Waarom verlaat een sponsorkind het project?


Project afgerond

Gemiddeld verlaat ieder jaar ongeveer 5% van de sponsorkinderen het Compassion-project. Een deel daarvan is volgens het Compassion-programma. Rond de leeftijd van 18-22 jaar rondt je sponsorkind het Compassion-project af. Een bijzonder moment; op eigen benen gaan staan en afscheid nemen van je sponsor.
Uiteraard lichten we je in als je sponsorkind het project gaat verlaten. Je kunt dan nog een afscheidsbericht sturen. Dit kun je hier doen.


Voortijdig stoppen

Het komt wel eens voor dat een kind voortijdig uit een Compassion-project gaat. Dit kan veel vragen bij je oproepen, juist omdat je een kind wilt helpen en omdat deze hulp ook nodig is. Compassion streeft naar de holistische ontwikkeling van ieder kind, op weg naar zelfredzaamheid. Daarom hopen we dat ieder kind het programma volledig kan doorlopen. Tegelijkertijd heeft elke maand dat je een kind hebt gesponsord een verschil gemaakt voor zijn of haar toekomst. Op deze webpagina geven we je meer inzicht in de belangrijkste redenen van een vroegtijdig vertrek. 


Goed om te weten

Sponsorkinderen wonen in andere culturen, waar mensen op een andere manier beslissingen nemen dan wij zouden doen. Omdat er verschillende redenen zijn voor een vroegtijdig vertrek, gaan wij altijd het gesprek met de ouders aan, om te praten over wat er bij de familie speelt en om het belang van de hulp te benadrukken.

Compassion richt zich op hulp op de lange termijn, terwijl mensen in veel andere culturen vaak van dag tot dag leven. De nood kan in hun persoonlijke situatie heel hoog zijn en daarom proberen we hen hierin te begeleiden en ontwikkelen, maar dat lukt niet altijd. Uiteindelijk blijft het de keus van de ouders, die zelf de beslissing nemen.


Elk jaar helpt

De wereld waarin onze sponsorkinderen leven is complex en kwetsbaar. Iedere maand dat we het kind kunnen helpen en begeleiden heeft een positieve invloed op zijn of haar toekomst. Jouw liefdevolle woorden en aanmoedigingen hebben een positieve impact op zijn of haar leven. Hiermee maak jij een verschil in het leven van een kind in armoede. 

Geef jij een ander kind de kans?
Is jouw sponsorkind uit het project gegaan en wil je een ander kind uit armoede bevrijden? Dat kan hier.

 

 

De belangrijkste redenen

Het kind heeft het programma afgerond

Het kind is klaar met het project! Dat gebeurt doorgaans als het kind tussen de 18 en 22 jaar is. Dit is afhankelijk van het land waar het kind woont en de ontwikkeling van het kind zelf.

Kinderen volgen in de laatste jaren vaak een gerichte cursus of vakopleiding. Hierdoor kunnen ze nog beter in hun levensonderhoud voorzien. Vaak zijn ze dan ook een financiële steun voor de rest van de familie. Een half jaar van tevoren proberen wij je hierover te informeren, zodat je een laatste brief kunt schrijven of een laatste gift kunt geven. 

Het kind verhuist

Verhuizen in Nederland is een grote onderneming. Dat plan je ruim van tevoren. In ontwikkelingslanden gaat dat vaak anders. De mensen hebben niet zoveel. Het kan gebeuren dat ze plotseling hun spullen pakken en vertrekken. Vaak omdat ze in een ander gebied een baan krijgen of kansen zien, of om bij familie te gaan wonen.  

Medewerkers gaan (indien mogelijk) altijd met de ouders in gesprek. We vertellen dat de steun stopt, tenzij er een Compassion-project is in het gebied waar ze heen gaan. Ook spreken we met de ouders over hun keuze en de gevolgen op lange termijn voor het kind. Soms vertrekt een gezin plotseling, zonder dit te laten weten. Een gezin is dan niet altijd meer te traceren. Het gebeurt zelfs dat niemand weet waar ze zijn. 

De ouders kiezen voor stopzetting

Het komt voor dat ouders besluiten het kind niet meer naar het project te laten gaan. Soms houden ouders het kind thuis, zodat ze kunnen helpen in het huishouden of moeten helpen om inkomen voor het gezin te verdienen. Kinderen gaan in de meeste landen pas na schooltijd naar het project. Ouders vinden het soms beter als het kind die tijd thuis helpt. Soms hebben de ouders niet meer de tijd om hun kind naar het project te brengen. Vooral bij kinderen die nog maar kort naar een project gaan of kortgeleden tot geloof zijn gekomen, komt het voor dat de ouders het niet eens zijn met het christelijke karakter van Compassion. Het kan ook zijn dat ouders andere verwachtingen hebben van de ondersteuning via Compassion. 


Als kinderen wat ouder zijn, beslissen ze soms zelf om niet meer naar het project te gaan. Door hun leeftijd willen ze bijvoorbeeld bij een groep vrienden horen, die niet naar het project (kunnen) gaan. Ook hier praten we uitgebreid met de kinderen over, om hen te motiveren naar het project te blijven komen.

De leefsituatie is erg verbeterd

Compassion helpt de allerarmsten. Soms verbetert de situatie van een kind, bijvoorbeeld doordat één van de ouders een baan krijgt. Hulp is niet meer nodig, want het gezin kan zichzelf nu zelf redden. Als dat gebeurt, kiezen we ervoor om een ander kind in het programma op te nemen die wél dringend hulp nodig heeft. In deze gevallen spreken we uitgebreid met de ouders van het kind. Het is natuurlijk mooi dat de ouders zelf voor hun kind kunnen zorgen en dat komt zeker ook door de hulp van jou als sponsor. 

Het project sluit

Een project is altijd een samenwerking tussen een lokale kerk en Compassion. We controleren en auditeren alle Compassion-projecten regelmatig op financieel gebied en op de uitvoering van het programma.  

Als er sprake is van een structureel probleem, plaatsen we een project ‘onder toezicht’. Dan wordt er een verbeterproces ingezet door concrete afspraken te maken met het project. Als dit geen effect heeft en de afspraken niet worden nagekomen, wordt de samenwerking stopgezet. We vinden het namelijk cruciaal dat er financiële integriteit is. Jouw giften moeten goed besteed worden aan de hulp aan je sponsorkind. Als een project daar niet aan voldoet nemen wij maatregelen. 

De kinderen worden dan niet aan hun lot overgelaten. Wij zoeken in dergelijke gevallen altijd naar andere kerken in de gemeenschap die de kinderen willen en kunnen helpen. Als dat niet mogelijk is, wordt de ondersteuning beëindigd en ontvangt u van ons bericht.

Soms besluit de lokale kerk om de samenwerking met Compassion te beëindigen. Vaak blijft de kerk in de gemeenschap wel actief en houdt op die manier contact met de kinderen en de familie.

Het kind gaat werken

Het komt voor dat een sponsorkind al op jonge leeftijd werk vindt. Soms besluit hij of de ouders dan dat hij of zij moet stoppen met school en het programma, en geld gaan verdienen voor de familie. Dit is vaak kortetermijn-denken, dus gaan we hierover in gesprek met het kind en de ouders.

Het kind gaat trouwen of samenwonen

In veel ontwikkelingsgebieden trouwen jongeren heel vroeg. We leren de kinderen wat de nadelen hiervan zijn, maar toch besluiten sommigen (of hun ouders) al vroeg te trouwen. Vaak lukt het dan niet meer om naar school te gaan en verlaten ze vroegtijdig het programma. We maken dit altijd bespreekbaar en hopen de kinderen en hun ouders op andere gedachten te brengen.