Sponsor een kind met een klas of school


Sponsor een kind met een klas of school

Met een zendingsproject op school leren leerlingen bewust mee te leven met kinderen in armoede.

Compassion koppelt jouw school, een deel van de school of een klas aan een kind in armoede.

Het verschil voor Wesnerley


 

Dankzij de ondersteuning van een school krijgt Wesnerley: onderwijs, aanvullende voeding, gezondheidszorg, persoonlijke zorg en aandacht en maakt zij kennis met het Evangelie.

Uit onderzoek blijkt dat juist de brieven van Wesnerley’s sponsors, de kinderen in de klas, haar zullen helpen een positief zelfbeeld te ontwikkelen. Wesnerley heeft nu de kans om echt kind te zijn en zich te ontwikkelen tot een stabiele volwassene.

Zichtbaar in de klas


Compassion zorgt ervoor dat het sponsorkind een eigen plekje in het klaslokaal kan innemen. De school krijgt:

  • een mooie landkaart met foto en informatie van het kind en het land van herkomst
  • een spaarpot om het geld in te zamelen
  • regelmatig nieuwe input over het werk van Compassion en kinderen in armoede
  • het boek Ik stuur je de zon over de briefwisseling tussen een kind in Nederland en een sponsorkind (voor de onderbouw)
  • Het Kids Magazine voor alle leerlingen van groep 4 t/m groep 8
  • lessuggesties
  • informatiemateriaal voor ouders/opvoeders over het zendingsproject

Natuurlijk zijn er ook de brieven, tekeningen en foto’s die het sponsorkind zelf stuurt.