Aardbevingen in Mexico en Guatemala


 

 

 

 

Noodhulpfonds

Compassion is nauw betrokken bij sponsorkinderen en hun familie in een rampgebied omdat deze impact heeft op de ontwikkeling van getroffen kinderen. Die hulp bieden we direct of via een partnerorganisatie die lokaal humanitaire hulp biedt. Daarnaast helpt Compassion de lokale kerk en de families van sponsorkinderen om beter voorbereid te zijn op een ramp. Deze hulp bekostigen wij vanuit ons noodhulpfonds.

 

 

Geef een gift aan het noodhulpfonds

Op 8 september trof een aardbeving met een kracht van 8.2 de zuidkust van Mexico. Deze sterkste beving in dit gebied in honderd jaar was te voelen tot in de hoofdsteden van Mexico en Guatemala. In de provicies Chiapas en Oaxaca is de noodtoestand afgekondigd en er zijn continu naschokken. Het regionale ziekenhuis in Juchitán, Oaxaca is ingestort en de overheid heeft een mobiel ziekenhuis ingericht om gewonden in de regio op te vangen. In het hele land zijn meer dan 1100 scholen beschadigd en ze blijven gesloten totdat er passende veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Militaire ingenieurs zijn begonnen met het beoordelen van openbare gebouwen om te bepalen of ze veilig zijn om te gebruiken. Nog geen twee weken later volgt een tweede aarbeving met een kracht van 7.1 in de buurt van Mexico City en de provincie Puebla in centraal Mexico. Deze beving in dichterbevolkt gebied zorgt direct voor meer slachtoffers.

Update 27 november
Deze week bereikte ons het verdrietige bericht dat tijdens een van de naschokken in november de vader van drie sponsorkinderen is omgekomen door een instortende muur. De kerkpartner biedt ondersteuning aan dit gezin en heeft aangeboden om de begrafeniskosten te dekken. Wilt je aan dit gezin denken in je gebed? Het aantal getroffen sponsorkinderen is weer iets opgelopen naar 2.886.

Update 11 november
Twee maanden na de aardbeving in het zuiden van Mexico is de situatie nog steeds onstabiel. Het aantal getroffen sponsorkinderen is opgelopen tot 2.871. De bijna 10.000 naschokken hebben gezorgd voor instorting van beschadigde gebouwen en vertraging van de wederopbouw. Water- en elektriciteitsvoorziening zijn instabiel en scholen en openbare gebouwen blijven gesloten. Veel mensen leven op straat en slapen in tenten, kampen of shelters. De stress en angst van inwoners leiden in sommige gemeenschappen tot geweld.

De kerkpartners blijven de kinderen en hun families ondersteunen met water, voedsel, onderdak en aangepaste projectactiviteiten. Ook worden workshops aangeboden voor emotioneel herstel en omgaan met stress. Sommige kerkpartners in Juchitan zijn begonnen met het bouwen van kleine, tijdelijke woningen van lichtgewicht materialen. Hierdoor krijgen de gezinnen een gevoel van veiligheid en een plek om te rusten en hun leven weer op te bouwen.

Wil je blijven bidden:

 • Voor gezinnen en kerken in de getroffen gemeenschappen.
 • Voor veiligheid, werkgelegenheid, economisch herstel en een gevoel van vrede in deze gemeenschappen.
 • Voor de veiligheid als stafleden van de kerk en gezinnen tijdelijke onderkomens bouwen.
 • Voor inspanningen voor reparatie en reconstructieplanning.
 • Dat de kerkpartners de gelegenheid krijgen om Gods liefde te delen met iedereen die grtoffen is door de aardbeving.
 • Voor kracht dat de kerkpartners en Compassion-medewerkers blijvend energie hebben om te kunnen voorzien in de behoeften van kinderen en hun families.

Update 5 oktober
Veel mensen die in het zuiden van Mexico zijn getroffen door de eerste en zwaarste aardbeving van vorige maand leven in tenten buiten, omdat ze geen huis meer hebben of omdat ze bang zijn om weer in hun huis te gaan wonen. In de tussentijd zijn er meer dan 6.000 naschokken gevoeld, waardoor nog meer schade en angst ontstaat. Het dagelijkse leven is ontwricht, kinderen gaan niet naar school en de economische gevolgen zorgen voor toename van de werkloosheid. Het aantal getroffen sponsorkinderen is opgelopen tot 2.762. Er is zeker 300.000 dollar nodig om hulp te bieden in de vorm van voedsel, medische hulp, tijdelijk onderdak, hygiëne kits, traumatherapie en duurzame reparatie en herbouw van huizen.

Wil je met ons meebidden?

 • Dat de naschokken stoppen.
 • Dat de sponsorkinderen en hun families kracht en rust vinden bij God en Zijn nabijheid ervaren.
 • Om kracht voor onze kerkpartners bij het verlenen van hulp in hun omgeving en aan de sponsorkinderen en hun families.
 • Om vrede van God en veiligheid en geborgenheid voor de kinderen in beide aardbevingsgebieden.
 • Danken dat de impact van de tweede aardbeving op de projecten en sponsorkinderen in verhouding veel minder is.
 • Voor de medewerkers van het Compassion-kantoor in Mexico City die weer aan het werk zijn, maar in de wijken waar ze wonen de grote schade zien.

Update 26 september
Het Compassion kantoor in Mexico is weer open na de tweede aardbeving. Het is inmiddels duidelijk dat 5 projecten getroffen zijn. De projecten wachten op toestemming van lokale veiligheidsmedewerkers om hun gebouwen weer te mogen gebruiken. Van 14 sponsorkinderen is bekend dat hun huis en persoonlijke bezittingen zijn beschadigd.

De aardbeving in het zuiden van Mexico zorgt nog steeds voor naschokken waardoor beschadigde gebouwen alsnog instorten en een brug tussen twee steden is verwoest. Naast de noodhulp door het leger en andere organisaties zorgt Compassion voor aanvullende hulp. Van de 23 getroffen projecten zijn er twee verwoest en 16 tijdelijk gesloten. In totaal zijn 2418 sponsorkinderen en hun families getroffen. Meer dan de helft hiervan verblijft tijdelijk elders omdat hun huis niet meer bewoonbaar is. Compassion zorgt de komende weken dat de sponsorkinderen sociaal-emotionele hulp krijgen om met de angst en schrik die de aardbeving veroorzaakt om te gaan.

Update 22 september
Omdat het kantoor van Compassion Mexico in de hoofdstad voorlopig nog is gesloten, wordt er vanuit huis geprobeerd om de impact van de aardbeving op de kerkpartners en sponsorkinderen in kaart te brengen. Inmiddels is bekend dat er 4 projecten beschadigd zijn, over getroffen sponsorkinderen is nog niets bekend. De medewerkers doen wat ze kunnen en helpen ook als vrijwilliger bij reddingswerkzaamheden en noodhulp in hun eigen buurt. Ook brengen ze tijd met hun eigen familie door omdat de schrik door de aardbeving en naschokken groot is.

Wanneer jouw sponsorkind ernstig getroffen is, nemen we altijd persoonlijk contact met je op.

Update 20 september
In de middag van 19 september werd centraal Mexico getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.1. In de hoofdstad zijn diverse gebouwen ingestort en was er een paar uur lang geen stroom. In een groot gebied zijn nog regelmatig naschokken te voelen. Het kantoor van Compassion Mexico is niet beschadigd en alleen uit voorzorg een paar dagen dicht is. De medewerkers zijn veilig en zoeken contact met de ruim 30 kerkpartners in de regio. Veel van hen hebben gemeld dat er geen schade aan de gebouwen is. Tot nu toe zijn er geen meldingen van getroffen sponsorkinderen.

Update 18 september
Inmiddels is er contact met alle kerkpartners in het getroffen gebied en is duidelijk dat totaal 18 projecten en 717 sponsorkinderen zijn getroffen. Het is verdrietig dat een verzorger en een broer/zus van een sponsorkind zijn overleden. Ook zijn er drie sponsorkinderen gewond geraakt. Compassion zorgt voor schoon drinkwater, voedsel en huisvesting. De kerken die niet beschadigd zijn bieden onderdak aan families die hun huis zijn verloren door de aardbeving. Zeker vijf kerkpartners delen elke dag warme maaltijden uit en anderen zorgen voor de eerste levensbehoeften voor de getroffen sponsorkinderen en hun families. Ook wordt een eerste inventarisatie gemaakt welke hulp er nodig is voor de traumaverwerking na de aardbeving.

Update 15 september
In de zwaarstgetroffen provincies zijn ongeveer honderd mensen overleden ten gevolge van de aarbeving. Voor zover nu bekend zijn daarbij geen sponsorkinderen of hun verzorgers.

Mexico
Er zijn 15 projecten getroffen, van twee zijn de gebouwen verwoest en negen zijn zwaar beschadigd. Onze kerkpartners hebben inmiddels 52 sponsorkinderen en hun families voorzien van levensmiddelen, schoon drinkwater en/of onderdak. Ook van diverse projectmedewerkers in het getroffen gebied zijn de huizen verwoest. Compassion Mexico is bezig met de planning van wederopbouw, herstart van economische activiteiten en hulp bij traumaverwerking voor de sponsorkinderen en hun families.

Guatemala
In Guatemala bemoeilijken heftige regenbuien het werk van onze kerkpartners en Compassion-medewerkers. Twee projecten zijn door de aardbeving tijdelijk gesloten en van 18 sponsorkinderen is het huis beschadigd.

Wanneer jouw sponsorkind ernstig getroffen is, nemen we altijd persoonlijk contact met je op.

Update 13 september
Ook het westen Guatemala heeft de zware aardbeving gevoeld die vorige week donderdag Mexico trof. Sommige slechtgebouwde huizen zijn ingestort en er was een tsunami waarschuwing aan de westkust. Compassion Guatemala is druk met het in kaart brengen van de impact van de aardbeving op de sponsorkinderen en de projecten, vooral aan de grens met Mexico. Op dit moment is bekend dat 1 project licht beschadigd is en dat van 11 sponsorkinderen het huis is ingestort of beschadigd.

Update 11 september
Zeker 100 Compassion-projecten waren dit weekend gesloten, omdat er nog naschokken zijn. Ze mogen hun activiteiten pas weer hervatten als de lokale autoriteiten de gebouwen hebben gecontroleerd op instortingsgevaar.
Er zijn nog geen meldingen van getroffen sponsorkinderen, maar het veldkantoor denkt dat minstens 14 projecten in Juchitán en de omliggende regio beschadigd zijn. In de twee zwaarst getroffen provincies zijn 50 Compassion-projecten. De medewerkers en kerkpartners doen er alles aan om in deze lastige omstandigheden zo snel mogelijk een beeld te krijgen van de impact op de sponsorkinderen en hun families.

Het kantoor van Compassion in Mexico is niet getroffen. De hoogste prioriteit is het herstellen van de communicatie met de verschillende Compassion-projecten en hulp te verlenen in de vorm van medische zorg, huisvesting, schoon water, voedsel en traumaverwerking indien nodig.

Wanneer jouw sponsorkind ernstig getroffen is, nemen we altijd persoonlijk contact met je op.

Bid je met ons mee?

 • Dat er snel duidelijkheid komt over getroffen Compassion-projectenen sponsorkinderen.
 • Voor de reddingsteams als ze het zware en risicovolle werk doen van zoeken naar overlevenden in het puin.
 • Voor veiligheid en gezondheid van de getroffen sponsorkinderen en hun familie, vooral in de provincies Chiapas en Oaxaca en in de regio Mexico City en Puebla.
 • Voor troost en genezing voor de kinderen en families die door de aardbeving een dierbare hebben verloren of gewond zijn geraakt.
 • Voor de kinderen en hun families die hun huis hebben verloren en dat zijn de middelen krijgen om deze te gaan herstellen en herbouwen.
 • Om veiligheid en kracht voor onze kerkpartners in Mexico en Guatemala die de gezinnen helpen, ook als zij zelf door de aardbeving zijn getroffen en hulp nodig hebben.
 • Om leiderschap en wijsheid voor onze Compassion-medewerkers in Mexico en Guatemala die plannen maken voor ondersteuning op lange termijn, wederopbouw en traumaverwerking.
 • Voor de getroffen Compassion-projecten dat zij hun programma zo snel mogelijk weer kunnen hervatten.
 • Wijsheid voor de lokale autoriteiten om de noodhulp en wederopbouw in goede banen te leiden.
 • Dat de vele naschokken geen verdere schade veroorzaken of reddingsacties verhinderen.