Waarom we uitbreiden

Wereldwijd leeft één op de drie kinderen in armoede. In de gebieden waar de nood het hoogst is, hebben zij vaak onvoldoende eten en schoon drinkwater. De gevolgen hiervan blijven niet uit: iedere dag sterven ongeveer 14.000 kinderen nog voordat ze 5 jaar zijn. In veel van deze gevallen is de oorzaak ondervoeding of een gebrek aan medische zorg, bijvoorbeeld bij een longontsteking of diarree. Dit zet ons aan tot actie. We zoeken naar mogelijkheden in landen waar we nog niet werken, voor de miljoenen kinderen die nog steeds in armoede leven.

icoon bevolking

1 op de 3

kinderen leeft in armoede

icoon kinder onder 5 jaar

14.000 kinderen

sterven dagelijks voor hun 5e levensjaar

Waar we nu staan

Afrikaanse moeder met baby wandelt door akkers

De uitbreiding naar Malawi en Myanmar bereiken we na jaren van gebed, opbouw van relaties en zorgvuldig onderzoek. In beide landen zien we veel kinderen die ondervoed zijn, onder andere door weersomstandigheden die de oogst in gevaar brengen. Hun gezinnen hebben vaak ook geen toegang tot veilig drinkwater of sanitaire voorzieningen. Een deel van de kinderen gaat niet naar school of verlaat school vroegtijdig.

Bij het starten van een project in een land, kijken we of de situatie stabiel genoeg is om langdurige samenwerkingen aan te gaan. In Malawi en Myanmar zijn we verbonden met lokale kerken die al in deze landen gevestigd zijn. Na een periode van voorbereiding, reiken zij nu uit naar families in de omgeving. Ze brengen in kaart welke gezinnen het hardste hulp nodig hebben en starten met een programma voor de kinderen.

Dit kun jij doen

We zijn dankbaar dat de opstartfase van Compassion-projecten in Malawi en Myanmar gefinancierd is. Op dit moment kun jij helpen door mee te bidden voor het contact met onze kerkpartners en voor de lokale medewerkers die kinderen uitnodigen om deel te nemen aan de nieuwe projecten. In de toekomst kun je ook een kind sponsoren in Malawi of Myanmar, of bijdragen aan fondsenwerving voor extra hulp.