De Vlieg in het Oog Award is in het leven geroepen door het Expertisecentrum Humanitaire Communicatie (voorheen IDleaks), een non-profit organisatie die zich inzet voor de verbetering van communicatie rondom ontwikkelingssamenwerking. Het doel van de award is Nederlandse NGO’s te wijzen op het belang van goede communicatie en terecht te wijzen op de momenten dat ze stereotiepe of onethische beelden produceren.

Evaluatie van onze uitingen

Een jaar geleden zocht Compassion Nederland actief contact met Emiel Martens, een van de initiatiefnemers van Expertisecentrum Humanitaire Communicatie (EHC). Wij vroegen hem om met zijn team onze communicatie te evalueren. Een uitgebreid rapport en een open gesprek volgden. Leerzame lessen waar we tot op de dag van vandaag ons voordeel mee doen.

A case of joy

Ondanks die lessen slaan we volgens de jury met de video A case of joy de plank mis. In deze video vertelt een Compassion-ambassadeur op ons verzoek hoe zij anderen in beweging zette om iets te betekenen voor kinderen op de Filipijnen. Met deze productie wilden wij niet alleen onze ambassadeur bedanken voor haar inzet die wij ontzettend waarderen, maar ook alle mensen die in actie kwamen. Daarnaast wilden we kijkers inspireren: ook jij kunt je talent inzetten en daarmee een kind in armoede een teken van hoop geven.

Het juryrapport

De jury trekt in het juryrapport een aantal conclusies en stelt prangende vragen: De video schept een vertekend beeld van de relatie tussen de gever en ontvanger en onttrekt de aandacht van alle medewerkers die zich op de Filipijnen inzetten tegen kinderprostitutie. Waarom hebben we een witte vrouw nodig om het belang van kinderarmoede in te zien? Zijn er geen lokale mensen die dit platform kunnen gebruiken om hun eigen trauma te verwoorden en hun gemeenschap toe te spreken? Door de nadruk op de emotie van de hoofdpersoon en haar prestatie om 160 kilo aan etuitjes te verzamelen, ontbreekt in de video de context die nodig is om te begrijpen wat de problematiek is en hoe kinderprostitutie wordt tegengegaan.

Hetzelfde doel voor ogen

Compassion wordt opnieuw met de neus op de feiten gedrukt dat communicatie nauw komt. Natuurlijk zijn wij er niet op gericht de ander ongelijkwaardig of respectloos te bejegenen, maar dat sluit niet uit dat we op een onbewaakt ogenblik onbedoeld denken of handelen vanuit bepaalde stereotypen of niet goed genoeg context geven. Gelijkwaardigheid, respect en omzien naar elkaar zijn belangrijke waarden binnen onze organisatie. We ervaren de feedback van de jury dan ook als opbouwend en goed bedoeld. We hebben immers allemaal hetzelfde doel voor ogen: recht doen aan mensen die veelal leven in onrechtvaardige situaties.En ondertussen geven we het beste van onszelf en leren we van onze fouten.