Maatschappelijke onrust bedreigt de veiligheid in Nicaragua
Vanaf begin april is het onrustig in Nicaragua. Protesten om de democratisering van het land op gang te brengen, lopen regelmatig uit op confrontaties met de oproerpolitie, plunderingen en berovingen. Vooral in de grote steden is het onveilig, het toerisme ligt plat en de economie krijgt een zware klap.

Op de projecten wordt per dag gekeken of het voor de kinderen en medewerkers veilig is om over straat te gaan. De tijden zijn aangepast zodat kinderen voor het donker thuis kunnen zijn en de huisbezoeken zijn verplaatst naar de ochtend. Soms is de bevoorrading van projecten lastig door wegblokkades. Bezoeken door medewerkers van Compassion Nigaragua zijn uitgesteld en er is vooral contact via internet en telefoon.

In het hele land zijn al meer dan honderd doden gevallen en honderden gewonden, tientallen sponsorkinderen hebben zelf of in hun familie te maken met de gevolgen van het geweld.

Wanneer jouw sponsorkind ernstig getroffen is, nemen we altijd persoonlijk contact met je op.

Bid je met ons mee?

  • om veiligheid voor de kinderen en hun families, kerkpartners en Compassion-medewerkers
  • om troost voor iedereen die een dierbare is verloren door het geweld en herstel van gewonden
  • voor nieuwe bron van inkomsten voor wie zijn baan is kwijtgeraakt
  • voor rust en vrede in Nicaragua en een oplossing voor de maatschappelijke problemen

Update 5 oktober
Het blijft onrustig met protestmarsen in de grote steden en het democratiseringsproces komt nog niet op gang. Het gevolg is grote inflatie, veel faillisementen en groot aantal mensen dat de armoedegrens over gaat. Ondanks dat is het werk van Compassion redelijk genormaliseerd en stabiel. Iedereen blijft voorzichting maar projectbezoeken door Compassion-medwerkers van het veldkantoor zijn weer mogelijk. Alle 189 projecten blijven het programma beperken tot 9 uur per week, zodat de kinderen en de medewerkers in de veilige uren over straat kunnen. Inmiddels zijn 1.980 kinderen en hun gezinnen hun inkomstenbron kwijtgeraakt.

Wil je blijven bidden voor vrede en veiligheid en mogelijkheden om op een andere manier het gezinsinkomen te verdienen voor iedereen die door de economische crisis wordt geraakt?

Update 6 september
Er blijven doden en gewonden vallen bij protestmarsen in de grotere steden. Sinds het begin van de onrust zijn één sponsorkind en vier verzorgers omgekomen. Ook zijn bijna 9.000 lokale bedrijfjes/bedrijven gesloten, grotere bedrijven moeten mensen ontslaan omdat de overheid om toch aan gelijke inkomsten te komen de belastingen heeft verhoogd. Meer dan 2.000 gezinnen zijn hun bron van inkomsten door de crisis kwijtgeraakt. Sinds eind augustus kunnen alle projecten gemiddeld 9 uur per week een beperkt programma aanbieden (bijbelstudie, curriculum, eten).

De onrust kan ook invloed hebben op het contact tussen sponsorkinderen en sponsors. Gelukkig gaan geldstromen gewoon door, wel kan het vanwege de veiligheid en inflatie iets langer duren voordat extra giften zijn besteed. Ook in de bezorging van brieven kan een kleine vertraging optreden als het landkantoor of de projecten een paar dagen dicht zijn door onveiligheid op straat. Projecten proberen ruimte te maken voor het schrijven van brieven naar sponsors, maar ook dat kan wat langer duren dan normaal omdat het aantal uren op het project minder is. Extra scholing aan ouders en huisbezoeken voor moeders & babies moeten regelmatig worden uitgesteld. Compassion Nicaragua is extra alert op kwetsbaarheid en kinderbeschermingsrisico's die door de ciris worden veroorzaakt.

Update 6 augustus
Al meer dan 100 dagen houdt het geweld in Nicaragua nu aan en wordt er dagelijks gedemonstreerd in de hoofdstad en andere delen van het land. De nationale dialoog komt nog niet op gang, ondanks herhaalde oproepen tot overleg.

De 189 projecten zijn na een korte zomervakantie weer begonnen en zolang het veilig is, gaan de projecten door met hun dagelijkse activiteiten. De situatie wordt op de voet gevolgd en iedere dag wordt opnieuw een inschatting gemaakt of het voor de kinderen veilig is om naar het project te komen.
Gemiddeld gaat het inmiddels om 8 uur per week waarin de kinderen te eten krijgen, uit de bijbel lezen en zoveel mogelijk onderdelen uit hun leerplan oppakken. Slechts een paar projecten is al een paar weken gesloten door de situatie in hun directe omgeving.  

Drie sponsorkinderen zijn gevlucht uit angst voor het geweld en het is op dit moment onbekend waar ze zijn. Een ander sponsorkind is gewond geraakt door een messteek. Ook de economische gevolgen van de onrust en de toenemede inflatie zijn groot voor de gezinnen. Meer dan 750 families hebben geen bron van inkomsten meer en worden door de projecten geholpen bij de eerste levensbehoeften.

Blijf je meebidden voor de veiligheid van sponsorkinderen en hun families? Om hoop en vertrouwen als ze niet begrijpen wat er allemaal in hun land aan de hand is. En voor herstel na verwonding en bedreiging en uitzicht op economisch herstel en een nieuwe bron van inkomsten voor wie zijn baan is kwijtgeraakt. En voor de Compassion-medewerkers als ze in chaos en onzekerheid van het land met toewijding voor de missie blijven werken.

Update 12 juli
Eind juni zijn in bijna alle projecten de activiteiten verplaatst naar de ochtend, omdat het dan veiliger is op straat. 2/3 van de projecten is de eerste twee weken van juli dicht in verband met vakantie. Voor anderen start de vakantie een week later. Het totaal aantal sponsorkinderen dat direct is geraakt door de situatie is opgelopen tot 30.

Studenten kunnen nog steeds niet naar de universiteit en het is onduidelijk of daar op korte termijn verandering in komt. Door het geweld en de onrust zijn 215.000 mensen hun baan kwijtgeraakt in het toerisme, de bouw en het MKB. Veel ouders hebben hierdoor geen geld meer voor de dagelijkse boodschappen. Compassion Nicaragua probeert deze gezinnen te helpen, maar ook voor de projecten blijft het moeilijk om aan voedsel te komen. We houden er rekening mee dat gezinnen het land verlaten of wegtrekken, ook naar gebieden waar geen Compassion-projecten zijn.

Er wordt weinig naar buiten gebracht over de vorderingen van het gesprek van de overheid met de demonstranten en de internatoinale onderhandelaars. Wel is duidelijk dat deze door de voortdurende spanningen regelmatig voor langere tijd wordt onderbroken. Dagelijkse zijn er verschillende protestmarsen voor en tegen de regering. Regelmatig loopt het uit op confrontatie met de oproerpolitie en regeringsgezinde troepen. Internationale mensenrechtenorganisaties houden de situatie scherp in de gaten.

Update 28 juni
De veiliheidssistuatie in Nicaragua blijft onveranderd, vooal in de steden Masaya, Rivas, Managua en León zijn de risico's groot en is het moeilijk om de stad binnen te komen. Maar ook in Matagalpa en Rio San Juan neemt het aantal roadblocks en het geweld toe. Lokale media berichten dat onveiligheid op straat, plunderingen en confrontaties van demonstranten met de politie zorgen voor veel slachtoffers, waaronder ook kinderen.

Burgers voelen zich ook thuis minder veilig omdat het aantal overvallen en berovingen toeneemt. In de afgelopen dagen is een vader van een sponsorkind mishandeld toen gemaskerde mannen een overval pleegden op hun huis. Vier sponsorkinderen zijn op straat door stenen geraakt en van twee is het huis vernield. Een tiener sponsorkind en zijn vader zijn in een vuurgevecht terecht gekomen en voor behandeling overgebracht naar een ziekenhuis. Een medewerker op een van de projecten woont in een wijk waar veel berovingen zijn en heeft daarom haar huis verlaten.

90% van de kerkpartners konden vrijdag en zaterdag de kinderen op het project ontvangen. Wel blijft het moeilijk om aan eten te komen voor de sponsorkinderen. Dagelijks wordt gekeken of het veilig is om voor 1-3 uur naar het project te komen. De veiligheid van de kinderen staat bovenaan. Het overleg over budgetten, plannen en noodhulp kan alleen op afstand gebeuren omdat reizen voor de Compassion-medewerkers te gevaarlijk is.

Wil je bidden voor de genezing van wie gewond is en om mentale weerbaarheid als de situatie voor kinderen en ouders angstig is in hun eigen huis en buurt.

Update 22 juni
Dat het gesprek op regeringsniveau weer is opgestart en internationale onderhandelaars worden ingeschakeld, geeft burgers de hoop dat het land een democratische route zal kiezen voor het oplossen van de problemen. Tegelijkertijd blijft het onveilig door het aanhoudende geweld op straat. De meeste onrust is er in de steden Managua, Masaya, León, Carazo, Rivas and Granada.

Een groot deel van de projecten is weer open en biedt een aangepast programma. Kerkpartners hebben op advies van het leiderschapsteam van Compassion Nicaragua en veiligheidspecialisten van Compassion International de algemene veiligheidsplannen aangepast op hun specifieke situatie om de risico's verder te beperken. Sommige projecten hebben voor de veiligheid het aantal uren dat de kinderen op het project zijn gehalveerd. Er wordt samen gegeten en gebeden.

Wil je bidden voor de mentale en emotionele gezondheid van de sponsorkinderen in Nicaragua? En voor mogelijkheden om vanuit het Compassion-kantoor de kerkpartners te blijven voorzien van wat nodig is.

Update 15 juni
Net als voor de burgers, wordt het voor de kerkpartners steeds moeilijker om aan voedsel te komen voor de kinderen. Ze blijven de situatie van dag tot dag bekijken en hanteren de risicoprotocollen van Compassion om te bepalen of het voor de kinderen en medewerkers veilig genoeg is om naar het project te komen of op huisbezoek te gaan. Konden vorige weken veel projecten het normale programma bieden, vandaag zijn alle projecten, behalve 1 project op het platteland van Léon, gesloten omdat het niet veilig is.

Er vallen dagelijk doden en gewonden onder de bevolking die de straat op gaat om te protesteren. Daarbij waren opnieuw twee verzorgers van sponsorkinderen. Het bestuurlijk overleg om tot een oplossing te komen blijft moeizaam en duurt lang. Blijf altjeblieft bidden voor vrede en veiligheid in Nicaragua, bescherming en hoop voor sponsorkinderen en hun famulies en wijsheid voor de Compassion-medewerkers.

Update 8 juni
Voor de zevende week achter elkaar is het onrustig in Nicaragua. Sinds twee weken is het gesprek in de nationale commissie die moet komen met een oplossing opgeschort en het lijkt er niet op dat dit op korte termijn verandert. De avonden en nachten in de stedelijke gebieden van Managua, Masaya, Granada, Rivas, Carazo en Estelí zijn het meest onveilig door gebrek aan politie-inzet en plundering van winkels en bedrijven. Universiteiten blijven gesloten.

In de afgelopen twee weken kon het overgrote deel van de projecten (90-99% met wat dagelijkse fluctuaties) het normale Compassion-programma bieden aan sponsorkinderen, moeders en babies. De aanwezigheid schommelt tussen de 65% en 75%. Het leiderschap van Compassion Nicaragua is deze week in overleg met voorgangers en projectdirecteuren uit Managua en Masaya over de situatie en de gevolgen voor de activiteiten op de projecten. De kerkpartners willen zo lang mogelijk doorgaan met de activiteiten en stellen extra veiligheidsmaatregelen en plannen voor extra hulp aan de sponsorkinderen voor.

Je gebed om wijsheid voor de overheid, Compassion-leiderschap en voorgangers en ook veiligheid van de sponsorkinderen en hun families blijft nodig.

Update 1 juni
Inmiddels heeft de voortdurende onrust ook invloed op het dagelijkse werk van Compassion in Nicaragua. Geplande trainingen van kerkpartners moeten worden uitgesteld, materialen en vakmensen voor de bouw en aanleg van extra voorzieningen en nieuwe projecten zijn schaars en de briefwisseling met sponsors loopt vertraging op. Inmiddels gaat het om 146 projecten en is duidelijk dat 15 sponsorkinderen zijn geraakt. Eén sponsorkind is omgekomen tijdens de demonstraties in de afgelopen week en van drie sponsorkinderen is de opa overleden toen hij als politieagent bij de demonstaties in april werd ingezet.

Wanneer jouw sponsorkind ernstig getroffen is, nemen we altijd persoonlijk contact met je op.

Wil je bidden om troost voor de familie van het sponsorkind dat is omgekomen tijdens de demonstraties en voor de sponsorkinderen die hierdoor hun opa moeten missen?

Update 25 mei
De bisschoppelijke conferentie van de Katholieke Kerk in Nicaragua heeft half mei een vredesoverleg geïnitieerd tussen de overheid en de demonstranten. Vier dagen van intensief overleg tussen bestuurders, burgers, bedrijven en studenten heeft uiteindelijk niets opgeleverd. Het is nu aan een commissie met afgevaardigden van de overheid en het Maatschappelijk Verbond voor Recht en Democratie om het gesprek verder te voeren en tot een oplossing te komen.

Middelbare scholen blijven gesloten en winkels worden geplunderd en in brand gestoken. In Managua and Masaya is de meeste onrust. Twee projecten in deze steden werden kort bedreigd door pluderaars, maar met hulp van buurtbewoners hebben ze hun beveiliging weten te versterken.

Het verschilt per dag of een Compassion-project gewoon het programma kan bieden of de kinderen direct na de maaltijd alweer laat gaan, zodat ze veilig voor de schemer invalt thuis kunnen komen. Omdat het 's morgenns en begin van de middag veiliger is op straat, worden huisbezoeken voor moeders en babay's in de ochtend gepland en projectactiviteiten vervroegd en ingekort om toch zoveel mogelijk doorgang te laten vinden.

Blijf alsjeblieft bidden voor de veiligheid van de sponsorkinderen en hun families en de kerkpartners en Compassion-medewerkers in Nicaragua.

Update 14 mei
In de eerste twee weken van mei leek het rustig geworden, bijna alle Compassion-projecten konden weer volledig programma bieden en de aanwezigheid van sponsorkinderen kroop langzaam naar de 70%. Er waren nog wel demonstraties maar die verliepen over het algemeen geweldloos en rustig.

Dit weekend driegde de instabiele situatie toch weer te escaleren in plunderingen en confrontaties tussen de demonstranten en de politie. Frustratie over de hoge brandstofprijzen, de dood van jonge demonstranten en het geweld van de politie zorgt vooral in de stedelijke gebieden van Managua, Masaya, León and Estelí voor onrust en onveiligheid.

De overheid wil dat openbare scholen en publieke diensten open blijven om tegenwicht te beiden tegen de demonstraties. Toch hebben alweer 60 kerkpartners uit veiligheidsoverwegingen moeten besluiten de projectactiviteiten te beperken. Sinds de onrust een maand geleden is begonnen, hebben 128 van de 190 projecten in Nicaragua te maken gehad met de gevolgen van de onrust.
 
Bid je mee om wijsheid voor de overheid in Nicaragua om te zorgen voor een de-escalatie van de huidige situatie.

Update 30 april

Ondanks de voortdurende spanning heeft het Ministerie van Onderwijs aangekondigd dat de openbare scholen weer open gaan. Het leiderschap van Compassion Nigaragua heeft de kerkpartners de opdracht gegeven een risicoanalyse te doen en op basis daarvan een besluit te nemen of hun omgeving veilig genoeg is om de projectactiviteiten weer op te starten. Meer dan de helft van de 190 Compassion-projecten in Nicaragua kunnen alleen een aangepast programma bieden. De we kerkpartners die wel een volledig programma draaien hebben te maken met sterk verminderde aanwezigheid omdat ze wat verder van het project vandaan wonen en de ouders onzeker zijn over de veiligheid op straat.

Wil je bidden voor vermindering van het geweld en een oplossing zodat het weer veilig wordt voor de sponsorkinderen en hun families? En ook voor de kerkpartners om wijsheid als ze overwegen of het veilig genoeg is om de kinderen naar het project te laten komen.

23 april 2018
Al anderhalve week is het onrustig in Nicaragua. In het hele land zijn protesten van burgers tegen de hervormingsmaatregelen van de overheid om een faillisement van het land te voorkomen. Deze demonstraties lopen dagelijks uit op confrontaties tussen de jongerenbeweging Sandanista en de oproerpolitie. Aan beide kanten zijn inmiddels slachtoffers te betreuren. De overheid heeft scholen en publieke diensten gesloten.

74% van de Compassion-projecten in Nicaragua zijn daarom tijdelijk gesloten of bieden een aangepast programma, het gaat in totaal om meer dan 45.000 sponsorkinderen. Alleen projecten op het platteland in het zuiden en westen van het land kunnen het volledige Compassion-programma blijven bieden. Medewerkers van het Compassion-kantoor in Nicaragua werken tijdelijk vanuit huis, zodat ze niet onnodig de straat op hoeven. Geplande reizen en ontmoetingen tussen sponsors en kinderen kunnen niet doorgaan.