesh. Momenteel zijn er 37.679 kinderen die deelnemen aan projecten. In totaal heeft Compassion er 169 projecten.

In Bangladesh is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

In Bangladesh hebben schoolkinderen 3 vakanties: 4 weken in december, 2 weken rond Pasen en 2 maanden zomervakantie in juli-september. Kinderen zijn gemiddeld klaar met school wanneer ze tussen de 18 en 21 jaar zijn.

Minder stabiele regio
De continuïteit van het werk van Compassion in Bangladesh staat soms onder druk. Dit kan gevolgen hebben voor jouw sponsoring en de relatie met je sponsorkind.
Juist kinderen in deze regio hebben je hulp hard nodig. Wil jij je verbinden aan het werk van Compassion in deze regio?

Contact met het kind
In Bangladesh start school om 10.30 uur. De kinderen komen voor schooltijd 2 uur naar het project, en zodra school afgelopen is, komen ze terug op het project voor een maaltijd en activiteiten. Hieronder vind je een overzicht van het gemiddelde aantal uren dat een sponsorkind op het project doorbrengt:

Leeftijdsgroep

Aantal uren

3-5 jaar

6 uur per dag op ma-vrij + 8 uur op zaterdag

6-8 jaar

5 uur per dag op ma-vrij + 8 uur op zaterdag

9-11 jaar

4 uur per dag op ma-vrij + 8 uur op zaterdag

12-14 jaar

4 uur per dag op ma-vrij + 8 uur op zaterdag

15-18 jaar

4 uur per dag op ma-vrij + 8 uur op zaterdagOp de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame maaltijd zoals rijst, lentils (bonen), groente, vis, eieren, vlees of aardappels. Daarnaast krijgen zij nog fruit en melk.

Verder kunnen de kinderen deelnemen aan extra activiteiten zoals kamp, sportwedstrijden, zang- en dansles, kunstlessen en bijbelquiz.

Voor de ouders organiseert Compassion workshops over o.a. hygiëne, gelijkheid tussen jongens en meisjes. Tijdens huisbezoeken leren de sociaal werker en de projectmedewerkers de ouders extra vaardigheden. 

Sponsor een kind in Bangladesh