Heeft u vragen over uw sponsoring? Bel of mail ons!

Telefoon: 055 - 599 44 22

E-mail: info@compassion.nl

Veelgestelde vragen

Algemeen

Waarom wil de Indiase regering niet dat Compassion werkt in India?

In 2011 heeft de Indiase regering belangrijke veranderingen doorgevoerd in de zogenaamde Foreign Contribution Regulation Act (FCRA), een wet die bepaalt of en hoe buitenlandse fondsen worden doorgelaten. De herziening van deze wet stelt de Indiase overheid in staat om goede doelen die er een andere politieke ideologie erop nahouden, te beperken. Dit betekent dat de overheid activiteiten kan inperken als ze het idee heeft dat deze haar nationale belangen bedreigen. De Indiase overheid lijkt de christelijke identiteit van onze programma’s aan te grijpen om de fondsen niet door te laten. Compassion streeft ernaar dat ieder kind levend geloof in actie ziet, het Evangelie hoort en onderwezen wordt over wie Jezus Christus is.

Wat heeft Compassion aan de situatie gedaan?

Het afgelopen jaar hebben onze collega’s in de Verenigde Staten, India, Nederland en andere partnerlanden alles in het werk gesteld om het werk van Compassion in India te beschermen en te continueren. De volgende acties zijn ondernomen:

 • Juridische experts in de Verenigde Staten en India hebben gegarandeerd dat aan alle Indiase wetten zijn voldaan; vanuit politieke hoek is er op internationaal niveau invloed uitgeoefend door Amerikaanse vertegenwoordigers en senatoren. Onder meer door de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, de voormalige en huidige Amerikaanse ambassadeurs in India, de afdeling Faith-based Affairs van het Witte Huis en door leden van het Europees Parlement in het Verenigd Koninkrijk;
 • Tijdens een hoorzitting bij het zogenaamde House of Representatives Foreign Affairs Committee in de Verenigde Staten kreeg Compassion veel support;
 • In Nederland hebben ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind en Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP) gepleit voor het werk van Compassion in India;
 • Compassion-sponsors hebben brieven geschreven aan het Congres in de Verenigde Staten om aandacht te vragen voor de situatie in India, wat heeft geresulteerd in meer dan 35.000 brieven;
 • De medewerkers in India hebben elke cent omgedraaid om de programma’s voor kinderen zo lang mogelijk open te houden, terwijl Compassion International alle mogelijkheden heeft onderzocht om fondsen door te laten in India;
 • Alle sponsors en collega’s hebben wereldwijd gebeden voor de sponsorkinderen, gezinnen, lokale medewerkers en de Indiase overheid.
 • Compassion International heeft in maart 2017 weer de mogelijkheid gekregen om het sluiten van de projecten op de agenda te zetten bij Amerikaanse congresleden.  Alle Compassion-sponsors in de Verenigde Staten werden opgeroepen om hun congreslid aan te schrijven.
 • Vanuit Nederland is onze directie in gesprek geweest met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zij kaarten de problematiek aan bij de Indiase ambassadeur in Nederland.

Ondanks al het werk dat is verzet om de situatie op te lossen, zijn de beperkingen van de Indiase overheid niet opgeheven. Onze veldkantoren en lokale kerkpartners zijn door hun financiële middelen heen, waardoor ons werk simpelweg niet meer mogelijk is. 

Hoeveel kinderen en projecten zijn getroffen?

In totaal gaat het om meer dan 145.000 kinderen die deel uitmaken van meer dan 580 projecten. Dit is ongeveer 8% van het aantal sponsorkinderen van Compassion wereldwijd.

Wat gebeurt er met de lokale medewerkers in India?

Op 15 maart sluiten de twee veldkantoren in India. Daarmee houdt ook het werk voor onze 127 medewerkers op. Door het bevriezen van de fondsen door de Indiase regering is het niet langer mogelijk om onze medewerkers financieel te ondersteunen. Wij doen alles wat in ons vermogen ligt om hen goed te begeleiden naar een nieuwe baan.

De Indiase media beschuldigt Compassion van het feit dat zij probeert kinderen te bekeren. Is dat waar?

In alle Compassion-projecten leren kinderen over Gods liefde. Ook wordt er op het project uit de Bijbel gelezen. De financiële ondersteuning door donateurs en sponsors wordt gebruikt om Gods liefde te laten zien aan kinderen in armoede. Voor Compassion is ieder kind gelijk. Het maakt niet uit wat je achtergrond is of waar je in gelooft. De meeste sponsorkinderen die worden ondersteund in India hebben geen christelijke achtergrond. Ook hoeven kinderen geen christen te worden om hulp van Compassion te blijven ontvangen.

Hoe ziet de toekomst van Compassion en andere goede doelen in India eruit?

De harde werkelijkheid voor mensen in India werkt erg ontnuchterend. Er wonen 1,3 miljard mensen in India; bijna een zesde van de totale wereldbevolking.

Wereldwijd leven er 400 miljoen kinderen in extreme armoede, meer dan 30 procent daarvan woont in India. Ons diepste verlangen is om deze kinderen te helpen en dat in de toekomst weer te doen.

India heeft bijna 1 miljoen geregistreerde goede doelen. Het land is wereldwijd een van de grootste ontvangers van liefdadigheid. Desondanks lijkt de huidige Indiase regering erop uit te zijn om zoveel mogelijk buitenlandse donaties stop te zetten. Vooral de goede doelen die niet in lijn liggen met het beleid van de huidige regering moeten het land verlaten.

In de afgelopen twee jaar heeft de Indiase regering een scala aan religieuze en niet-religieuze non-profitorganisaties restricties opgelegd. Op deze lijst staat een grote verscheidenheid aan kleine en grote non-profits, zoals Greenpeace, Ford Foundation en Amnesty International.

Er is niet bekend hoe de Indiase overheid tegemoet gaat komen aan de behoeften van de allerarmsten in India, nu diverse goede doelen genoodzaakt zijn zich terug te trekken. 

Is het mogelijk dat Compassion in de toekomst opnieuw in India werkt?

Op dit moment moeten wij ons werk in India gedwongen beëindigen. Wereldwijd leven er 400 miljoen kinderen in extreme armoede, meer dan 30 procent daarvan woont in India. Ons diepste verlangen is om deze kinderen te helpen en dat in de toekomst weer te doen. Wij blijven God zoeken en geloven dat niets onmogelijk is.

Het is niet de eerste keer dat Compassion gedwongen is om een land te verlaten. Na 17 jaar werk heeft Compassion in 1985 het werk in Indonesië stilgelegd om de financiële integriteit te behouden. Maar in 1988 werd het programma weer hervat. Dat geeft ons hoop voor de toekomst.

Ik ken een goed doel dat kinderen wil ondersteunen uit een voormalig Compassion-programma in India.

Wij ontvangen graag de contactgegevens via info@compassion.nl. Wij verzamelen deze informatie en delen het wanneer dat mogelijk is.

Zijn er zorgen over Compassion-kinderen in andere landen?

Op dit moment is er geen sprake van een soortgelijke situatie in een van de andere landen waar Compassion werkt. Indonesië is wel een land waar de continuïteit van het werk van Compassion soms onder druk staat. Dit kan gevolgen hebben voor de sponsoring. Er is op dit moment geen concrete aanleiding om ons zorgen te maken. Tegelijkertijd sluiten we onze ogen niet voor een veranderende politieke situatie in Indonesië of een ander land waar Compassion werkzaam is.

Waar kan ik voor bidden?

Wij blijven God zoeken. Wij willen samen met jou blijven bidden voor alle kinderen en voor India. In het bijzonder hebben wij de volgende gebedspunten:

 • Bid voor de kinderen en de lokale medewerkers in deze onzekere tijd, dat zij op een krachtige manier de impact van jullie gebed mogen ervaren in hun gemeenschap en families, maar bovenal in hun hart;
 • Bid dat de lokale kerken de kinderen en families in deze lastige tijd kunnen blijven dienen;
 • Bid dat God Zijn liefde en zorg zal blijven openbaren aan de sponsorkinderen en hun families, maar ook voor het hele land nu veel goede doelen problemen ervaren;
 • Dank God dat Hij de uitkomst al weet en dat, wat er ook gebeurt, Hij India nooit in de steek laat. 


Voor sponsors

Hoe gaat het nu met de sponsorkinderen?

Omdat de kantoren en projecten hun deuren nu echt gaan sluiten, worden de sponsorkinderen niet langer ondersteund door het kindsponsorprogramma van Compassion. De sponsoring van kinderen uit India is daarmee beëindigd. Wij begrijpen dat alle sponsors graag willen weten hoe het nu met de sponsorkinderen gaat. Door het bevriezen van de tegoeden door de Indiase regering is er een gebrek aan financiële middelen ontstaan. Daardoor is het helaas niet mogelijk om een laatste update te geven. Ook onze lokale medewerkers moeten de kinderen loslaten. Compassion werkt altijd samen met een lokale kerk. De kracht daarvan zien we ook in deze situatie, want hoewel het project sluit, blijft de lokale kerk bestaan in de gemeenschappen van onze sponsorkinderen. We moedigen kerken aan om bestaande en nieuwe manieren te vinden om dicht bij de kinderen te blijven en hen op een andere manier te ondersteunen.

Wel is het mogelijk om een laatste brief aan je sponsorkind te sturen. Dit geeft de gelegenheid om afscheid te nemen van je sponsorkind en het gezin te bemoedigen. Klik hier om een brief te schrijven.

Wat krijgen de sponsorkinderen te horen over het sluiten van de projecten?

Veel sponsors hebben ons gevraagd wat de kinderen te horen krijgen over het beëindigen van het Compassion-programma. Wij hebben onze lokale kerken een gedetailleerde uitleg gegeven die zij gebruiken wanneer zij dit nieuws delen met de kinderen en hun gezinnen. Aan de kinderen wordt verteld dat Compassion gedwongen is het sponsorprogramma in India stop te zetten omdat de Indiase regering het niet langer toestaat dat lokale kerken fondsen ontvangen. Wij zeggen daarbij dat dit betrekking heeft op alle Compassion-projecten in India, niet alleen op hun eigen project. Er wordt benadrukt dat de kinderen, de lokale kerken en Compassion niets verkeerd hebben gedaan. Wij verzekeren de kinderen dat hun sponsors van hen blijven houden, ook al stopt het Compassion-project.

Kan ik nog een brief schrijven aan mijn sponsorkind?

Onze collega’s hebben alles op alles gezet om de mogelijkheid te creëren een laatste brief naar de sponsorkinderen te schrijven. Dit is gelukt! Dit geeft de gelegenheid om afscheid te nemen van je sponsorkind en het gezin te bemoedigen. Klik hier om een brief te schrijven. Hoewel wij gezien de situatie geen garanties kunnen geven, gaan wij ons uiterste best doen om de brief te bezorgen bij je sponsorkind. Om die reden ontvangen wij de brief graag zo snel mogelijk (uiterlijk voor 30 maart).

Krijg ik nog een laatste update van mijn sponsorkind?

Doordat de sponsorbijdragen al maandenlang door de Indiase regering zijn bevroren, is het door gebrek aan financiële middelen niet mogelijk om een laatste update van de sponsorkinderen te geven. Het is wel mogelijk om je kind een laatste bemoediging te sturen. Klik hier om een brief te schrijven.

Is het mogelijk om contact te blijven onderhouden met mijn sponsorkind?

Wanneer het contact tussen sponsorkind en sponsor buiten Compassion om gaat, kunnen wij de bescherming van kinderen niet meer 100% garanderen. We willen daarin elk risico vermijden. In deze blog lees je daar meer.

Mijn sponsorkind zoekt contact met mij via sociale media. Kan ik met mijn sponsorkind communiceren?

Wanneer het contact tussen sponsorkind en sponsor buiten Compassion om gaat, kunnen wij de bescherming van kinderen niet meer 100% garanderen. We willen daarin elk risico vermijden. In deze blog lees je daar meer over.

Is het mogelijk om direct een lokale kerk in India te ondersteunen?

Mocht je overwegen om rechtstreeks een lokale kerk in India te ondersteunen, dan is dat op eigen verantwoordelijkheid. Compassion heeft hierop geen toezicht en kan niet garanderen dat het geld daadwerkelijk aankomt bij de lokale kerk in India.

Wat gebeurt er met mijn sponsorbijdrage van de afgelopen maanden?

Omdat de sponsorbijdragen niet werden doorgelaten door de Indiase overheid, hebben wij deze de afgelopen maanden gereserveerd in een fonds. We overleggen graag met jou welke bestemming dit geld krijgt. Omdat de nood in de landen waarin we werken hoog is, is ons voorstel om de bijdrage in te zetten voor twee aanvullende hulpfondsen: Medische zorg en Ongesponsorde kinderen. Indien je hiermee akkoord gaat, hoef je niets te doen. Meer weten over deze fondsen, liever een andere bestemming of een terugbetaling? Klik dan hier

Is het mogelijk om een ander kind te gaan sponsoren?

Ja, dit is mogelijk. Klik hier om dit aan ons door te geven.

Ik ben schrijfsponsor. Wat kan ik doen?

We zijn enorm dankbaar voor je steun en betrokkenheid bij Compassion rondom de situatie in India. Ondersteuning is van grote waarde voor ons werk, dat hebben we de afgelopen periode op een bijzondere manier mogen ervaren. Overweeg jij om schrijfsponsor te worden van een kind uit een ander land? Klik dan hier. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat we jou kunnen koppelen aan een kind.

Hoe kan ik mijn sponsoring beëindigen?

Wij beseffen dat dit een moeilijke tijd is voor sponsors. Je verliest de relatie met een kind dat je mogelijk al jaren ondersteunt. Als je (nog) niet door wilt met het sponsoren van een ander kind, klik dan hier om dat aan ons door te geven.

 

 

Contact

Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt. Onze medewerkers kunnen meer achtergrondinformatie geven over deze situatie. Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Tijdens kantooruren telefonisch op 055 - 5 99 44 22 en per mail info@compassion.nl. Via WhatsApp 06 – 46 52 68 96 zijn we ook in de avonduren (tot 21.00 uur) bereikbaar.

Compassion Nederland maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten