Waarom werken we in Ethiopië

Ethiopië is het oudste onafhankelijke land van Afrika. Het land ligt grote delen op hoogvlaktes en is daardoor veel koeler dan haar buurlanden. Het is een redelijk stabiel land met weinig interne en externe conflicten. Maar het is ook een land van extreme droogte en hongersnoden.

De door armoede geteisterde economie van Ethiopië is gebaseerd op de landbouw, waarin tachtig procent van de bevolking werkzaam is. Deze sector heeft echter zeer te lijden onder de extreme droogte en verouderde landbouwmethoden. Nog zeker dertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

 

Ethiopië

Nederland

Populatie

108,3 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 60
Vrouwen: 65

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

48,3 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

610.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

57,3%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

28%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 42,8%
Vrouwen: 58,9%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

29,6%

-


Wat doen we in Ethiopië

Sinds 1993 werkt Compassion in Ethiopië. Momenteel nemen er 120.342 kinderen deel aan projecten. In totaal heeft Compassion er 525 projecten. In 2006 is het Child Survival Programma gestart. Dit heeft ten doel om de meest kwetsbare (zwangere) moeders en baby’s te helpen om te overleven.

In Ethiopië is onderwijs gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport naar school en overige schoolspullen.

Daarnaast komen de kinderen naar het Compassion-project voor aanvullende lessen en hulp.

Compassion in Ethiopië in tijden van COVID-19
Wil je meer weten over hoe Compassion werkt in Ethiopië in tijden van COVID-19? Lees meer op de extra pagina. 

"Sponsoring smeedt een band tussen twee zielen, gevoed door woorden van hoop, zorg en aanmoediging uitgewisseld door brieven en gebeden. Jouw brieven vertegenwoordigen jou vóór je gesponsorde kind."

- Tsehaywota Taddesse, directeur Compassion Ethiopië.

Lees hier de hele brief die Tsehaywota Taddesse schreef aan sponsors van een kind in Burkina Faso.

Sponsor een kind in Ethiopië