Sponsor een kind met een klas of school


Sponsor een kind met een klas of school

Met een zendingsproject op school leren leerlingen bewust mee te leven met kinderen in armoede.

Compassion koppelt jouw school, een deel van de school of een klas aan een kind in armoede.

Het verschil voor Wesnerley


 

Dankzij de ondersteuning van een school krijgt Wesnerley: onderwijs, aanvullende voeding, gezondheidszorg, persoonlijke zorg en aandacht en maakt zij kennis met het Evangelie.

Uit onderzoek blijkt dat juist de brieven van Wesnerley’s sponsors, de kinderen in de klas, haar zullen helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Wesnerley heeft nu de kans om echt kind te zijn en zich te ontwikkelen tot een stabiele volwassene.

Zichtbaar in de klas


Compassion zorgt ervoor dat het sponsorkind een eigen plekje in het klaslokaal kan innemen. De school krijgt:

  • een mooie landkaart met foto en informatie van het kind en het land van herkomst
  • een spaarpot om het geld in te zamelen
  • regelmatig nieuwe input over het werk van Compassion en kinderen in armoede
  • het boek Ik stuur je de zon over de briefwisseling tussen een kind in Nederland en een sponsorkind (voor de onderbouw)
  • Het Kids Magazine voor alle leerlingen van groep 4 t/m groep 8
  • lessuggesties
  • informatiemateriaal voor ouders/opvoeders over het zendingsproject

Natuurlijk zijn er ook de brieven, tekeningen en foto’s die het sponsorkind zelf stuurt.

Ja, ik wil meer informatie over een zendingsproject!


Compassion gaat bewust en verantwoordelijk met je persoonsgegevens om. We verzamelen en verwerken alleen gegevens die nodig zijn om onze missie uit te voeren en onze service te verbeteren. We beschermen je gegevens, zullen ze nooit verkopen en delen ze nooit met derden zonder een juridische verwerkersovereenkomst. Ook kun je je altijd afmelden en op ieder moment gebruik maken van je wettelijk toegekende rechten. Dat is de korte en bondige versie van onze privacy verklaring. Via deze link kun je lezen hoe Compassion precies met je persoonsgegevens en privacy omgaat.


* Verplichte velden