"Mijn test was positief. Mijn wereld stortte in." - Awuor

Mensen met de ziekte HIV/Aids worden vaak veroordeeld en buitengesloten door de gemeenschap waar zij wonen. Er heerst veel bijgeloof en angst rondom HIV/Aids. Compassion heeft een interventie-strategie die wordt gefinancierd vanuit het Fonds voor Kinderen met HIV/Aids. Compassion zet in op drie aspecten: preventie, behandeling en rehabilitatie.

Geef een gift voor kinderen met HIV/Aids.

Openheid over status
In elk Compassion-project wordt veel aandacht besteed aan seksuele voorlichting: Hoe kun je een HIV-besmetting voorkomen? Om actief nieuwe besmettingen te voorkomen organiseert Compassion campagnes met toneelstukken en getuigenissen van mensen met HIV. Compassion stimuleert de jongeren om open te zijn over hun status. Ook wordt hulp van de kerken ingeschakeld om het stigma van de ziekte af te krijgen en hen te leren bijbels (liefdevol en zorgend) om te zien naar de geïnfecteerden.

Extra zorgDe behandeling van geïnfecteerden gaat verder dan het verstrekken en vergoeden van medicijnen. Het Fonds voorziet ook in het monitoren van het verloop van de ziekte en er wordt psychologische hulp aangeboden. Daarnaast vertrekt Compassion extra eten aan mensen met HIV die lichamelijk erg verzwakt zijn door de ziekte.


Eén van die HIV-positieve kinderen is de Keniaanse Awuor.

Awuor werd geboren in een liefdevol gezin van vijf. Tot haar vader Okoth ziek werd, leek er niets aan de hand. “Mijn vader werd getest op HIV en die test was positief.” Maar Okoth wilde deze ziekte niet accepteren. Hij was voorganger van een gemeente en kon het gezichtsverlies dat hem te wachten stond niet aan. Hij wilde niets weten van een behandeling. “Binnen een maand was hij overleden. We bleven met heel veel vragen achter. Hoe heeft dit kunnen gebeuren?”

Na een tijdje werd ook haar moeder Auma ziek. Zij had zich al eens laten testen en die test was negatief, maar nu begon ook zij te twijfelen. “Wat als ik ook HIV heb?”, dacht moeder Auma. Na weken van weerstand, ging zij naar het ziekenhuis en testte positief.

“Ook mijn moeder wilde het niet accepteren”, vertelt Awuor. “Ze begon zich zorgen te maken over mijn broers en over mij. Na een tijd moesten ook wij ons laten onderzoeken. De jongens kregen gelukkig een negatieve test terug, maar ik had ook HIV.” De wereld van het gezin stortte in. Auma en Awuor werden al snel ziek en leden aan diarree, koorts, infecties, huidtumoren en snelle gewichtsafname.

“Er was geen houden meer aan. Mensen in onze omgeving zeiden tegen elkaar: ‘Geef Auma een paar dagen en ze gaat haar man achterna.’ Ik wist dat ik moest vechten voor ons gezin", vertelt moeder Auma. “Het kostte mij veel moeite, maar uiteindelijk ben ik naar het Compassion-project gegaan voor extra hulp rondom onze ziekte. Awuor en ik begonnen met de medicatie en gingen naar een zelfhulpgroep. Ik ben zo blij dat we konden aansluiten. Zonder Compassion hadden we niet meer geleefd. We zien het leven als een zegen en leven bij de dag!”