Dit heb je nodig voor je belastingaangifte

Met onderstaande gegevens kun je je belastingaangifte invullen.

Fiscale naam: Stichting Compassion Nederland
Locatie: Apeldoorn
ANBI status: Ja
Culturele instelling: Nee

Wanneer je je giften voor minimaal vijf jaar hebt vastgelegd via een schenkingsovereenkomst of notariële akte, is je sponsoring periodiek. Dan heb je de volgende gegevens nodig:

RSIN nummer (fiscaal nummer) van Compassion: 804560316
Transactienummer:

 • Heb je een schenkingsovereenkomst die na 2014 is vastgelegd door Compassion en jou, dan is er sprake van een transactienummer. Het transactienummer kun je vinden op de schenkingsovereenkomst, tweede pagina onder punt 4.
 • Heb je een schenkingsakte die is opgesteld door de notaris, dan is er geen sprake van een transactienummer. Hier kun je een '0' (een nul) invullen.

Woon je in België? Klik dan hier.

Veelgestelde vragen

Heeft Compassion een ANBI status?

Compassion heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor alle giften en donaties aan Compassion aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting voor zover deze giften het drempelbedrag van 1% van je drempelinkomen overstijgen.

Tevens geldt een minimum bedrag van € 60 en een maximum bedrag van 10% van je drempelinkomen. (Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.) Je kunt voor de aftrek alle giften en donaties aan verschillende organisaties binnen een jaar bij elkaar optellen.

Is mijn sponsoring periodiek?

Bij je aangifte inkomstenbelasting heb je twee opties: je giften aangeven als gewone gift of als periodieke gift. Als je een kind sponsort, beschouwt de Belastingdienst dit niet direct als een periodieke schenking. Er is pas sprake van een periodieke schenking als je je gift voor minimaal 5 jaar in een overeenkomst hebt vastgelegd. Heb je deze overeenkomst niet afgesloten, dan is je sponsoring niet periodiek en hoef je geen transactienummer in te vullen.

Hoe leg ik mijn giften voor Compassion vast?

De giften die je aan Compassion geeft, kun je vastleggen middels een schenkingsovereenkomst. Deze overeenkomst kun je hier downloaden.

Het formulier vul je in voor zowel de schenker (jij) als de ontvanger (Compassion). Stuur daarna het formulier ondertekend naar ons op. Dit kan gemakkelijk via de mail naar finance@compassion.nl of met de post naar:

Compassion Nederland
Postbus 1340
7301 BN Apeldoorn

Wij vullen de formulieren verder in en sturen 1 exemplaar getekend naar je terug. Bewaar dit exemplaar goed.

Punten om goed op te letten bij het invullen:

 • Het bedrag dat je invult moet het jaarbedrag zijn van je giften, daarnaast ook graag het bedrag uitschrijven in letters.
 • Vraag 2b moet de datum zijn waarop je de overeenkomst aangaat, dit mag niet met terugwerkende kracht worden ingevuld. Als je bijvoorbeeld in maart 2018 besluit een schenkingsovereenkomst aan te gaan met Compassion, dan mag de datum van de eerste uitkering niet voor maart 2018 liggen. Het genoemde totaalbedrag van de overeenkomst hoeft hier niet op aangepast te worden, bij je aangifte over 2018 geef je het gedeelte van vóór maart 2018 op onder gewone giften en het gedeelte van ná maart 2018 op onder periodieke giften. Het jaar daarna geef je het totaalbedrag van de overeenkomst volledig op onder periodieke giften.

 

 

Wat zijn de voorwaarden van een schenkingsovereenkomst?

Dit zijn de voorwaarden van een schenkingsovereenkomst:

 • Een overeenkomst wordt opgesteld voor minimaal 5 jaar.
 • Een overeenkomst die wordt ingevuld voor onbepaalde tijd is na 5 jaar jaarlijks opzegbaar.
 • In de overeenkomst wordt een bedrag per jaar vastgelegd. Dit bedrag geldt per kalenderjaar.
 • Het is niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds te wijzigen, stop te zetten of te verlengen. Voor meer informatie zie de toelichting op het formulier.
 • Als de overeenkomst afloopt, betekent dit niet automatisch dat je sponsoring ook stopt. Je sponsoring stopt pas als je deze opzegt bij Compassion.

Ik heb een schenkingsovereenkomst met Compassion en ik wil het bedrag daarvan verhogen, hoe doe ik dat?

Je kunt het bedrag van je huidige overeenkomst niet verhogen. Je kunt wel een extra nieuwe schenkingsovereenkomst aangaan, deze is ook minimaal 5 jaar geldig. Hiervoor vul je het aanvullende bedrag in dat je gaat geven. Het formulier kun je hier downloaden. Je kunt ook wachten tot je andere schenkingsovereenkomst afloopt en dan een nieuwe afsluiten voor het totaalbedrag.

Kan ik ook een notariële akte afsluiten?

 • Dat is mogelijk. Download hier het volmachtformulier.
 • Vul de volmacht volledig in en onderteken deze (indien van toepassing samen met je echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner). Stuur ons de volmacht samen met een kopie van je identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Wij controleren de papieren en sturen deze naar de notaris, die vervolgens de schenkingsakte zal opmaken en passeren. Na het passeren van de schenkingsakte, ontvang je een afschrift van deze akte.
 • Download hier een voorbeeld van een schenkingsakte.
 • Wij hebben een afspraak met een notaris om een akte op te laten stellen tegen gereduceerd tarief. De akte kost € 45 (incl. btw). Wij regelen de opmaak van de akte en nemen ook de kosten van de akte voor onze rekening.

Voorbeeld

In dit voorbeeld wordt ervan uitgegaan dat je 1 kind sponsort (€ 396 per jaar), een verjaardagsgift (€ 15) en een familiegift (€ 45) geeft. Je totale gift per jaar is dan € 456.Heb je nog een vraag?

Wil je meer weten over schenken via een overeenkomst of akte? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder!