De impact van een ramp

Kinderen (en hun families) in armoede worden het hardst getroffen door natuurrampen. Zij wonen vaak in overbevolkte gebieden met slechte huisvesting en in landen waar deze rampen veel voorkomen.

Ook zijn deze gezinnen vaak afhankelijk van landbouw waardoor bijvoorbeeld een storm of overstroming zorgt voor derving van de enige bron van inkomsten die zij hebben. 

Door de slechte economische omstandigheden zijn ze vaak ook niet in staat om hun situatie te herstellen na een ramp, waardoor de omstandigheden alleen maar slechter worden. 

Unieke hulp via lokale kerk

Compassion is een kindontwikkelingsorganisatie en gaat dus voor de complete zorg voor een kind. Zijn leefomstandigheden zijn een belangrijke factor in een gezonde ontwikkeling. We werken altijd via een lokale kerk, de projectmedewerkers kennen dus de kinderen en hun gezinnen.

Daarom kunnen zij bij een ramp direct hulp bieden: ze zijn al in het gebied aanwezig, ze kennen het kind en weten precies wat de behoeften op dat moment zijn. 

Zo helpt Compassion

Wanneer een ramp gebeurt, geeft Compassion deze hulp:

  • Voorzien in eerste levensbehoeften (voedsel, water, hygiëneproducten, huisvesting)
  • Hulp bij heropstarten (zoals na verlies van landbouwoogst)
  • Economische hulp (opstarten eigen bedrijf etc)
  • Traumaverwerking
  • Wederopbouw woningen d.m.v. duurzame oplossingen

Deze hulp betalen we uit het Compassion Noodhulpfonds.

Recente rampen:


Overstromingen Bangladesh
In augustus 2017 is Zuid-Oost Azië getroffen door veel overstromingen als gevolg van hevige regenval. 
Lees verder over de gevolgen van deze overstromingen.

Orkaan Irma (Haïti en DR)
7 September 2017 raasde orkaan Irma over Haïti en de Dominicaanse Republiek. Het natuurgeweld liet een enorme schade achter.

Aardebevingen Mexico
Op 8 en 18 september 2017 werd Mexico opgeschrikt door twee van de zwaarste aardebevingen die daar ooit plaats hebben gevonden. Deze schokken van 8,2 en 7,1 op de schaal van Richter zorgden er voor dat in een deel van het land de noodtoestand uitgeroepen werd. Lees meer

We kennen de kinderen en hun situatie
"De veiligheid van de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd is enorm belangrijk. We werken er daarom continu aan om problemen na rampen te voorkomen. Dit doen we onder andere door te zorgen voor betere woonomstandigheden voor kinderen en hun gezinnen. Na een ramp zijn we in staat om de gezinnen directe hulp te bieden. We kennen de kinderen en hun situaties en weten dus precies welke hulp ze nodig hebben."

- Kleber Lora, directeur Compassion Dominicaanse Republiek

Dit deed Compassion na orkaan Matthew

Geef een gift aan het noodhulpfonds

Met jouw gift help je kinderen en gezinnen in armoede die getroffen worden door een natuurramp.