Het blauwe vierkantje


Het blauwe vierkantje dat je op alle Compassion-uitingen vindt, staat symbool voor een opdracht in de Bijbel.
In Leviticus 23:22 staat: 'Ga bij het binnenhalen van de oogst niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God.'

In het Engels staat er '... don't reap the corner of your field...'. Het vierkantje staat dan ook symbool voor het deel dat we apart houden voor de armen. Het herinnert ons steeds als we het zien aan onze missie voor kinderen in armoede.