Waarom een marathon ín Afrika, Azië of Zuid-Amerika?

Een muskathlon ín Afrika, Azië en Zuid-Amerika, dus. Maar kun je niet beter gewoon in Nederland blijven en het geld overmaken? Een logische vraag en om het antwoord daarop te vinden, stelden we hem aan de mensen daar.

Muskathlete met kind

Compassion gelooft dat ontwikkelingswerk een partnerschap moet zijn om te slagen. We moeten aan de ‘veldlanden’ onze hulp niet opdringen. We zijn gelijkwaardig. Onze Nederlandse visie is maar één kant van het verhaal. Het lijkt dan wel efficiënter om hier te blijven en meer geld over te maken die aan hulp besteed kan worden, maar daar zijn ze in Afrika, Azië en Zuid-Amerika minder blij mee. Voor hen is vooral belangrijk:

1. Dat ontwikkelingswerk veel meer is dan alleen geld geven.
2. Dat een dergelijk evenement een enorm positief psychologisch effect kan hebben.
3. Dat het bezoek levensveranderend is voor de lopers.

1. Meer dan geld geven
Voor de lokale bevolking is naast geld vooral relatie belangrijk.

Lilian, een Compassion-medewerker die zelf in extreme armoede in Uganda opgroeide, vertelt: “In dit gebied voelen mensen zich afgewezen en verworpen. Deze marathon kan dat gevoel helpen verbreken. Het feit dat blanke mensen hier naartoe durven te komen en een week lang met hen gaan optrekken, betekent veel meer dan een kantoor van een goed doel openen en geld geven.”


Een medewerker van de politie onderstreept dit: “Het zal een bemoediging zijn voor de gemeenschap, hier. Ik heb liever dat jullie komen dan dat jullie zomaar geld geven. De ontmoeting doet meer dan alleen geld kan bewerkstelligen.”

Studente Sonja: “Ontwikkelingswerk is zoveel meer dan alleen geld geven. Het begint een niveau dieper. Het begint bij relatie. Geloof in mensen.  Alsjeblieft, kom hierheen en laat zien dat jullie persoonlijk bij ons betrokken zijn.”

Ontwikkelingswerk is zoveel meer dan alleen geld geven. Het begint een niveau dieper. Het begint bij relatie.

Sonja, Uganda


2. Positief psychologisch effect
Een tweede belangrijke motivatie om deze marathon in Afrika, Azië en Zuid-Amerika te laten plaatsvinden is vanwege de boodschap die het evenement zelf is. In het door angst beheerste gebied zijn mensen juist blij met initiatieven als deze, die aantonen dat het er weer veilig is en dat mensen om hen geven. Ze zien de ontmoeting met de Nederlandse groep vooral als een teken dat er mensen zijn die zich hun lot zo aantrekken, dat ze er helemaal naar hun land voor willen afreizen.

Sonja: “Veel mensen zijn nog steeds bang om naar hun eigen gemeenschap terug te keren, omdat ze denken dat het nog niet veilig is. De marathon zal een licht in hun angst zijn: ‘Als zelfs buitenlanders hier een marathon gaan lopen, dan zal het veilig zijn.’ Jullie run proclameert veiligheid en vrijheid. We hebben hier niet alleen geld nodig, maar vooral hoop en ambitie. Jullie project zal mensen blij en hoopvol maken en eraan bijdragen dat mensen weer durven aanpakken.”


Joseph, voorganger van een lokale kerk, beaamt hoe belangrijk het is dat het geen hulp op afstand blijft: “Dit is de reden waarom ik het zo heerlijk vind hoe Compassion werkt. Veel organisaties hebben mijn mensen leren bedelen en maken mijn mensen afhankelijk van gevers. Compassion leert hen dromen en stimuleert hun ontwikkeling. De kinderen zijn de hoop voor de gezinnen. Wij moeten en gáán hier zelf het verschil maken.”

Iemand zei: “Deze marathon zal het bewijs zijn dat jullie wél doen wat jullie beloven.  Te vaak zijn hier mensen geweest die ons dingen beloofden, foto’s namen en verhalen schreven, maar we zagen hen nooit terug. Het zal een heel mooi teken zijn als jullie je belofte houden door hier volgend jaar mei met meer dan 100 mannen en vrouwen te komen. Dat geeft ons ook de gelegenheid om jullie persoonlijk te bedanken voor jullie steun.”

3. Levensveranderend bezoek
Een derde belangrijk bij-effect van de marathon ín een ontwikkelingsland, is dat de lopers er fysiek in aanraking met armoede komen. Voor veel lopers is dit de eerste keer dat ze in een ontwikkelingsland komen. In de week voorafgaand aan de marathon zullen ze projecten bezoeken en mensen ontmoeten die in armoede leven. Uit ervaring weten we dat deze ontmoetingen vaak levensveranderend zijn. Het verandert je perspectief. De meeste lopers die de marathons in Uganda, Ethiopië en Rwanda liepen, zijn nog steeds actief het werk dat ze daar hebben gezien aan het promoten.

Man met Afrikaans sponsorkind