"Mijn moeder wist van het misbruik, maar greep niet in." - Lia

Zeer kwetsbare kinderen

Kinderen krijgen soms te maken met extreme situaties zoals misbruik en mishandeling. Maar ook bittere armoede maakt kinderen erg kwetsbaar. Compassion ondersteunt en beschermt kwetsbare kinderen! Dit gaat verder dan een warme maaltijd, schoolboeken en leuke activiteiten op het Compassion-project. Het gaat om het opkomen voor, en bijstaan van kinderen die niemand anders hebben om op terug te vallen.

Gelijk actie!
Als een Compassion-medewerker vermoedt dat een kind in een kwetsbare situatie verkeert, wordt er direct actie ondernomen. Vanuit het Fonds voor Kwetsbare Kinderen kunnen eenmalige en doorlopende interventies vergoed worden. Onder een eenmalige interventie valt bijvoorbeeld de bekostiging van een verhuizing uit een gevaarlijk gebied waar drugsbendes de regels bepalen. Maar ook een opvoedcursus voor de ouders en het betalen van juridische hulp vallen onder dit fonds. De doorlopende ondersteuning wordt vooral gebruikt voor  gezinnen waar geen ouders meer zijn of waarbij de ouders psychisch of lichamelijk beperkt zijn.

Geef een gift voor kwetsbare kinderen.

Het verhaal van Lia uit Indonesië

“Toen ik nog een baby was, verliet mijn vader ons. Mijn moeder, mijn broer en ik bleven alleen achter. Mijn moeder kreeg twee jaar later een relatie met mijn stiefvader. Ons gezin was erg arm. We sliepen allemaal in één bed”, vertelt Lia.

Als Lia tien jaar is, worden die nachten verschrikkelijk. Haar stiefvader verkrachtte haar keer op keer. “Wat mij het meeste pijn doet, is dat mijn moeder wist wat er gebeurde, maar niet ingreep.” Het ging zelfs zo ver, dat als haar stiefvader dronken thuis kwam, Lia’s moeder haar instrueerde om met hem naar bed te gaan. Doordat Lia’s moeder haar goedkeuring gaf aan het misbruik, werd de stiefvader steeds agressiever en werd het misbruik frequenter. Zelfs haar eigen broer begon Lia seksueel te misbruiken.

Lia durfde nooit tegen het misbruik in te gaan, omdat haar stiefvader dreigde om haar van school en het Compassion-project te halen. Een plek waar zij even haar verdriet kon vergeten en weer kind kon zijn.

Als Lia vijftien jaar is, komt Compassion erachter wat er aan de hand is. Gelijk wordt een Compassion-specialist ingeschakeld, die opkomt voor de veilligheid van een kind. Al snel stelt zij een team samen waarin een advocaat, psycholoog, voorganger en de politie ondersteuning bieden aan Lia. Haar stiefvader, moeder en broer zijn vervolgd en veroordeeld voor seksueel geweld.

Lia begint langzaam te helen en praat zelfs al over vergeving. Vooral haar moeder is erg belangrijk voor Lia: “Ik wil dat mijn moeder weet dat ik nog steeds van haar hou, ondanks alles. Ze is en blijft mijn moeder. Ik bid dat zij haar fouten zal inzien en God mag aannemen in haar hart.”

Alle juridische en psychologische kosten zijn vergoed vanuit het Fonds voor Kwetsbare Kinderen.