Orkaan Irma update


 

 

 

 

 

 

Noodhulpfonds

Compassion is nauw betrokken bij sponsorkinderen en hun familie in een rampgebied omdat deze impact heeft op de ontwikkeling van getroffen kinderen. Die hulp bieden we direct of via een partnerorganisatie die lokaal humanitaire hulp biedt. Daarnaast helpt Compassion de lokale kerk en de families van sponsorkinderen om beter voorbereid te zijn op een ramp. Deze hulp bekostigen wij vanuit ons noodhulpfonds.

 

 

Geef een gift aan het noodhulpfonds

Orkaan Irma vormde zich eind augustus in de buurt van de Kaapverdische Eilanden. Een gebied in de Atlantische Oceaans waar vaak de grootste en meest heftige orkanen ontstaan. Op maandag 4 september ontwikkelde Irma zich binnen anderhalve dag van een categorie 3 naar een categorie 5 orkaan, om op woensdag 6 september met windsnelheden van 290 kilometer per uur over Sint Maarten te razen. Het noorden van de Dominicaanse Republiek en Haïti lagen in het verwachtte pad van het oog van de orkaan. Na de dreiging van orkaan Jose een week later volgt orkaan Maria half september ook een pad dat de kust van de Dominicaanse Republiek bedreigt.

Update 29 september
Door de hevige regenval tijdens en na orkaan Maria zijn twee projecten en 473 sponsorkinderen en hun families getroffen. De helft van deze kinderen verblijft tijdelijk bij familie of in een noodopvang omdat hun huis is beschadigd door het water. Compassion ondersteunt hen met noodhulp en bij de herbouw van de woningen.

Update 25 september
Op 21 september trok een tweede orkaan, Maria, noordelijk langs de Dominicaanse Republiek. Deze keer heeft de ernorme regenval van een paar dagen gezorgd voor grotere schade aan huizen en persoonlijke bezittingen. Er is een grote kans op landverschuivingen door modderstromen. Onze kerkpartners verstrekken voedsel, drinkwater, matrassen, muskietennetten en hygiëne pakketen aan sponsorkinderen en hun families die getroffen zijn door de orkanen.

Update 22 september
Ook in Haïti is de impact van de orkaan nu helemaal in beeld. Er zijn in totaal 8 projecten en 3.068 sponsorkinderen getroffen. De kerkpartners hebben ervoor gezorgd dat alle kinderen en hun families een dak boven hun hoofd hebben en voorzien zijn van de basis levensbehoeften. Blijf met ons meebidden nu de families hun huizen gaan herbouwen en zoeken naar mogelijkheden om weer inkomen te verwerven

Wanneer jouw sponsorkind ernstig getroffen is, nemen we altijd persoonlijk contact met je op.

Update 15 september
In de Dominicaanse Republiek is het meerendeel van de voor de orkaan geëvacueerde sponsorkinderen weer samen met hun families teruggekeerd naar huis. In totaal zijn 3 kerkpartners en 314 sponsorkinderen getroffen. Compassion ondersteunt hen door te voorzien in de eerste levensbehoeften en ongeveer 20% heeft hulp nodig voor herstel van huisvesting en vervanging van persoonlijke bezittingen.

Update 11 september
In Haïti is het slechte weer voorbij en kan gestart worden met opruimwerkzaamheden. Alle Compassion-projecten zijn weer geopend (sommige met een beperkt programma), 9 projecten zijn beschadigd. 3.145 Sponsorkinderen zijn in meer of mindere mate geraakt door het natuurgeweld. Eén kind heeft een ouder verloren. Er zijn inmiddels meer dan 1.000 hygiënepakketten uitgedeeld en de hulp blijft doorgaan zolang dit nodig is.

In de Dominicaanse Republiek zijn 255 sponsorkinderen (en hun gezinnen) geëvacueerd. Ruim 200 hiervan hebben hulp nodig om weer terug te keren. Deze hulp wordt nu opgestart.

Update 9 september
In Haïti zijn vooral de noordelijke en centrale provincies getroffen door de harde wind en regen van orkaan Irma. Van sommige gebouwen zijn de daken weggewaaid en overstromingen zorgen ervoor dat kostbare landbouwgrond en vee worden weggespoeld door het water. De doorgaande weg is op een aantal plaatsen verwoest, net als een oude brug die Haïti verbindt met de Domincaanse Republiek. Het hele weekend wordt nog hevige regenval verwacht in Haïti.

De Compassion-medewerkers zijn gestart met het in kaart brengen van de behoeften van de getroffen sponsorkinderen en hun families. Tot nu toe is bekend dat 641 sponsorkinderen geraakt zijn door de gevolgen van de orkaan. Hun huizen zijn beschadigd, ze verblijven tijdelijk bij familie of in opvangcentra, ze hebben geen toegang tot eerste levensbehoeften en/of ze zijn persoonlijke bezittingen kwijtgeraakt.
Van 3 Compassion-projecten is bekend dat ze dit weekend geen of een aangepast programma bieden omdat ze door de storm beschadig zijn. Naar schatting zijn er nog 12 projecten licht beschadigd.
De noodhulpteams van onze kerkpartners hebben centra ingericht voor de opvang van meer dan 267 sponsorkinderen en geven hen water, voedsel en medicijnen.

Update 8 september
De orkaan is donderdagnacht 7 september iets naar het noorden afgebogen, waardoor het oog niet aan land is gegaan in de Domincaanse Republiek en verder van de kust van Haïti is langsgetrokken. De orkaan is zo groot dat beide landen wel te maken hebben met hevige windstoten en regens. Het risico op overstomingen en aardverschuivingen is onverminderd hoog.

Dominicaanse Republiek

Het Compassion kantoor in de Dominicaanse Republiek is niet beschadigd door de orkaan. Het team biedt samen met de plaatselijke overheid de nodige hulp aan de Compassion-projecten. In het gebied met het hoogste risico zijn 20 projecten die in de nasleep van orkaan Irma zware regens en hevige stormwinden ervaren. Ongeveer 80 sponsorkinderen en hun families hebben hun huis moeten verlaten. Ze zijn door onze kerkpartners naar een veilige plek gebacht en hebben voedsel gekregen. Verdere gevolgen voor sponsorkinderen zijn nog niet bekend.

Haïti
Doordat de storm is afgebogen naar het noorden is Haïti de directe impact van de orkaan bespaard gebleven. Zware windstoten en de regenstormen hebben gezorgd voor stroomuitval tijdens de storm en het instorten van de brug naar de Dominicaanse Republiek. Ook is er schade aan gebouwen en zijn er mensen gewond geraakt.

Wanneer jouw sponsorkind ernstig getroffen is, nemen we altijd persoonlijk contact met je op.

Bid je met ons mee?

  • Dank dat de orkaan niet aan land is gegaan en minder verwoesting heeft aangericht dan vooraf gevreesd werd.
  • Bid voor veiligheid en gezondheid van de getroffen sponsorkinderen en hun familie.
  • Bid om kracht en wijsheid voor onze kerkpartners in Haïti en de Dominicaanse Republiek die de gezinnen helpen.
  • Bid dat de orkaan snel in kracht afneemt als hij verder trekt richting Amerika.
  • Bid dat de nieuwe orkaan José, die hetzelfde gebied bedreigt, op tijd afbuigt en uitraast boven de oceaan.