Wijziging betaling doorgeven


Bijdrage zelf overmaken
Je kunt je sponsorbijdrage zelf overmaken naar:
NL91 INGB 0000 003232 t.n.v. Compassion Nederland
o.v.v. "openstaande sponsorbijdrage"
en je sponsornummer

Vragen?
Heb je vragen of wil je met ons overleggen?
Neem gerust contact met ons op via info@compassion.nl of 055 5994422