Waarom werken we in Colombia

Colombia is vooral in het nieuws vanwege het aanhoudende conflict met de communistische rebellengroep FARC en de cocaïnehandel die daarmee gepaard gaat. Colombia is het gewelddadigste land van Latijns-Amerika. Als je door het geweld heen kijkt, zie je een prachtig land met veel verschillende landschapstypes. Hoge bergen, moerassen, prachtige kustlijnen en tropisch regenwoud. Colombia is na Brazilië de belangrijkste koffieproducent en de Colombiaanse economie is dan ook in hoge mate gevoelig voor prijsschommelingen van de koffie op de wereldmarkt.

Nog zeker 35 procent van de Colombianen leeft onder de armoedegrens. Dit heeft alles te maken met het grote verschil tussen arm en rijk en de enorme prijsschommelingen van koffie op de wereldmarkt. Daarnaast is het nog steeds lastig voor kleine boeren om hun waren te exporteren. De Andesketens en het oerwoud vormen de belangrijkste belemmeringen voor het transport. In geïsoleerde bergstreken is het vervoer per muilezel veelal nog de enige mogelijkheid.


Colombia

Nederland

Populatie

48,1 miljoen

17 miljoen

Levensverwachting

Mannen: 73
Vrouwen: 79

Mannen: 79
Vrouwen: 83

Kindersterfte onder 5 jaar

13,2 / 1.000

3,6 / 1.000

Aantal mensen met HIV/aids

150.000

23.000

Mensen met beschikking over gezuiverd drinkwater

91,4%

100%

Mensen met beschikking over behoorlijk sanitair

81,1%

97,7%

Analfabetisme

Mannen: 5,9%
Vrouwen: 5,6%

Totaal: 1,5%

Mensen die van minder dan $1,90 per dag moeten leven

28%

-

Wat doen we in Colombia

Sinds 1974 werkt Compassion in Colombia. Momenteel nemen er 91.158 kinderen deel aan projecten. In totaal heeft Compassion er 281 projecten. 

In Colombia is onderwijs voor de armste mensen gratis. De sponsorkinderen gaan dus naar een lokale school. Compassion zorgt ervoor dat alle kinderen ook daadwerkelijk naar school kunnen door hen te voorzien van verplichte schoolmaterialen zoals een schooluniform, boeken, transport en overige schoolspullen. 

Op de dagen dat de kinderen op het project zijn, krijgen ze een voedzame lunch zoals rijst, bonen en vruchtensap. Daarnaast krijgen ze een snack (bijv. koek en sap). In Colombia krijgen kinderen op school ook maaltijden, als het kind op een school zit waar dit niet gebeurt, krijgt het aanvullende maaltijden.

Compassion organiseert voor ouder lessen in betrokken ouderschap en kinderbescherming. En de kinderen kunnen terecht voor aanvullende lessen en hulp bij het schoolwerk.

 

Compassion in Colombia in tijden van COVID-19
Wil je meer weten over hoe Compassion werkt in Colombia in tijden van COVID-19? Lees meer op de extra pagina. 

"Het is uitermate belangrijk om goed voor de relatie tussen de sponsor en het kind te zorgen. Ik moedig je aan om brieven te schrijven. Als een kind een brief krijgt, is het voor hem/haar als een geschenk. Het betekent meer voor een kind dan je ooit zult beseffen."

- José Carrasco, gebiedsdirecteur Zuid-Amerika

Lees hier de hele brief die José Carrasco schreef aan sponsors van een kind in Colombia.

Foto: Carlos Escobar (directeur Compassion Colombia)

Sponsor een kind in Colombia