Transparant

CBF-keurmerk
We hebben het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zij controleert of de inkomsten verantwoord worden besteed. Om het keurmerk te krijgen, mag het kostenpercentage voor de fondsenwerving maximaal 25% zijn van de baten eigen fondswerving. In het boekjaar 2016-2017 bleven wij met 4,8% van de totale lasten ruim binnen de grenzen.

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant, op basis van de richtlijnen die zijn vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Compassion is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo weet je zeker dat wij bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met elke euro en verantwoording afleggen. Meer weten over Erkende Goede Doelen en gerust geven? Kijk op www.geefgerust.nl 
 

Nalatenschap 

Wanneer je het werk van Compassion wilt ondersteunen door middel van een nalatenschap, kun je dit in een testament laten vastleggen. We denken hierover graag met je mee. Hier lees je meer over nalaten aan ons werk.Belastingvoordeel

Giften die je aan een goed doel schenkt, zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Als je minimaal 5 jaar lang een bepaald bedrag aan een goed doel wilt schenken, is het bedrag 100% aftrekbaar van de inkomstenbelasting als je dit regelt in een schenkingsakte.
Lees er hier meer over.

ANBI

We zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. En de donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Hier vind je onze ANBI-gegevens.

Dit doen we met jouw euro