Financiën

We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn in onze financiële bestedingen. Lees hier ons Jaarverslag 2012-2013. Compassion International heeft voor het 12e opeenvolgende jaar de hoogste 4-sterren beoordeling van de Charity Navigator ontvangen, en hoort daarmee tot de top 1% van best presterende organisaties.

CBF-keurmerk
We hebben het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving. Zij controleert of de inkomsten verantwoord worden besteed. Om het keurmerk te krijgen, mag het kostenpercentage voor de fondsenwerving maximaal 25% zijn van de baten eigen fondswerving. In het boekjaar 2013 bleven wij met 5,2% van de totale lasten ruim binnen de grenzen. Bekijk Compassion op de CBF-website

Onze jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door PwC, op basis van de richtlijnen die zijn vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Maandelijkse sponsorbijdrage
We geven de maandelijkse sponsorbijdrage niet rechtstreeks aan het kind of zijn familie, omdat dit niet verstandig is. Met het bedrag voorzien projectmedewerkers in de behoeften van het specifieke kind.

Belastingvoordeel
Giften die je aan een goed doel schenkt, zijn vrijgesteld van schenkingsrecht. Als je minimaal 5 jaar lang een bepaald bedrag aan een goed doel wilt schenken, is het bedrag 100% aftrekbaar van de inkomensbelasting als je dit regelt in een schenkingsakte. Lees meer

 

ANBI
We zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen successie- of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. En de donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Hier lees je onze ANBI-gegevens.

Nalatenschap
Wanneer u het werk van Compassion wilt ondersteunen door middel van een nalatenschap, kunt u dit in een testament laten vastleggen. We denken hierover graag met u mee. Op deze pagina leest u meer over nalaten aan ons werk.

Compassion Nederland maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten